J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1782-83, side 240]

[Oversigt over repertoiret 1782-83]


1782 — 1783

I dette Aar udtraadte Statsminister General Eickstedt af Overtilsynscommissionen.

Udgifterne bleve i Reglementet for i Aar anslaaede til 55,628 Rdlr.


Oprettet 2009. Opdateret af