Det kongelige Teater

Censurinstitutionen 1820-49


Kilde- og litteraturfortegnelse. Bibliografi

Side 1744-51


[sideskift][side 1744]

Utrykt materiale.

Det utrykte materiale udgør langt den overvejende del af det samlede materiale til denne afhandling. Omfanget af de undersøgte dynger af papir må derfor opgøres ret summarisk: Alle relevante sager i:

Rigsarkivet (RA)

Det kgl. Bibliotek (KB)

Teaterhistorisk Museum (TM)

Det kgl. Teaters Bibliotek (DKTB)

Bakkehusets Samlinger, Frederiksberg Bibliotek (BHS)

Landsarkivet for Sjælland

Landsarkivet for Fyn

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek

Udenlandske arkiver

Trykt materiale. Bibliografi.

Abrahams, Arthur (Udg.): Meddelelser af mit Liv af N.C.L. Abrahams. Kbh. 1876.

Agerholm, Edvard: Dr. Ryge. Kbh. 1913.

Andersen, H.C. Mit Livs Eventyr. I-II. Kbh. 1951/1975.

Andersen, H.C.: Hr. Rasmussen, udgivet af Edv. Agerholm. Kbh. 1913.

Andreasen, Uffe (udg.): Corsaren 1840-46. I-VII. Kbh. 1977-81.

Anker, Øyvind: Christiania Theaters Repertoire 1827-99. Oslo 1956.

Arvin, Neil Cole: Eugène Scribe and The French Theatre 1815-1860. New York 1967.

Aschengreen, Erik: Farlige sylfider. Kbh. 1975.

Aschengreen, Erik: Ballettens digter. Kbh. 1977.

[sideskift][side 1745]

Aschengreen, Erik m.fl. (red.): Perspektiv på Bournonville. Kbh. 1980.

Aschengreen, Erik: Engang den mest spillede. Kbh. 1969.

Aumont, Arthur og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889. I-III. Kbh. 1896-99.

Bagge, Povl og Povl Engelstoft (Udg.): Danske politiske Breve. I-IV. Kbh. 1945-58.

Becker-Christensen, Henrik: Skandinaviske drømme og politiske realiteter. Århus 1981.

Behrend, C. og H. Topsøe-Jensen (Udg.): H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. I-V. Kbh. 1933-37.

Behrens, C.: Friedrich Hebbel. Kbh. 1905.

Bille, C.St.A. og Nikolaj Bøgh (Udg.): Breve fra Hans Christian Andersen. I-II. Kbh. 1878.

Bille, C.St.A. og Nikolaj Bøgh (Udg.): Breve til Hans Christian Andersen. Kbh. 1877.

Blanc, T.: Christianias teaters historie 1822-77. Chria. 1899. Blom, Eric (Ed.): Grove's Dictionary af Music and Musicians. 5. Edition. I-X. London 1975.

Blüdnikow, Bent: Jødeuroen i København 1830, in: Historie. Jyske Samlinger. Ny række XIV.4. Århus 1983.

Bokkenheuser, Knud: Det kongelige Theaters sidste Blaataarnsfange. Kbh. 1911.

Borchsenius, Otto: Fra Fyrrerne. I-II. Kbh. 1878-80.

Borup, Morten: Johan Ludvig Heiberg. I-III. Kbh. 1947-49.

Borup, Morten: Peder Hjort. Kbh. 1959.

Borup, Morten: Christian Molbech. Kbh. 1954.

Borup, Morten (udg.): Breve fra og til Meir Goldschmidt. I-III. Kbh. 1963.

Borup, Morten (udg.): Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. I-V. Kbh. 1946-50.

Borup, Morten (Udg.): Heibergske Familiebreve. Kbh. 1943.

Borup, Morten (udg.): Christiam Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmand. I-III. Kbh. 1956.

Borup, Morten (udg.): Poul Møller og hans familie i breve. I-III, Kbh. 1976.

Borup, Morten (udg.); Breve fra og til Christian Winther. I-IV. Kbh. 1974.

Bournonville, Aug.: Mit Theaterliv. I-III. Kbh. 1848-78.

Boye, P.H.: Om Karen Margrethe Rahbeks Brevvexling. Kbh. 1881.

Brosbøll, Carl: Carit Etlars Minder. Kbh. 1896.

Bruun, Kai Aage: Dansk musiks historie. I-II. Kbh. 1969.

Brønsted, P.O.: Breve fra P.O. Brøndsted. Kbh. 1926.

Bürgel, Peter: Die Briefe des frühen Gutzkow 1830-1848. Pathogra-phie einer Epoche. Frankfurt 1975.

Bulwer, Henry Lytton: France, social, literary, political. I-II. London 1834.

Christensen, Carl C.: Tivoli og Vauxhall samt dets uden- og indenlandske Forløbere, in: Historiske Meddelelser om Staden København. 3. Rk. V.Bd. Kbh. 1942-43.

Christiansen, Svend m.fl.: Skitser til Romantikkens teater. Kbh. 1967.

Clausen, Jul.: Af J.L. Heibergs Teatercensurer, in: Gads Danske Magasin. Bd. 22. Kbh. 1928.

Clausen, Jul. (Udg.): Breve fra P.V. Jacobsen. Kbh. 1899.

Clausen, Jul.: Af P.V. Jacobsens Dagbøger 1827-1833, in: Personalhistorisk Tidsskrift 4.Rk. 2.Bd. Kbh. 1899.

Collin, Edgar (Udg.): Af Jonas Collins Papirer. Kbh. 1871.

[sideskift][side 1746]

Collin, Edgar: Bidrag til Det kgl. Theaters Historie, in: Ude og Hjemme. VI. Kbh. 1883.

Collin, E.: H.C. Andersen og Det collinske Huus. Kbh. 1882.

Dahl, Frantz: Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826. Kbh. 1929.

Dahlgren, F.A.: Anteckningar om Stockholms Theatrar. Stockholm 1866.

Davidsen, Jacob: Jødefeiden i Danmark. Kbh. 1869.

Davidsen, Jacob: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. Kbh. 1977.

Dietrich, Margret: Europäische Dramaturgie. Wien 1952.

Dietrich, Margret: Europäische Dramaturgie im 19. Jahrhundert. Graz 1961.

Dobert, Eitel Wolf: Karl Gutzkow und seine Zeit. Bern 1968.

Dreyer, Poul (Red.): Odense Teater 1796-1946. Odense 1946.

Engberg, Jens: Dansk guldalder. Kbh. 1973.

Enziger, Moriz u. Elisabeth Bruck (Hrg.): Briefe an Fridrich Hebbel. I-II. Wien 1973-75.

Erichsen, Svend: Realismens gennembrud i parisisk teater i det nittende århundrede. Bd.l. Kbh. 1972.

Fischer, Georg: Marschner=Erinnerungen. Hannover 1918.

Fog, Dan: The Royal Danish Ballet. Kbh. 1961.

Fonden ad usus publicos. Bd. I-III. Kbh. 1897-1947. Udgivet af Rigsarkivet ved C.F. Bricka og Henny Glarbo.

Fridericia, Allan: August Bournonville. Kbh. 1979.

Friis, Aage (Udg.); Fra det Heibergske Hjem. Kbh. 1940.

Gad, Birgit: Sille Beyers bearbejdelse af William Shakespeares lystspil. Kbh. 1971.

Gade, Dagmar (Udg.): Niels W. Gade. Optegnelser og Breve. Kbh. 1892.

Glossy, Karl: Zur Geschichte der Theater Wiens. I-II. Wien 1915-20.

Glossy, Karl: Zur Geschichte der Wiener Theatercensur, in: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. Wien 1897.

Graupner, Karl: Friedrich Kuhlau. München 1930.

Guest, Ivor: The Romantic Ballet in England. London 1954.

Guest, Ivor: The Romantic Ballet in Paris. London 1966.

Hadamowsky, Franz: Das Theater in der Wiener Leopoldstadt 1781-1860. Wien 1934.

Hallays-Dabot, N.N.: La censure dramatique et le théâtre. Paris 1871.

Hallays-Dabot, N.N.: Histoire de la censure théâtre en France. Paris 1862.

Hammerich, A.: J.P.E. Hartmann. Kbh. 1916.

Hammerich, A.: Kjøbenhavns Musikkonservatorium 1867-1892. Kbh. 1892.

Hedegaard, E.O.A.: Frederik den Sjette og "De røde Fjer". I-II. Kbh. 1975.

Hedegaard, E.O.A.: Johan Ludvig Heiberg og Den Kongelige Militaire Køiskole 1830-36, in: Militært tidsskrift. Kbh. 1974.

Hedegaard, E.O.A.: Den indbyrdes Undervisning, in: Militært tidsskrift. Kbh. 1974.

Hedegaard, E.O.A.: Jødefejden i København 1819, in: Militært tidsskrift. Kbh. 1971.

Heiberg, J.L.: Poetiske Skrifter I-XI. Kbh. 1862.

Heiberg, J.L.: Samlede Skrifter I-XI. Kbh. 1861-62.

Heiberg, Johanne Luise: Et Liv gjenoplevet i Erindringen. 4. rev. Udg. I-IV. Kbh. 1944.

Heiberg-arkiver. Privatarkiver. Foreløbige arkivregistraturer. Ny serie nr. 20. Kbh. 1978.

Heise, V. (Udg.): Breve til og fra Bernh. Sev. Ingemann. Kbh. 1879.

[sideskift][side 1747]

Helk, Vello (Udg.): Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse IV.l. Større private personarkiver. Kbh. 1984.

Henriques, Alf: Historien om en skuespillerskole. Kbh. 1974.

Hertz, Poul (Udg.): Breve fra og til Henrik Hertz. Kbh. 1895.

Hetsch, Gustav: H.C. Andersen og Musiken. Kbh. 1930.

Hjort, Peder (Udg.): Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie. Litterærhistorisk Afd. 1-3. Kbh. 1862-67.

Hoffmann, Paul Th.: Die Entwicklung des Altonaer Stadttheaters. Altona 1926.

Holten, Carl Henrik: Af en gammel Hofmands Mindeblade. Kbh. 1909.

Hostrup, C.: Erindringer fra min Barndom og Ungdom. Kbh. 1891.

Hostrup, Elisabeth (Udg.): Breve fra og til C. Hostrup. Kbh. 1897.

Hostrup, Helge: Jens Christian Hostrup. Kbh. 1916.

Høigård, Einar: Henrik Wergelands brevskifte med Christiania Theater, in: Edda. Oslo 1933.

Jacobsen, Harry: Den unge Herman Bang. Kbh. 1954.

Jansen, F.J. Billeskov: Danmarks Digtekunst I-III. Kbh. 1944-58.

Jenal, Emil: Wolfgang Menzel als Dichter, Literarhistoriker und Kritiker. Berlin 1937.

Jensen, Anne E.: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. I-II. Kbh. 1968.

Jensen, Anne E.: Kamma Rahbek. Kbh. 1975.

Jensen, Anne E.: Rahbeks Pariserbreve. Kbh. 1958

Jensen, Anne E.: Rahbek og de danske digtere. Kbh. 1960.

Jensen, Hans: De danske Stænderforsamlingers Historie. I-II. Kbh. 1931-34.

Jensen, Hans: Vi alene vide -. Et kildekritisk Bidrag til Vurdering af dansk Enevælde, in: Historisk Tidsskrift. 10.Rk. 4.Bd. Kbh. 1936

Jensen, Poul: Presse, penge & politik 1839-48. Århus 1971.

Junge, Gottfried: Die Geschichte des Theaters in Kiel unter der dänischen Herrschaft bis zur Errichtung einer stehenden Bühne (1774-1841). Kiel 1928.

Jørgensen, Frank og Morten Westrup: Dansk centraladministration i tiden indtil 1848. Kbh. 1982.

Jørgensen, Harald: C.N. David I-II. Kbh. 1950.

Jørgensen, Harald: Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848. Kbh. 1944.

Keld, Jens Peter: Politisk censur og teaterkritik, in: Danske Studier. Kbh. 1983.

Keld, Jens Peter: Rids af Giuseppe Sibonis virksomhed i årene 1819-1839, in: Dansk Årbog for Musikforskning XI. 1980. Kbh. 1981.

Kindermann, Heinz: Theatergeschichte Europas. VI Band. Salzburg 1977. 2. Aufl.

Koch, Hal og Bjørn Kornerup (red.): Den danske kirkes historie. Bd. V og VI. Kbh. 1951-

Kringelbach, G.N.: Den civile Centraladministrations Embedsetat 1660-1848. Kbh. 1889/1977.

Krogh, Torben: Omkring "Elverhøj"-Musikens Tilblivelse, in: Dansk Musik Tidsskrift. Kbh. 1942.

Kuh, Emil: Biographie Friedrich Hebbels I-II. Wien u. Leipzig 1912. Larsen, Svend (Udg.): H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck I-II. Kbh. 1946.

Leicht, Georg og Marianne Hallar: Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975. Kbh. 1977.

Lessing, G.E.: Sämtliche Schriften I-XXIII. Stuttgart 1886-1924.

Liebenberg, F.L.: Bidrag til den oehlenschlägerske Literaturs Historie I-II. Kbh. 1868-

Linvald, Axel og Albert Fabritius (Udg.): Kong Christian VIIIs Breve 1796-1813 I-II. Kbh. 1965.

[sideskift][side 1748]

Linvald, Axel, Albert Fabritius, Finn Friis, Else Kornerup og Viggo Sjøqvist (Udg.): Kong Christian VIIIs Dagbøger og Optegnelser. I-III. Kbh. 1943-83.

Lund, H.C.A.: Studenterforeningens Historie. I-II. Kbh. 1896-98. Lundgren, Henrik: Flugten af Klosteret. Kbh. 1971.

Lunn, Sven og Erik Reitzel-Nielsen (udg.): C.E.F. Weyse Breve. I-II. Kbh. 1964.

Manniche, Jens Chr.: Jødefejden i Odense 1819. Eller noget om at beskrive fortiden, in: Historie. Jyske Samlinger. Ny række XI.1. Århus 1974.

Marker, Frederick J.: Hans Christian Andersen and the Romantic Theatre. Toronto 1971.

Marquard, Emil: Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914. Kbh. 1952.

Marx, Julius: Die Zensur der Kanzlei Metternichs, in: Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht. Neue Folge. Band IV. Wien 1951.

Meyen, Fritz: Johann Joachim Eschenburg 1743-1820. Braunschweig 1957.

Molbech, Chr.: Reise giennem en Deel af Tydskland, Frankrige, England og Italien i Aarene 1819 og 1820. I-III. Kbh. 1821-22.

Molbech, Chr. (Udg.): Peder Rosenstand=Goiskes Kritiske Efterretninger om Den Kongelige danske Skueplads. Kbh. 1839.

Molbech, Chr.: Blandede Skrifter. Anden Samling. I-IV. Kbh. 1853-56.

Molbech, Chr.: Blandede Smaaskrifter. I-II. Kbh. 1834-36.

Molbech, Chr.: Studier over Oehlenschlægers Poesie og Digterværker. Kbh. 1850.

Molbech, Chr.K.F. (Udg.): Christian Molbech og Karen Margrethe Rahbek. En Brevvexling. Kbh. 1883.

Molbech, O.C. (Udg): Breve fra Christian Molbech til hans Søn, Chr. K.F. Molbech i Aarene 1846-47. Kbh. 1903.

Molbech, O.C.: Teaterliv i Trediverne I-III, in: Tilskueren. Kbh. 1901.

Monrad, J.H.: Den københavnske klub 1770-1820. Århus 1978.

Monti, Attilo: Giuseppe Siboni. Forli 1922.

Mooser, R.A.: Annales de la musique et des musiciens en Russie. I-III. Geneve 1950-51.

Museum II. Kbh. 1891.

Musikkonservatorium, Det kgl. danske. Årsberetning 1961. Kbh. 1962. Heri: Povl Ingerslev-Jensen: Giuseppe Siboni. Selvbiografiske notater 1780-1818.

Mynster, C.L.N. (Udg.): Breve fra J.P. Mynster. Kbh. 1860.

Mynster, C.L.N. (Udg.): Af efterladte Breve til J.P. Mynster. Kbh. 1862.

Mynster, C.L.N. (Udg.): Minde om Oehlenschläger. Kbh. 1879.

Mynster, C.L.N. (Udg.): Breve til og fra F.C. Sibbern. I-II. Kbh. 1866.

Møller, P.L.: Det nyere Lystspil i Frankrig og Danmark. Kbh. 1858.

Møller, P.L.: Om Poesi og Drama, in: Arena. Kbh. 1843.

Møller Kristensen, Sven: Digteren og samfundet. I-II. Kbh. 1965. 2.udg.

Mørk, Ebbe (red): Salut for Bournonville. Kbh. 1979.

Neiiendam, Klaus: Dr. Ryges dagbog Paris 1831. Kbh. 1979.

Neiiendam, Robert: Casino. Kbh. 1948.

Neiiendam, Robert: En Danserinde. Kbh. 1918. 2. Oplag.

Neiiendam, Robert: Lucile Grahn. Kbh. 1963.

Neiiendam, Robert: Æstetik contra Teater. Heiberg - Hostrup, in: Personalhistorisk Tidsskrift. 11.Rk. 5.Bd. Kbh. 1944.

Neiiendam, Robert (udg.): Th. Overskou: Af mit liv og min tid. I-II. Kbh. 1961-62.

[sideskift][side 1749]

Neiiendam, Robert: Paris tinder Krig, i gamle Dage, in: Gads danske Magasin. Kbh. 1915.

Neiiendam, Robert (Udg.): Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder. I-II. Kbh. 1911-12.

Neiiendam, Robert: Omkring det gamle Teater, in: Gads danske Magasin. Kbh. 1916.

Neiiendam, Robert: Henrik Wergeland og Det kgl. Teater, in: Edda. Oslo 1917.

Neiiendam, Robert: Michael Wiehe og Frederik Høedt. Kbh. 1920.

Nielsen, Kaj: Den store teatergalskab. Kbh. 1953.

Nielsen, Lauritz: Katalog over danske og norske Digteres Originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek. Kbh. 1941-43.

Nyegaard, H.H.: Om den musicalske Comedie. Kbh. 1847.

Nystrøm, Eiler: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. I-II. Kbh. 1910-13.

Nørregaard, Georg: Danmark mellem øst og vest 1824-39. Kbh. 1969.

Nørregaard, Georg: Efterkrigsår i dansk udenrigspolitik 1815-24. Kbh. 1960.

Nørregaard, Georg: Før stormen. Kbh. 1974.

Oehlenschläger, Adam: Digterværker og Prosaiske Skrifter I-XXVI. Kbh. 1851-54.

Oehlenschläger, Adam: Erindringer I-IV. Kbh. 1850-51.

Oehlenschläger, Adam: Levnet I-II. Kbh. 1974.

Oehlenschläger Studier 1972-79. Kbh. 1972-79.

Olsen, Albert: Studier over den danske Finanslov 1850-1864. Kbh. 1930.

Overskou, Th.: Den danske Skueplads. I-V. Kbh. 1854-64.

Paludan, H.A., Daniel Preisz og Morten Borup (Udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809. I-V. Kbh. 1945-50.

Pendle, Karin: Eugène Scribe and French Opera af the Nineteenth Century. Michigan 1979.

Personne, Nils: Svenska Teatern. I-VIII. Stockholm 1913-27.

Petersen, Carl S. (Udg.): J.L. Heibergs Poetiske Skrifter. I-III. Kbh. 1931-32.

Petersen, Niels: Statslån i dølgsmål, in: Festskrift til Povl Bagge. Kbh. 1972.

Pies, Eike: Das Theater in Schleswig 1618-1839. Kiel 1970.

Preisz, Daniel (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829. I-V. Kbh. 1953-80.

Preisz, Daniel (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1829-1850. I- Kbh. 1984-Raasch, Aa.: Niels Ryberg. Aarhus 1964.

Rahbek, Just (udg.): Breve fra og til Johanne Luise Heiberg. I-II. Kbh. 1955.

Rahbek, Knud Lyhne: Erindringer af mit Liv. I-V. Kbh. 1824-29.

Ravn, V.C.: Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid, in: Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag. Kbh. 1886.

Rask, Elin: Det kritiske parterre. Kbh. 1972.

Rigsarkivet/v. Vello Helk: Kongehusarkivet. Kbh. 1963.

von Rosen, W. (red.): Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. I.1-2. Kbh. 1983.

Rub, Otto: Das Burgtheater. Wien 1913.

Rubin, Marcus: 1807-14. Kbh. 1892/1970.

Rubin, Marcus: Frederik VI Tid. Kbh. 1895.

Rubow, Axel: Nationalbankens Historie 1818-1908. I-II. Kbh. 1918-20.

Rubow, Paul V.: Dansk litterær Kritik i det nittende Aarhundrede indtil 1870. Kbh. 1970. 2.oplag.

[sideskift][side 1750]

Ruprecht, Hans-George: Eugène Scribes Theaterstücke auf den Bühnen in Wien, Leipzig, Weimar und Berlin. Saarbücken 1965.

Sandfeld, Gunnar: Komedianter og skuespillere. Kbh. 1971.

Schäffer, C. u. C. Hartmann: Die Königlichen Theater in Berlin. Berlin 1886.

Schepelern, Gerhard: Italienerne på Hofteateret. I-II. Kbh. 1976.

Schiemann, Th.: Geschichte Russiands unter Kaiser Nikolaus I. Band III. Berlin 1913.

Schiørring, Nils og Svend Kragh-Jacobsen (udg.): August Bournonville: Breve til barndomshjemmet. I-III. Kbh. 1969-78.

Schiørring, Nils: Musikkens historie i Danmark. I-III. Kbh. 1977-78.

Schlegel, Aug. Wilh.: Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. I-II. Stuttgart 1966-67.

Schlegel, Aug. Wilh.: Vorlesungen über schöne Litteratur und Kunst. I-III. Heilbronn 1884.

Schmidt, Aug. F. (Udg.): Peter Adlers Breve til P.V. Jacobsen. Brabrand 1937.

Schrøder, L. (Udg.): Christian Molbech og Nikolai Frederik Severin Grundtvig. En Brevvexling. Kbh. 1888.

Schyberg, Frederik: Dansk Teaterkritik indtil 1914. Kbh. 1937.

Sjøqvist, Viggo: Bidrag til en karakteristik af Christian VIII, in: Historie. Jyske Samlinger. Ny række XV.3. Århus 1984.

Skalberg, Harald: Aktstykker ang. Det danske Docentur i Kiel 1811 1864. Kbh. 1932.

Sleumer, Albert: Die Dramen Victor Hugos. Berlin 1901.

Slottved, Ejvind: Lærestole og Lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. Kbh. 1978.

Söhngen, Siegfried: Französisches Theater in Berlin im 19. Jahrhundert. Berlin 1937.

Sommer, Maria: Die Einführung der Theaterzensur in Berlin, in: Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte. Berlin 1956.

Stender-Petersen, Ole; Kjøbenhavnsposten. Odense 1978.

Stephens, John Russel: The censorship of English Drama 1824-1901. Cambridge 1980.

Theaters Repertoire, Det kgl. I-X. Kbh. 1828-99.

Thiele, J.M.: Af mit Livs Aarbøger I-II. Kbh. 1917.

Thrane, Carl: Fra Hofviolonernes Tid. Kbh. 1908.

Topsøe-Jensen, H. (Udg.): H.C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af Det collineke Hus. I-III. Kbh. 1945-48.

Topsøe-Jensen, H. (Udg.): Oehlenschlægers Poetiske Skrifter. I-IV. Kbh. 1926-30.

Uhde, Hermann (Hrg.): Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt. I-II. Hamburg 1875.

Uhde, Hermann: Das Stadttheater in Hamburg 1827-1877. Stuttgart 1879.

Vogel-Jørgensen, T.: Berlingske Tidende gennem to Hundrede Aar 1749-1949. Kbh. 1949.

Wicks, Charles Beaumont: The Parisian Stage 1800-75. I-IV. Alabama 1950-67.

Wiese, Benno von: Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel. I-II. Hamburg 1948.

Winkler, Wilhelm: Wolfgang Menzels Bedeutung in den geistigen Auseinandersetzungen des 19. Jhs. Breslau 1938.

Zinck, O.: Oehlenschläger og det kongelige Theater, se Liebenberg, F.L.: Bidrag.

Zinck, O.: Joachim Ludvig Phister. Kbh. 1896.

Ørsted, Mathilde (Udg.): Breve fra og til Hans Christian Ørsted. I-II. Kbh. 1870.

[sideskift][side 1751]

Aviser og tidsskrifter.

Alle aviser og tidsskrifter er principielt ikke inddraget, men de vigtigste skal nævnes:

Adresseavisen

Aftenblad

Aftenblad, Nyt

Allgemeine Theater-Zeitung

Berlingske Tidende, se bibliografi, Vogel-Jørgensen, T.

Blätter für litterarische Unterhaltung

Dagen

Flyveposten

Fædrelandet

Kjøbenhavns flyvende Post

Kjøbenhavnsposten, se bibliografi, Stender-Petersen, Ole

Morgenblatt für gebildete Ständer

Maanedsskrift for Literatur

Nyeste Morgenpost

Ny Portefeuille

Portefeuillen


Ovenstående web-side er udarbejdet på grundlag af upubliceret manuskript af Jens Peter Keld (1943-2006).

Oprettet 2019. Opdateret af