Minerva, et Maanedsskrift

Indholdsfortegnelse, 1. årgang, 1-4 bind, 1785-86


>> Anden Aargang

Nedenstående indholdfortegnelser er layout-mæssigt ikke en tro gengivelse af de tilsvarende i de enkelte bind, da den første årgang benytter varierende layout. Trykfejl i indholdsfortegnelsen er korrigeret i forhold til den originale artikel. Bemærk at originalen staver både Literatur og Litteratur, nedenfor ændret til Litteratur. Mine tilføjelser anført i [skarp parentes].
Fra og med andet bind benyttes fortløbende sidenummerering inden for bindet, og fra tredie bind fortsættes inden for årgangen.

[1. Aargang] Første Bind. 1785

[1. Aargang] Andet Bind. 1785

[1. Aargang] Tredie Bind. 1786

[1. Aargang] Fierde Bind. 1786

side 852 er dog ikke sidste side, der formodes at være een side mere.


Første Hefte, Julii Maaned, 1785

Første Afdeeling
   
Undersøgelse, om ikke almindelig Oplysning er en farlig Sag
Side 1

Melchior Lorichs en dansk Konstners Biographie af Sandvig
Side 27
Anden Afdeeling

En Drikkevise af Baggesen
side 44

Til Zeline af samme
side 46

Til Gerner den 5te Julii 1785 af Thaarup
Side 49

Hymne til Ballademesteren af Baggesen
Side 51

Brev fra Placidio til Veturino, oversat af Italiensk, indsendt
Side 55

Litteratur
Side 71

Historie
Side 87Andet Hefte, Augusti Maaned, 1785

Første Afdeeling

Et og andet i Anledning af Hr. Nordahl Bruns Forsvar for vore gamle Kirkeskikke mod Dr. Bastholm, af Rahbek
Side 1

Povl Pedersen, et Biedrag til Danmarks poetiske Litteratur, af Magister Nyerup
Side 33
Anden Afdeeling

Ulvene i Faareklæder, efter det niende Stykke i Stolbergs Jamber, af Rahbek
Side 53

Brev fra Plaeidio til Veturino, oversat af Italiensk, indsendt
Side 66

Til Venus af Baggesen
Side 67

Horaz og Lydia
Side 69

Maisang, til Baggesen, efter en Sygdom, af L.
Side 71

Blomsteret af samme
Side 72

Til Zeline, af Baggesen
Side 74

Afdigten efter det tredie Stykke af Stolbergs Jamber, ved Riber
Side 77

Klokkeren, af Andresen
Side 80
Tredie Afdeeling

Om Konstnere og Konstakademiet, i Anledning af Premiestykkernes Exposition
Side 83

Litteratur
Side 97
Fierde Afdeeling

Historie
Side 101

Tredie Hefte, September Maaned, 1785

Første Afdeeling

Om Gerners nye Pompemaskine i Dokken
Side 1

Brev til Hr. B** af Desiderius
Side 13

Om danske Digteres Understøttelse af Rahbek
Side 19
Anden Afdeeling

Constance eller den ydmygede Stolthed, en comisk Fortælling af Baggesen
Side 48

Guds Godhed af L.
Side 70

Udsigter over mit Liv Elegie af Fape
Side 72

En Vinter Aften af L.
Side 81

Jus vocandi af Andresen
Side 83

Nancy en Elegie af e.
Side 85

Brev fra en Kone til hendes Mand
Side 88
Tredie Afdeeling

Om Kunster og Videnskaber af Rahbek
Side 91

Om Prof. Kleves Forskrifter fra Lælius
Side 98
Fierde Afdeeling

Historie
Side 100
Indhold Side 111

Subskribenterne Side 114

Fierde Hæfte, for October Maaned, 1785

Første Afdeling

Om Borger frihed under det danske Scepter, et Forsøg.
Side 1

Kronprindsen af Danmarks Formæling med den lille Tyrks Dotter, af Desiderius.
Side 33
Anden Afdeeling

En Prøve af Decanus Blochs Oversættelse, af Xenophons Socratis Merkværdigheder.
Side 40

Thomas Moore, en Fortælling af Baggesen.
Side 47

Til min Ven W** af L.
Side 64

Gravene af samme.
Side 66

Spillesygen efter det 10de Stykke i Stolbergs Jamber, af Riber
Side 67

Almindelig Bøn af Pope, oversat paa Prosa af Prof. Hviid, og paa Vers af Pram.
Side 73

Prolog, holden paa et Privattheater af Thaarup.
Side 77

Vurderring efter det 7 Stykke i Stolbergs Jamber, af Rahbek.
Side 80
Tredie Afdeeling

Den kloge Ræv, en Fabel af Storm.
Side 84

Fortsættelse af Betragtninger over Konstacademiet af Thaarup.
Side 87
Fierde Afdeeling

Litteratur.
Side 102

Historie.
Side 107

Femte Hæfte, for November Maaned, 1785

Første Afdeeling

Hvad Menneskene i een Tid have været, det kunne de atter i en anden Tid blive
Side 121

Imod den Skik af udstykke Videnskaberne.
Side 155
Anden Afdeeling

Parenthesen, af Baggesen
Side 169

Jubel; af Baggesen.
Side 176

Det 13de Stykke i Stolbergs Jamber; Afslaget, til Zimmermann; af Rahbek.
Side 177

Til Venus; af L.
Side 180

Over Lydes Canariefugl, efter Catull; af Rahbek.
Side 183

Om Persiflage, efter det 2det Stykke af F. C. Stolbergs Jamber; af Riber.
Side 184

Til en værdig Kones Fødselsdag; af Rahbek.
Side 187

Morgenen; af G. Faye.
Side 188

Obsingernes Reise til Friderikssund; af Trøyel
Side 208
Tredie Afdeeling

Et Fragment om Skolelæreres Duelighed, Kaar og Forhaabninger
Side 211

Til Udgiverne af Minerva; af Hr. Kammerherre A. v. Hennings.
Side 221

Litteratur.
Side 226
Fierde Afdeeling

Historie.
Side 228

Siette Hæfte, for December Maaned, 1785

Første Afdeeling

Hvis Forfatning er den lykkeligste: enten den danske Fæste-Bondes, eller den Meklenborgske livegne Bondes? af Fabricius.
Side 241

Vantroes og Overtroes Foreening af H. J.
Side 305

Nogle Anmærkninger angaaende Kornets fri Ind- og Udførsel.
Side 312
Anden Afdeeling

Nabonassars Drøm, oversat af det Chaldæiske paa Dansk ved Forfatteren af Sigrid. (i Aaret 1749.)
Side 319
Tredie Afdeeling

Lærde Nyheder fra Italien. Meddeelt ved Herr Professor Hvid.
Side 385

Litteratur
Side 388

Skuepladsen
Side 393
Fierde Afdeeling

Historien
Side 398

Syvende Hæfte, for Januarii Maaned, 1786

Første Afdeeling

Tale, fremsagt i Selskabet for Borgerdyd; af Hr. Etatsraad Rothe
Side 1

Om de publike Reise-Befordringer, af Trojel
Side 26

Tanker i Anledning af vore høie Kornpriser og deres Nedsættelse efter Hr. Etatsraad Martfeldts Plan
Side 47
Anden Afdeeling

Frithiof, en Fortælling
Side 60

Eleonore Christina Ulfeldt til sin Mand
Side 87

Elegie ved Vessels Grav, til hans Søn; af Pram
Side 95

Anekdote
Side 111
Tredie Afdeeling

Litteratur
Side 113

Skuepladsen; af Rahbek
Side 116
Fierde Afdeeling

Historien
Side 119

Ottende Hæfte, for Februarii Maaned, 1786

Første Afdeeling

Hvad betyder Ordet Publikum ? -- Hvilken Værd har Publikums Dom? af Hr. Etatsraad Rothe
Side 133

Europæiske Monakier, af H. J.
Side 186

Om det daglige Brød i Norden
Side 193
Anden Afdeeling

Til en nyefødt Prinds. (Efter det Tydske.)
Side 218

Cantate paa Kongens Fødselsdag, opført på Concerten paa Giethuset
Side 221

Signe, Gevars Datter, af G. Faye.
Side 232

Høsten, af M S. Castberg [1785 gift Buchholm]
Side 246

Tale om de Danske Digteres Uværdighed til Understøttelse; holden i et lidet Selskab af gode Patrioter, af Dixi
Side 247
Tredie Afdeeling

Litteratur
Side 264
Fierde Afdeeling

Historien
Side 266

Tillæg til den historiske Artikel
Side 273

Niende Hæfte, for martii Maaned, 1786

Første Afdeeling

General-Lieutenant Gude, af H. J.
Side 277

Om Skolerne, især paa Landet i Norge, af Strøm
Side 307

Om Guinea, af H. B.
Side 335

Politisk Arithmetik, af A. Hennings
Side 343
Anden Afdeeling

En Norsk Vinter. Et Digt
Side 351

Prolog, declameret i et dramatisk Selskab uden for Kiøbenhavn, den 1ste Febr. 1786
Side 365

Smagens Fødsel, efter et Manuskript fra forrige Aarhundrede
Side 366

Til en Prinds ved hans Tronbestigelse. (Efter det Tydske.)
Side 377

Paa en dydig Kones Fødselsdag. En Fortælling
Side 383

En Haandfuld Tanker til Vedkommende, P. M. Trojel
Side 385

Over Peer Fløi, P. M. Trojel
Side 386

Bonden og Svalen, P. M. Trojel
Side 387

En Fortælling
Side 388

Epigram
Side 389

Til Zeline
Side 390
Tredie Afdeeling

Litteratur
Side 392

Skuepladsen
Side 400
Fierde Afdeeling

Historien
Side 403

Tiende Hæfte, for Aprili Maaned, 1786

[Findes skannet af Google, og tilgængelig i fuld tekst.]
Første Afdeeling

Beskrivelse over en Model til en Valsemølle, som drives ved Vægt, af C. C. Pflueg.
Side 413

Auction efter Lucian
Side 425

Tillæg til Helts poetiske Skrifter til Haarup, af Desiderius
Side 453

Til Udgiverne af Minerva
Side 458
Anden Afdeeling

Tale, bestemt at holdes i et Selskab den 29de Jan. 1786, Selskabet tilegnet, af Rahbek
Side 467

Til Hans Rostgaard fra hans Hustrue, af L.
Side 467

Ja og Nei, eller den hurtige Frier, af Baggesen
Side 501

Epilog, af Thaarup
Side 526
Tredie Afdeeling

Litteratur
Side 527
Fierde Afdeeling

Historien
Side 530

Ellevte Hæfte, for Maii Maaned, 1786

Første Afdeeling

Noget om Land-Cadet-Akademiet
Side 541

Bøger og Mennesker
Side 550

Nogle Tanker, foranledigede ved Conferenceraad Fletschers Levnets Beskrivelse
Side 572

Tillæg til det foregaaende Stykke
Side 600
Anden Afdeeling

Jørgen. En Dosmers Levnets-Beskrivelse
Side 613

Til Baggesen, i Anledning af Wessels Død
Side 672
Tredie Afdeeling

Litteratur
Side 674

Skuepladsen
Side 680
Fierde Afdeeling

Historien
Side 695

Tolvte Hæfte, for Junii Maaned, 1786

Første Afdeeling

Betragtninger over Stændernes Ligevægt, samlede af Plato, Lucian og Putarch, af S. M.
Side 705

Udtog af utrykte Breve af Moses Mendelsohn, med Tillæg af K. L. Rahbek
Side 737
Anden Afdeeling

Asbiørn Prude, en Romance
Side 756

Efterretning om en fyensk dramatisk forfatter fra det 16 Sec., af Magister Nyerup
Side 766

Brev til Kronprindsen af Preussen, den nu regierende Frederik den Store, af Voltaire, oversat af Baggesen
Side 782

Indfald ved at plante Kaal
Side 789

Elegie efter Tibull [af R.]
Side 792

Den gamle Landmand til sin Søn. En frie Oversættelse efter Holty [ved J. M. Castberg, i indeks opført under M. Buchholm]
Side 797
Tredie Afdeeling

Af Norden komme Guld [af H. J.]
Side 800

Anecdote om mærkværdig Aarsag til en dansk Bogs Ufuldstændighed [Indsendt af B. Schønberg]]
Side 810

Litteratur
Side 812
Fierde Afdeeling

Spaniernes Expedition mod Algier, samt private Efterretninger ved Hr. von Rehbinder Kongl. dansk Konsul i Algier
Side 815

Historien
Side 834

Tillæg til tredie Afdeeling
Side 849

Udarbejdet af Niels Jensen

Oprettet 2010. Opdateret af