<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Anden Deel. Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1856. 509 sider.

[Sag-Register, side 504-509]


[side 504]3. Sag-Register.

Abel, Fjendskab imellem den gamle den nye. 12.

Adresse-Avisen trykt særskilt for Christian VII. 341.

Aftenlige Udgifters Beløb. 81.

Arrest maa ikke lægges paa Skuesillernes Lønninger. 112.

Balletter af des Larches. 88; — af Neudin 174; — af Como. 187, 211, 221, 236, 242, 276,287; — af Soelberg. 288, 400, 447, 481; — af Sacco. 294, 333, 336, 385. — af Martin. 386, 399; — af Gambuzzi. 411, 419; — af Martini 446. — af Piatoli. 482.

Balletvæsen. 61, 68, 70, 178, 188, 211, 221, 267, 293, 313, 367, 371, 373, 374, 384, 451.

Bank holdes paa Maskeraderne. 402.

Bergs Huus i Læderstræde. 31, 45, 183, 387, 413.

Bigotterie. 2-5, 13, 16.

"Den biehlske Periode". 329.

Billetpriser. 33, 43, 49, 60, 80, 125, 183, 253, 402; — Til Maskerader. 402; — 409.

Blaataarnsstraffens Oprindelse. 433.

Brev fra Holberg til Acteurerne. 134.

Brudegave til Skuespillerne. 83.

Cabaler. 31-34, 133-141, 318.

Capellet. 18, 453-455.

Chorpersonale. 241, 254, 286.

Comoedie-Spillemaaden. 295-305.

Commissioner til Skuepladsens Ordning. 487.

Committee af Skuespillere. 453.

Converter. 19, 95.

Contract, med Liniedandser Stuart. 230; — med Kunstmester German. 332; — om den ital. Operas Forening med den danske Skueplads. 247.

[sideskift][side 505]

Controleurernes Pligter. 145.

Costume. 127, 161, 201, 265.

Dands. 61, 70, 83, 88, 115, 153, 165, 183, 221, 400.

Dandseskoles (den første) Oprettelse. 451.

Dandseunderviisning. 165.

Den danske Skueplads; — grundlægges. 27-33; — forenes med den ital. Opera. 247; — Skildring af dens kunstneriske Forhold. 295-313; — Operaen den Ødelæggelse. 315-317; — befries fra Operaen. 318; — offenlige Maskerader paa den. 401; — Operaen forenes atter med den. 402; — faaer sit første Segl. 415; — i meget forsømt Tilstand. 419; — overgives til Sarti og benævnes "den kongelige danske Skueplads". 427; — gives tilbage til Kongens Raadighed. 487.

Det danske Sprog foragtet. 11, 25; — udviklet under Christian VI. 24.

"Det danskelskende musikalske Selskab". 203.

Decorationer. 79, 84, 267, 314, 433.

Deliberations-Protocol. 112, 113, 160.

Direction for Theatret, Bestemmelser derom. 54, 111, 113, 191, 378.

Directioner. 57, 102, 108, 116, 119, 155, 157, 158, 172, 184, 187, 203, 206, 239, 248, 253, 277, 333, 358, 383, 427, 433, 464.

Douceurer for Skuespillerne. 179.

"Den dramatiske Journal", kritisk Tidsskrift. 467-471, 479.

Embeder loves Skuespillerne for 20 Aars Tjeneste. 439.

Figuranter. 189, 222, 254, 287, 384; — ved det franske Theater. 432, 452.

Forestillingerne anmeldte fra Theatret. 81.

Forestillingstid. 33, 81, 143.

Fransk Skuespil. 17, 62, 68, 95, 97, 116, 120, 124; — paa Hoftheatret. 375-377; 402, 430-434; 447-453, 456.

Fri Adgang til Theatret for Kongen og Følge. 109, 113, 124.

Fri-Comedie for Acteurerne, Bestemmelser derom. 144, 179.

Fruentimmerroller udførte af Mandfolk. 311.

Fyrværkerie. 122, 227, 233, 242, 253.

Garderobe. 79, 99, 178, 281, 314, 434.

Generalprøver, offenlige. 169, 176.

"Hamburgische Dramturgie". 467.

Hofforestillinger af de danske Acteurer. 341.

Hoftheatret. 153, 375-377, 384; — offenlige Maskerader paa det. 401; — 433.

Den holbergske Comedie. 7, 14-16, 46, 65, 70, 147, 175, 196, 213, 268, 340.

[sideskift][side 506]

Honorar for dramatiske Arbeider. 100, 195, 211, 212, 220, 292, 411; — bestemt til Indtægten af tredie Forestilling. 466.

"Hønse". 312.

Illumineret Tilskuerplads. 126.

Indskrifter paa Theatret. 77, 79.

Indtægt af fuldt Huus i Theatret paa Kongens Nytorv. 80, 291.

Indtægter og Udgifter. 92, 105, 108, 119, 124, 132, 158, 174, 193, 213, 223, 236, 243, 254, 279, 291, 323, 335, 385, 404, 413, 428, 458, 487.

Inspecteur ved Theatret. 115.

Intermezzer; — italienske. 116, 120, 125, 167, 173, 190, 209, 218, 224, 244; deres Væsen. 263-267; — danske. 209, 219.

Italienernes usømmelige Opførsel. 410, 445.

Italiensk Opera. 47-49, 61, 69, 95, 125, 152, 176, 224, 236, 244; forenes med den danske Skueplads. 247; — 253, 254; — dens Væsen. 255-268; — 280, 286, 314; — er den danske Skuepladses Ødelæggelse. 315-317; — nedlægges. 318; — atter kaldt tillive. 403, 404, 408-410, 417, 444-446, 456-458, 480-483.

Kassererens Pligter. 145.

Kastrater. 48, 69, 96, 97, 176, 224, 249, 264, 281, 287.

Kjøbenhavn pantsat til Genua. 356.

"Den kongelige danske Skueplads". Benævnelsens Oprindelse. 427.

Kongeligt Tilskud til Theatret. 193, 247, 318, 324, 342,385, 404, 414, 426, 427.

"Kongens ordinaire Comedianter". 376.

Krindsen paa Kongens Nytorv. 77.

Kritik. 467.

Kunstmagerier. 61, 64, 96, 97, 183, 191, 223, 227, 229, 233, 242, 387, 481.

Kunstneriske Forhold ved Skuepladsen i 1763. 295-313.

Liniedands. 183, 191, 227, 233-243, 253, 412, 461, 488.

Lyse-Accomodeuren. 79, 311.

Lønninger; — for Capellet. 18, 62, 454; — for den danske Acteurer. 33, 83, 142, 179, 180, 249, 283, 384; — for de franske Skuespillere. 430, 449; — for Figuranter. 287, 384, 452; — for Betjenter. 146, 385.

Magistraten i Kjøbenhavn. 40, 43, 101, 246, 342, 353, 357, 358, 364, 370, 373, 374, 377, 380, 381.

Marionetter. 413.

Maskerader; — forbudne. 53, 110; — tilladte. 401.

Maskinerie. 79, 84, 92, 189, 234, 243, 286.

Den molièreske Comedie. 46.

[sideskift][side 507]

Mulcter. 162-166.

Musikalske Selskaber. 19, 203.

Musiken. 18; — i den ital. Opera. 259-262.

Officerer, commanderede til Vagt i Theatret. 273; — yppe Tumult i Theatret. 336, 473-476; — fri Adgang til ital. Opera. 427.

Opera (see Den italienske Opera).

"Operister, danske". 220.

Opsigelsestid for Skuespillerne. 144, 180.

Orchester. 35, 44, 78, 81, 249, 250, 413, 456.

Over-Controleur ansat. 282.

Overhofmarskallen Tilsyn med Skuepladsen. 427.

Over-Præsidenten i Kjøbenhavn, Theatrets stadige Over-Directeur. 113, 378.

Pantomimer. 169, 233, 243.

"Paradering af Acteurerne". 368, 393.

Penge kastes op paa Theatret. 245, 269.

Personalet ved den danske Skueplads i 1747. 29; — i 1748. 81-83; — i 1753. 142, 143; — i 1756. 179. — i 1767. 384.

Placat om Ordens Overholdelse. 147, 478.

Det plöenske Hofcapel. 249, 254.

Poesien i VI Tid. 20-23; — efter Klopstocks Ankomst. 197.

Politie paa Theatret. 313.

Portraitsamling i det kongelige Theater. 424.

Priisudsættelse for Skuespils Udarbeidelse. 443.

Priser paa Fornødenheder. 34.

Privattheater, det første, oprettes. 250.

Privilegier. 28, 32, 35, 44, 50, 58, 109.

Prologer. 37, 285, 363, 368, 386, 393, 412.

Prøvecomedie. 32-34.

Prøver. 164, 310, 312.

Rangvæsen. 9-11.

Reglement (see Tjeneste-Reglement).

Repertoire, i Bergs Huus. 46, 47; — von Quotens. 63-65; — i Tjærehuset. 67; — i store Kongensgade. 71; — i Theatret paa Kongens Nytorv, 1748-49. 84-85; — 1749-50. 88-91; — 1750-51. 102-105; — 1751. 116-118; — 1752-53. 121-124; — 1753-54. 129-132; — 1754-55. 154-157; — 1755-56. 169-172; — 1756-57. 184-186; — 1757-58. 203-206; — 1758-59. 214-216; — 1759-60. 225-227; — 1760-61. 237-239; — 1761-62. 251-253; — 1762-63. 277-279; — 1763-64. 289-290; — 1764-65. 320-323; — 1765-66. 333-334; — 1766-67. 358-360; — 1767-68. 388-390; [sideskift][side 508]1768-69. 406-408; — 1769-70. 415-417; — 1770-71. 435-437; — 1771-72. 459-461.

Rivalisereren imellem den danske og franske Skueplads. 448.

Rollers uvægerlige Overtagelse. 143, 162.

Rosenborghave brugt til Markedsløier. 488.

"Det Rørende", yndet af den fornemme Verden. 120, 126, 269, 309.; — "det rørende Skuespils" Udførelse. 305-307.

Samfundstilstanden ved Christian VI Død. 1-5. — i Frederik V første Regjeringsaar. 8-26; — i 1756-60. 199.

Sang i Comedierne. 87.

Sangerinder i Helteroller. 264.

Segl, det første for den danske Skueplads. 415.

"Selskabet for de skjønne Videnskabers Fremme". 390, 392.

Skuepladsen (see den danske Skueplads).

Skuespil i Holtegaards Have. 37.

Skuespillene tillades opførte i Fasten. 382.

Skuespillerne, skulde være Studenter. 25, 439; — deres Lønninger. 33, 83, 142, 179, 180, 249, 283, 384; — bemægtige sig Deel i Privilegiet. 34; — faae Privilegiet. 50; — figurere i Balletter. 88, 174, 211, 221; — haard Dom om deres Stand. 94; — deres ublue Fordringer til Kassen. 99; — deres Lønning maa ikke belægges med Arrest. 112; — cabalere. 31-34, 133-141; — Bev til dem fra Holberg. 134; — Misnøie hos dem. 178, 181, 192, 213, 419, 424, 458, 463; — deres Opsigelsestid. 180; — fremme "det Rørendes" Indgang. 200; — deres Agtelse for Holberg. 268; — deres kunstneriske Charakteer i 1763. 295-310; — deres sociale Stilling. 330; — fortvivlede over deres Embedstilling. 339, 361; — spille ved Hoffet. 341; — feire en Triumf over de Franske. 376; — loves Embeder for 20 Aars Tjeneste. 439; — forestille Skuepladsens slette Tilstand. 486.

Skydeselskabet: Det danske Compagnie. 10.

Smagen. 15, 126, 175, 190, 195-199, 269.

Sorø Academies Indvielse. 10.

Spilleraserie. 14, 173, 198.

Spisen og Drikken paa Theatret. 99.

Stadens 32 Mænd. 101, 106, 107, 246, 248; — frasige Staden Theatrets Gæld. 324, 341, 352; — Kamp imellem dem og Theaterdirectionen. 342-358, 364-375, 377-384; — 404, 413-415, 425.

Studenterne gjøre Tumult i Theatret. 473-476.

"Det Sublimes" Tid. 197.

[sideskift][side 509]

Syngestykker. 201, 203, 210, 219, 241; — deres Epoche begynder. 440, 456.

Theater-Committee. 453.

Theatermester. 144.

Theatre i Kjøbenhavn. 31, 43, 44, 47, 68, 97, 153, 375.

Theatret i Læderstræde. 31, 35, 46, 125, 183.

 — paa Charlottenborg. 47, 116.

 — i Store Kongensgade. 43, 63, 67, 71.

 — i Tjærehuset. 44, 47, 49, 67.

 — paa Nørregade. 68, 116.

 — ved Gammelstrand. 97.

 — paa Kongens Nytorv; 52, 67. — dets Indretning. 75-80, 84, 107; — Aabning. 84; — hvad det kunde indbringe. 80, 291; — overdraget til Staden. 108; — Frihed for Indqvartering og Grundskatter. 109; — lukket formedelst Excesser. 130, 140; — Liniedands paa det. 191, 227, 233, 243, 253, 412; — indrømmes den italienske Opera til Skueplads. 125; — ligeledes den franske Comedie. 376, 377; — dets Portraitsamling. 424; — overgivet til Sarti. 427; — istandsat. 439.

 — paa Christianborg Slot (se Hoftheatret)

Tid for at lære Roller. 162.

Tilskuerpladser. 31, 45, 49, 78, 291.

 — paa Theatret. 42, 78.

Tjeneste-Reglement. 142, 160.

Tjærepladsen. 36, 44, 51.

Tragedie-Spillemaaden. 200, 307-310.

"Tronfølgefeiden". 472-478.

Tumulter. 138, 272-275, 335, 410, 473-476.

Tydsk Comedie. 45.

Tydskhed. 11.

Udenlandsreise, første af en dansk Theaterperson. 320.

Udpibninger. 103, 115, 138, 272, 474.

Universitetets Tilstand i 1747. 25.

Viin til Personalet. 312.

Viinskjælder under Theatret. 53, 80, 100, 111, 283.


Oprettet 2010. Opdateret af