<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den kongelige danske Skuepladses Historie, fra dens Overdragelse til Staten i 1849 indtil 1874. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført af Edgar Collin. Første Deel. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1876. 596 sider.

[Sag-Register, side 593-596]


[side 593]3. Sag-Register.

Abonnement. 38, 202, 292, 327, 384, 446, 537, 556.

Administrationen. 22-23, 52.

Afskedshilsen, Bournonvilles "til hans Velyndere". 242-43; — "Dagbladets" til Fru Heiberg. 463-67; — Fru Heibergs til Publikum. 468-71.

Aftenunderholding, tilladt. 191.

Agitation, mod Heiberg. 72, 93-96, 159, 200-2.

Balletter, Galeottis. 360, 380, 432.

Beneficer, Afskeds-. 244, 518, 553.

"Berlingske Tidende". 14, 28-29, 93-96, 98, 156, 161, 189, 210, 224, 232-34, 304, 307, 318-19, 325, 342-43, 344, 370, 385, 438, 530.

Betalings-Regulativ for dram. Arbeider. 274-77.

Billetpriser, deres Forhøielse. 202, 291; — Nedsættelse. 291.

Blomstertilkastning. 319.

"Dagbladet". 166, 190, 200-1, 205-6, 226, 442-44, 463-67, 535-37, 547-48, 554.

[sideskift][side 594]

Den danske Skueplads: — dens Overgang til Staten. 9, 15; — dens Tilstand i 1849. 19-20; — Tilbagegang i Syngespillet. 63; — i Tragedien. 108.

Direkteurer. 4, 13, 29, 288, 325-27, 387, 390, 395, 420, 449-50; — Angreb paa Direktionen. 98-100, 118-20, 150-56, 232, 310-13; — Tilbageblik paa tidligere Direkteurer. 88-90.

Dramatiske Skole, den. 201.

Duftvaudeviller. 52.

Dyrtidstillæg. 557-58.

Elevinstruktion. 309, 353-56.

Festforestilling. 447, 553-54

Feu, Begjærlighed derefter. 20-21; — fast Feu. 510-12; — Komite. 271, 361; — Forslag til Regulativs Forandring. 187-89; — nyt Regulativ. 269-70; — Nedsættelse heri. 304-5; — Erstatning for Tab i Feu. 508-9.

"Flyveposten". 28, 29, 101, 457, 497-501.

Folketheatret. 387, 537.

Forbud mod, at Børn under ti Aar indlades i Theatret. 29.

Forestillingens Begyndelse udsat til Kl. Syv. 29.

Forfatterhonorar. 274-77.

Fremkaldelser. 141, 175, 195, 284, 319, 334, 335.

Fremtræden, de Spillendes, Forbud imod. 135, 268.

Fribilletter til Redakteurer. 430.

Fripladsernes Inddragen. 13, 45.

"Fædrelandet". 28, 72, 98-100, 118-20, 129-31, 145, 150-52, 154, 161, 164, 202, 210-11, 224-26, 228-29, 301, 309, 310-13, 316-17, 325, 340, 342-43, 369, 375, 384-85, 386, 396, 433, 435, 530-35.

Gratis-Forestillinger. 521, 553.

Hoftheatret, som privat Entreprise. 280, 300-2; — benyttet af det kgl. Theater. 387-89.

Holbergsk Komedie. 58, 60, 66, 129, 342; — i Kasino, 386.

Italiensk Opera. 32, 36, 79, 172, 176, 191-92.

Jubilæum. Fr. Funcks. 32; "Elverhøis". 306; "Søvngængerskens". 307; C. R. Rosenkildes. 310.

Karakteristik af M. Wiehe. 157-59; — af Anna Nielsen. 321-24; — af "Trine Rar". 457-62.

Kasino. 386, 537.

"Kjøbenhavnsposten". 6-7, 22, 28, 62, 90, 129, 161, 166, 168.

Kolera. 178.

Korpensionsfondet, Forandring i dets Reglement. 512-13.

Korpersonalet, maa assisteres af sceniske Kunstnere. 345.

Klikevæsen. 5-6, 67, 71, 90-94, 148.

[sideskift][side 595]

Kommissions-Nedsættelse. 4-5, 245, 288-89.

Kommitterede den, hos Direkteuren. 22, 54, 343, 346.

Komponisters, danske, Honorar. 274-76.

"Lommebog for Yndere og Dyrkere af dram. Kunst". 386.

Lov om Forfatternes og det kongelige Theaters indbyrdes Stilling. 514-15; — Strid om dens Fortolkning. 559-64; — dens Forhandling i Folkethinget. 564-65.

Lukket Hus. 33, 36, 116, 146; — Klage derover. 94, 153, 210.

Mindefester; — for Oehlenschlæger. 34, 65-66; — for Anna Nielsen. 327, 367-68.

"Minnis Kafé". 51.

Mislykket Forsøg paa operá comique's Gjenoptagelse. 63.

Mulktering. 220, 456.

Musikarrangement, Honorar for. 275.

"Nogle Bemærkninger om de privat Theatres Bevillinger". 566.

Numerering af Pladser, ny. 291.

"Om mine Theaterforhold". 396-409.

Oversættelseshonorar. 275-76.

Parterrets Indskrænkning. 118.

Pengekrisen 1857. 447.

Pibning i Theatret. 206, 244, 441; — Straf derfor. 471.

Prinds Mehemet Ali i Theatret. 524; — Prinds Napoleon. 328.

Prædikaters Forandring. 344.

Personalet, dets Stemning i 1849. 4-6; — dets Forhold til Tjenesten. 20; — dets Forbedring i Kaar og ydre Anseelse. 43-44; — slet Tone i det. 203-5, 227.

Reglement ang. Tjenesten ved det kongelige Theater. 264-69; Forandring heri. 512-14.

Regulativ for Betaling af dram. Arbeider (se Forfatterhonorar).

Repertoire, for 1848-49 sammenlignet med det for 1849-50. 39-42; — 1849-50. 29-37; — 1850-51. 80-87; — 1851-52. 110-18; — 1852-53. 135-43; — 1853-54. 170-78; — 1854-55. 192-200; — 1855-56. 280-288; — 1856-57. 327-326; — 1857-58. 387-395; — 1858-59. 516-25.

Rolledoublering, forsøgt. 428-29.

Sagsanlæggelse mod Direktionen. 277-78.

Saisonindtægt. 66, 153, 187, 327, 384, 507.

Sceneinstruktionen. 23-24, 54, 349-51, 421-28, 497-501, 529-30.

Scenens Ombygning. 412-20.

Skuespillerne; en Skuespillers Tvist med den Kommitterede. 53-54; — en Skuespillers Sammenstød med Balletmesteren. 452-53; — deres Udnævnelse til Ridder af Dbg. 102, 145; — en[sideskift][side 596]Skuespillers Vægring ved Udførelsen af en Rolle. 216-17, 454, 457; — en Skuespillers pligtstridige Opførsel paa en Prøve. 218-20.

Spillepræmie (se Feu).

Standsning i Forestillingen. 244, 441.

Statskassens Tilskud, Forandring heri. 362-67.

Suspension. 223.

Sygemeldte. 203, 228, 318, 502.

Theaterintriger. 5-6; — den indre Kivs Begyndelse. 124; — Theatrets stormfuldeste Saison. 200-44.

Theater-Jury. 254, 264, 267, 360.

Theater-Raad, — Forslag dertil. 129, 131, 251, 254.

Theatervæsenets Drøftelse. 6-7, 28, 164, 310-13, 340-43, 442, 530-35, 554-56; — i Rigsdagen. 569-79.

Titulatur, Theaterdamernes, paa Plakaten. 134.

Tilskuerpladsens Omdannelse. 288-90.

Tumulter. 244, 441.

Tydsk Operaselskab. 537.

Undervisning, Balletbørnenes. 344.

Vicekongen af Norge i Theatret. 327.


Oprettet 2013. Opdateret af