<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den kongelige danske Skuepladses Historie, fra dens Overdragelse til Staten i 1849 indtil 1874. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført af Edgar Collin. Anden Deel. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1876. 825 sider.

[Sag-Register, side 822-825]


[side 822]3. Sag-Register.

Abonnement. 23, 59, 105, 139, 187, 280, 291, 357, 460, 471, 490, 546, 589, 616, 681, 711, 771.

"Adresseavisen". 82.

"Af Jonas Collins papirer" ved Edg. Collin. 661.

Afbrudt Forestilling. 232, 745.

Agitationer. 42-46, 274-75.

Alderdomsforsørgelses-Regulativ. 617-35; — Personalets Stemning derimod, 638-39; — ny Plan til en Alderdomsforsørgelse, 717-20; — Indstilling til Kongen derom, 721-36; — Personalets Skrivelse til Chefen om Tilslutning til planen, 742-43.

Animositet mod tydske Undersaatter. 210, 213-14.

Ansøgt Forfatter-Benefice afslaaet. 568-69.

Antagelseshonorar, udbetalt, forpligter til Opførelse. 415.

Balletten. 76-79, 127-28, 223-25, 305-6, 390, 443; - "Den danske Ballets private Pensionskasse", 536-33, 564-65.

Belysning af Scenen. 773.

"Berlingske Tidende". 29, 59, 76, 81, 187, 192, 246, 269, 276, 297, 412-13, 424.

"Berner-Linde-Hall contra Mantzius". 614.

Billetsjouveri. 279.

Brandallarm i Theatret. 179.

Café Suisse. 126.

"Dagbladet". 29, 33-35, 41-42, 68, 76, 81, 83, 119-20, 126, 127, 141-42, 146, 151, 154, 192, 213, 241-44, 267-68, 277-78, 295, 299-300, 319-23, 424, 440, 451, 526, 547, 565-66, 640, 642, 670, 767-69.

"Dagens Nyheder". 536.

"Dags Telegrafen". 353, 441, 452, 526.

[sideskift][side 823]

"Dansk Rigstidende". 309-10, 350-53.

Den danske Skueplads: — nyt Afsnit i dens Historie, 1-2; — dens forandrede Regnskabsvæsen, 2-14; Kollision med Kasino, 79; — dens Trængselsaars Begyndelse, 139; — Tilbagegang i Opéra comique, 127; — dens pekuniaire Decadence, 168-77, 231; - skildret af Chefen, 225-27; — debatteret i Folkethinget, 216-18, 228-30; — dens gode Tider, 407-9, 471, 564, 588, 681, 700; — dens Paavirkning af politisk Partistrid, 240-41, 272, 276; — dens Henlæggelse under Justitsministeriet, 409.

"Den danske Skueplads og Kommissionen" af Høedt. 526.

"Den danske Skueplads og Staten" af Overskou. 390-93.

"Danske Theaterforhold" af Bournonville. 316-18.

"Departementstidende". 349.

"En Stump Theaterhistorie" af H. H. Nyegaard. 417-23.

Enkekasse, Theatrets, faaer nye Forskrifter. 160; — dens Ophævelse, 565.

Fast Ansættelse, den sidste. 376.

Festforestillinger. 104, 128-29, 348, 375, 538, 547, 713-15, 755, 761-65.

Feu, Supplement-Spillepræmien afskaffet. 47; — nyt Regulativ om Spillepræmien, 83-85; Feu-Komiteens Ophævelse, 160.

"Flyveposten". 192, 353, 429, 473.

Folketheatret. 473.

"Folkets Avis". 269, 526.

"For Romantik og Historie" af H. P. Holst. 526.

Forbud: — mod et Skuespils Opførelse, 42; — mod en Aftenunderholdning i patriotisk Øiemed, 324.

Forfatterhonorar, debatteret i Pressen. 295-96.

Forfatterprotest mod en Rollebesætning. 250-51.

Fransk Skuespil i Kasino. 491-92.

"Fædrelandet". 35-36, 85-95, 111-12, 114-16, 126, 192, 262, 295-96, 311-13, 384, 411-12, 415, 452, 559.

Gjæstespil. 21, 50, 51, 52, 184, 232, 233, 282-83, 340-41, 342, 400, 401, 462, 587, 662.

Gratialer. 680, 772.

Holbergsk Komedie. 36, 68, 152, 371, 559.

Honorar for dramatiske Arbeider: — Andragende om Forandring i Regulativet af 1856, afvist, 376-79; — Betænkning af Theaterkommissionen, 521-26; — Forandring til Fordel for Oversættelser, 744; — extra Honorar, 296, 772-73.

Italiensk Opera i Kasino. 307-8, 393-94, 460, 492-93; — paa Hoftheatret, 691-92.

[sideskift][side 824]

Jubilæum: — Chr. Thorups, 130; — "Svend Dyrings Hus", 260; — "Elverhøi", 371-74; — Schrams, 375; — Ferslews, 375; — Phisters, 375, 487;— Bournonvilles, 459;— Mantzius', 459; — Hultmanns, 459; — Fru Sødrings, 486; — Fru Schiemanns, 486; — V. Wiehes, 487; — L. Gades, 487; — Chr. Hansens, 487; — "Maskeraden", 487; — "Nei", 487; — "Den Stundesløse", 680; — Fru Stillmanns, 716.

Kapellet: — dets Enkekasse, indsat som legatarisk Arving, 279-80;
— ophævet, 565, 683; — Andragende om Lønningsforbedring, afvist, 744-45.

Karakteristik, af C. N. Rosenkilde, 119-20; — af M. Wiehe, 211-13; — af den Wagnerske Opera, 555-56.

Kasino. 207-8, 473, 682.

Kongehusets Vederlag for Pladser. 210.

Kongen af Grækenland i Theatret. 348.

Kultusministeriet Optræden overfor Theaterchefen. 324-39.

Legat, det Treschowske, til Opmuntring og Hjælp for Kunstens Dyrkere. 684-86.

Lovforslag om Theatrets økonomiske Forhold, 494-513; — dets
Skjæbne i Rigsdagen, 527-36, 569-72; — om Ordningen
af det kgl. Theaters Forhold, 533-35; — om Opførelse
af en ny Theaterbygning, 574-77.

Lukket Hus. 118, 180, 183, 234.

Mindefest: — for N. P. Nielsen, 21, 38-39; — for Frederik VII, 180, 197-200.

Minis Café. 126.

"Mit Theaterliv", 2den Del, af Bournonville. 304-5.

"Nogle Bemærkninger til Theaterkommissionens Betænkning af 5te Oktober 1868", af C-s. 526.

Ny Theaterbygning : — Udkast dertil, 519-20; — Lov desangaaende, 574-77; — Komite for dens kunstneriske Udsmykning, 659; — Udvalg til Planernes Bedømmelse, 659, 684; — Bygningskommissionen, 689; — forberedende Arbeider, 690-91; — Grundstenens Nedlæggelse, 745-46; — Krandsens Heisning, 776; — Bygningens Aflevering, 777.

Opposition mod en Embedsmand. 42-46; — mod en Debutantinde, 274-75.

Oversætterhonorar. 744.

Pensionsfondets Oprettelse. 161-66; — dets Ophævelse, 771-72.

Prindsens og Prindsessen af Wales i Theatret. 232, 465.

Repertoire for 1859-60: 14-22; — 1860-61: 48-57; — 1861-62: 96-104; — 1862-63: 130-39; — 1863-64: 178-85; — 1864-65: 231-40; — 1865-66: 282-91; — 1866-67: [sideskift][side 825]340-48; — 1867-68: 397-406; — 1868-69: 461-70; — 1869-70: 538-46; — 1870-71: 579-87; — 1871-72: 662-70; — 1872-73: 692-700; — 1873-74: 749-57.

Reiseunderstøttelse for at se fremmede Theatre. 266, 312, 556.

Retsager: — om Pensions Ansættelse, 206; — om Vederlag for Sædtillæg, 657-58; — om Bearbeidelsen af et opført Skuespil, 671-72.

Rigsdagen, dens fjendtlige Stemning mod teatret. 216, 218, 228, 280-82, 314-15, 324, 382-84, 461.

"Rigsdagtidende". 228, 528.

Rolledoublering, dens Uudførlighed. 221-23.

Saisonindtægt. 46, 95, 129, 168, 308, 379, 460, 490, 564, 616, 681, 710-12, 770-71.

Sceneinstruktion. 22, 27-28, 214-15, 409-10.

Skuespillerne: — en Skuespiller affordret officiel Erklæring om sin Adfærd i Privatselskab, 277-78; — vægret sig ved Udførelsen af en Rolle, 419; — en Skuespiller beskyldt for Parodiering af en Kollega, 452; — en Skuespillers vilkaarlige Afskedigelse, 458; — en Skuespillers Virksomhed hædret af Studenter, 459-60; — Skuespillerinderne Benævnes officielt "Frøken" og "Frue", 588; — en Skuespillers Suspension og Afsked, 605-12; — debatteret i Rigsdagen, 613-14.

Skuespillepræmie (se Feu).

Den "stille Uge" bortfalder. 157.

Storfyrsten af Rusland i Theatret. 348.

Suspension. 605.

Sygemeldte. 205-6.

Syngespillet i 1865. 270-71.

Theaterchefen. 2, 14, 231, 241, 341, 349.

Theaterkommission, dens Nedsættelse. 394-95, 461, 493; — Resultat af dens Virksomhed, 494-513; — Kritik af dens Arbeide, 513-19, 521-27; — forhandlet i Rigsdagen, 527-30, 532-35; — i Magistraten, 530-32.

Theaterplakaten, dens Angivelse af For- og Mellemaktsmusik. 24.

Theatervæsnets Drøftelse. 319-23, 384-88, 390-93, 612-56, 767-69.

Tilskuerpladsen, partielt forandret. 210; — belyst med Olielamper, 773.

Titulatur, Theaterdamernes. 588.

Tjeneste-Regulativ, Brud derpaa. 686.

Vægring, Theaterchefens, ved Opførelse af antagne Stykker. 415, 418, 429.


Oprettet 2013. Opdateret af