Artikler om dansk teater

udgivet eller forfatter af J. Collin og Edgar Collin


J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[Ifølge Arthur Aumont, Dansk theaterhistorisk Litteratur, side 467-78 i Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie. Af P. Hansen, 3die Del, 1896, findes originalen hertil: "Allerunderdanigst Rapport for Tiden 1772-92" (håndskriften er Justitsråd N. Lassens) i Rigsarkivet blandt de fra det kgl. Theaters Arkiv afleverede sager.
Jævnfør også Overskou 3. del, side 502]

På nedenstående sider er tegnet for Skilling gengivet som ß.

1772-73, side 175-195
1773-74, side 195-204
1774-75, side 204-206
1775-76, side 207-211
1776-77, side 212-215
1777-78, side 215-225
1778-79, side 225-231
1779-80, side 231-236
1780-81, side 236-238
1781-82, side 238-240
1782-83, side 240
1783-84, side 241-242
1784-85, side 242-244
1785-86, side 244-249

Fra en ny Directions Udnævnelse, 2den Sept. 1786, til sidste April 1792

1786-87, side 250-251
1787-88, side 252
1788-89, side 252-255
1789-90, side 255-258
1790-91, side 258-259
1791-92, side 260-272


J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Theatrets Oekonomie i de sidste tre Decennier. 6 tabeller.

1795-1802
1802-1809
1809-1813
1813-1818
1818-1821
1822-1824


Nær og Fjern. Tidsskrift. [Bind 8-9], 1878-80.

heri:
Foyeren. Portraiter og Karakteristiker. Af Edgar Collin

Bind VIII, 1878-79

Nr. 345, den 9. Februar 1879. Side 7-10 [Gert Londemann] + Supplement i Nr. 357 side 7-8
Nr. 348, den 2. Marts 1879. Side 5-8 [Marcus Ulsøe Hortulan]
Nr. 357, den 4. Maj 1879. Side 5-7 [Utilia Lenkiewitz]

Bind IX, 1879-80

Nr. 391, 18??. Side [Familien Rose]
Nr. 392, 18??. Side [Familien Rose]
Nr. 410, 1880. Side [Frederik Schwarz]
Nr. 411, 1880. Side [Frederik Schwarz]

Oprettet 2009. Opdateret af