Det kongelige Teater

Censurinstitutionen 1820-49

Jens Peter Keld (1943-2006), udarbejdede i 1980'erne en afhandling på LVIII + 1752 A4-sider med titlen: Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater 1820-1849.

Manuskriptet blev aldrig publiceret, men findes i et ukendt antal eksemplarer nedfotograferet til a5-format samlet i 5 bind. Det første bind har et titelblad med årstallet 1985. To udgaver af manuskriptet har været til rådighed, en arbejdskopi med håndskrevne rettelse og en del uudfyldte parenteser (arkivnumre, datoer, sidehenvisninger) - og den "endelige" udgave, hvor parenteserne er udfyldt med maskinskrift og kun med få uudfyldte parenteser, disse mangler er markeret med #'er.

Værket bygger på ret omfattende arkivstudier og belyser hvilke stykker Det kgl. Teater fik tilsendt, hvordan de blev bedømt af censorerne og omtaler en hel del andre repertoire-overvejelser i perioden 1820-49. Offentliggørelsen sker efter aftale med datteren, Nanna Keld.

Jeg har samlet manuskript-siderne for hver sæsoner til én websider og indsat de tilhørende noter på siderne. Diverse håndskrevne tilføjelser i manuskriptet er medtaget. Dertil har jeg indsat en række links dels siderne imellem, dels til mine sider om Det kgl. Teaters repertoire. Links til eksterne kilder - i det omfang de findes tilgængelige - er indsat. Mine (sjældne) tilføjelser til teksten vil være i skarp parentes som f.eks. [NJ tilføjelse: tekst].

Manuskriptet er udarbejdet før Internettet, Google og tekstbehandlingssystemer, så derfor må disse links og evt. fejl stå for min regning. Til gengæld indeholder manuskriptet uddrag af mange håndskrevne protokoller, breve og notater, som er vanskeligt tilgængelige for de fleste - specielt fordi de også er skrevet med gotisk håndskrift.

Hovedpersonerne er (links til Dansk Biografisk Leksikon):

Indholdsfortegnelse (side I-VII) [indarbejdet i websiden om den enkelte sæson]

Kapitel 1. Indledning (side VIII-LVIII)

Kapitel 2. Sæson 1820-21 (side 1-14)

Kapitel 3. Sæson 1821-22 (side 15-50)

Kapitel 4. Sæson 1822-23 (side 51-84)

Kapitel 5. Sæson 1823-24 (side 85-109)

Kapitel 6. Sæson 1824-25 (side 110-52)

Kapitel 7. Sæson 1825-26 (side 153-208)

Kapitel 8. Sæson 1826-27 (side 209-264)

Kapitel 9. Sæson 1827-28 (side 265-304)

Kapitel 10. Sæson 1828-29 (side 305-346)

Kapitel 11. Sæson 1829-30 (side 347-394)

Kapitel 12. Sæson 1830-31 (side 395-445)

Kapitel 13. Sæson 1831-32 (side 446-488)

Kapitel 14. Sæson 1832-33 (side 489-554)

Kapitel 15. Sæson 1833-34 (side 555-623)

Kapitel 16. Sæson 1834-35 (side 624-713)

Kapitel 17. Sæson 1835-36 (side 714-777)

Kapitel 18. Sæson 1836-37 (side 778-842)

Kapitel 19. Sæson 1837-38 (side 843-898)

Kapitel 20. Sæson 1838-39 (side 899-957)

Kapitel 21. Sæson 1839-40 (side 958-1010)

Kapitel 22. Sæson 1840-41 (side 1011-1061)

Kapitel 23. Sæson 1841-42 (side 1062-1105)

Kapitel 24. Sæson 1842-43 (side 1106-1148)

Kapitel 25. Sæson 1843-44 (side 1149-1199)

Kapitel 26. Sæson 1844-45 (side 1200-1247)

Kapitel 27. Sæson 1845-46 (side 1248-1296)

Kapitel 28. Sæson 1846-47 (side 1297-1338)

Kapitel 29. Sæson 1847-48 (side 1339-1377)

Kapitel 30. Sæson 1848-49 (side 1378-1414)

Kapitel 31. Konklusioner (side 1415-65) [ikke medtaget]

3 blanke sider [side 1466-68]

Noter (side 1469-1728) [indarbejdet i websiden om den enkelte sæson]

Tillæg til Noter (side 1729-43) [indarbejdet i websiden om den enkelte sæson]

Kilde- og litteraturfortegnelse/bibliografi (side 1744-51)

Alfabetisk forkortelsesliste (side 1752)


Oprettet 2019.