eller kun et enkelt navn

Minerva 1785, [1. årg] 2. Bind, fierde Hæfte, for October Maaned, side 107


Litteratur og Konster.

[teksten side 102-106 og starten af 107 er ikke indtastet]

Paa Skuepladsen er opført den 28 Septemb. Minna af Barnhelm, den 30 Nysgierrige Mandfolk; d. 3 Oct. den gifte Philosoph; d. 4 den foregivne Lord, d. 6 Feiltagelserne om Natten; 7 og 10 foregivne Lord; 13 Nogle Passioner og Deucalion og Pyrha; 17 Feiltagelserne; 21 det talende Skilderie; 24 Feiltagelserne, 25 Døve Elsker og de to Gierrige; 27 den uheldige Liighed, og d. 28 Kongen og Forpagteren; Løverdagen d. 22 og 29 Oct. gav med kongelig Tilladelse Vituosen paa Violin Hr. Benda, og Sangerinden Mad. Benda, Concert paa Byens Skueplads; de bleve begge hørte med et Bifald, som svarede til den Berømmelse, de have erhvervet i deres Fædreneland.

K.