Det kongelige Teater

Censurinstitutionen 1820-49

Forkortelser
[sideskift][side 1752]Alfabetisk forkortelsesliste

AEJ : se bibliografi, Jensen, Anne E.: Studier over
A & C : se bibliografi, Aumont og Collin
BHS : se s.1744
BmD : Ujournaliserede breve m.m. vekslet mellem medlemmer af teaterdirektionen, RA Teatrets arkiv
Borup nr. xx : se bibliografi, Borup, Morten (Udg.): Breve og Aktstykker
CP : se bibliografi, Collin, Edgar: Af Jonas Collins Papirer
DKTB : se s.1744
DKTR : Det kgl. Teaters Repertoire
Dp : Deliberationsprotokol, RA Teatrets arkiv
DpO : G.H. Olsens private deliberationsprotokol (KB)
Fam.Br. : se bibliografi, Borup, Morten (Udg.): Heibergske
HCAH : se bibliografi, Collin, E.: H.C. Andersen
HCp nr. xx : Heibergs censurprotokoller, NkS 686
I.B.nr. xx : Indkomne Breve, RA Teatrets arkiv
Journal : Regissørembedets journal (DKTB)
KGA : Kongehusarkivet, se bibliografi, Rigsarkivet
Kp.nr. xx : Kopibog, RA Teatrets arkiv
KTS : Det kgl. Teaters Sufflørarkiv (KB)
MCp : Molbechs censurprotokol (DKTB)
MM : Musikhistorisk Museum, manuskriptsamling
Overskou : se bibliografi, Overskou
(1x.1x.18xx) : ubestemt parentes efter et censorvotum betyder, at teksten hidrører fra enten censurprotokollerne 1829-49 eller fra pakken Censurer m.v. eller fra Indkomne Breve, se RA Teatrets arkiv
(1x.1x.18xx) : ubestemt parentes efter et ikke-dansk skuespil betyder enten årstallet for trykning eller angivelse af premiereteater og/eller -dato. Hovedregel: tyske stykker er anført efter oplysninger i Goedeke, franske stykker efter Wicks, se bibliografi
Preisz nr. xx : se bibliografi, Preisz, Daniel (udg.): Breve fra
PRFD : Protokol over rolleuddeling, forandring og dublering 1815 - ca. 1860, RA Teatrets arkiv
Rahbek, J.L. Heiberg
:
se bibliografi, Rahbek, Just
Schepelern : se bibliografi, Schepelern
TM : se s.1744
Th.Pl. : Det kgl. Teaters Placater (KB, UB)
TK : Det kgl. Teaters Regnskaber, RA Erslev gr.11.
Wicks : se bibliografi, Wicks

I forbindelse med omtale af skuespil og tekster i øvrigt af H.C. Andersen er anvendt en lang række forkortelser kendt fra H.C.Andersens-litteraturen, se H. Topsøe-Jensen: H.C. Andersen. Kbh. 1966.

Da reprisekataloget (PRFD) er opbygget efter stykkernes titel og A & C ligeså, er følgelig kap. 2.7.0. - 30.7.0. ligeledes baseret på de kendte titler og dertil hørende forfattere (og deres pseudonymer, etc.). I modsætning til kap. 2.1.1. - 30.6.0., hvor forfatter og titel anføres efter autencitetsprincippet.

[NJ tilføjelse:] Af Wicks forkortelser for teatre i Paris er anvendt:

AIM: Académie impériale de musique
ARM: Académie Royale de musique
CO: Cirque Olympique
CTE: Théâtre de M. Comte (også kaldet: Théâtre Choiseul)
FD: Théâtre des Folies-Dramatiques
GD: Théâtre du Gymnase dramatique
GE: Théâtre du Gymnase Enfantin
LOD: Théâtre de l'Odéon
LUX: Théâtre du Luxembourg
OC: Théâtre national de l'Opéra-Comique
PR: Théâtre du Palais-Royal
PSM: Théâtre de la Porte Saint-Martin
REN: Théâtre de la Renaissance
SA: Théâtre Saint-Antoine
SDC: Théâtre de Mme Saqui (også kaldet: Théâtre des Délassements Comiques & Théâtre du Temple)
TAC: Théâtre de l'Ambigu-Comique
TF: Théâtre Français
TG: Théâtre de la Gaité
TIM: Théâtre de l'Impératrice
TIV: Théâtre du Nouveau Tivoli
TJE: Théâtre des Jeunes Elèves
TL: Théâtre Louvois
TN: Théâtre des Nouveautés
TP: Théâtre du Panthéon
TV: Théâtre du Vaudeville
TVR: Théâtre des Variétés

Anvendte forkortelser fra H.C. Andersen-litteraturen:

BEC: H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Udgivet af C. Behrend og H. Topsøe-Jensen. I-VI Kbh. 1933-37

BHH: H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck. 1830-1846. Ved Svend Larsen. 1946 (Anderseniana IX-XIII, 1941-46)

BHW: H.C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling ved H. Topsøe-Jensen. I-III. Odense 1959-60

BJC: H.C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre medlemmer af det Collinske Hus. Udgivet af H. Topsøe-Jensen og under Medvirken af Kaj Bom og Knud Bøgh. I-III. Kbh. 1945-48

Coll.BrS.: Den Collinske Brevsamling. Det Kongelige Bibliotek

MLE: H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr. Revideret Tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen. Med Noter af H.G. Olrik og Udgiveren. I-II. Kbh. 1951

NBD: Nyere Brevsamling Dansk. Det Kongelige Bibliotek

NkS: Ny kongelig Samling. Det Kongelige Bibliotek

Palsbo: Arthur Palsbos autografsamling. Det Kongelige Bibliotek

[NJ tilføjelse slut]


Ovenstående web-side er udarbejdet på grundlag af upubliceret manuskript af Jens Peter Keld (1943-2006).

Oprettet 2019. Opdateret af