Minerva, et Maanedsskrift


Liste fra 1. bind, 3. hæfte, side 114-121
Liste fra 2. bind, 6. hæfte, side 420-421
Liste fra 3. bind, 9. hæfte, side 411

Liste fra 1. bind, 3. hæfte, side 114-121:

Subskribenterne.

Hans Majestæt Kongen. ... 16 Expl.
Hendes Majestæt Dronningen. ... 13 —
Hans Kongel. Høihed Kronprindseen. ... 6 —
Hans Kongel. Høihed Arveprindsen. ... 6 —

Hr. Aagaard, Secretaire.
- Aagesen, Gen., KrigsComm.
- Aagesen, Student.
- Aal. (N. B.) i Scheen.
- Aaskow, Etatsraad
- Abel, (P. S.) Skibspræst.
- Abel, (J. C.) Møller.
- Abel, (P. A.) Student.
- Abildgaard, Justitsr.
- Abildgaard, Professor.
- Abildgaard, Præst.
- Adeler, (C. H.) Kammerh.
- Ahrner.
- Amberg, Fuldmægtig.
- Andersen, Chirurgus.
- Anker, (P.) i Christiania.

Hr. Baagøe, (P.) i Roskilde.
- Baden, Professor.
- Bager.
- Bagger, (R. L.) Student.
- Baggesen i Laurvigen.
- Balle, Auditeur i Horsens.
- Bang, Assessor.
- Bang, Capit. i Christiania.
- v. Bardenfleth. Oberstlieut. i Horsens
- Barner, (H. G.) Kammerj.
- Barnholt, (F. C.) i Scheen.
- Bartholin, Justitzraad.
- Basse, Fuldmægtig.
- Bastholm, Confessionar.
- Becker, Hof-Priviant Inspecteur. ... 3 Expl.
- Bechmann, Student.
- Beckmann, Assessor.
- v. Beenfeldt, Kammerh.
- Behagen, Justitsr.
- Bejer, Proenr.
- Bekman.
- Bendtsen, Stud. 2 Expl.
- Bentz, Auditeur
- Bentzen, Byefoged i Scheen
- Berg, Capitain.
- Berg, Secretair.
- Berg (C.) Student.

Hr. Bernth, Rector paa Herlufholm.
- Bertelsen, (L.) Cammerraad i Assens.
- Bertam, Aman for Biskoppen
- Bille, Lieuten. ved Søe-Et.
- Billeskou, Brygger.
- Bierg, Fuldmægtig.
- Bindesbøll, Stud.
- Bintzer, Fabriqveur.
- Birch, Secretaire.
- Birch, Procur. i Slagelse.
- Birch, A.
- Blok, (J.) Decanus
- Boeg, Amsforv. i Corsøer.
- Boetius, Medicus.
- Bolter, Cathechet.
- Borch.
- Bøyesen, i Drammen 10
- Bøyesen (J) i Scheen
- Bræstrup, Licentiat.
- Brandemann, Hofmuurmester
- Brandt, Auditeur i Aalborg. ... 2 Expl.
- Bredsdorff, Student.
- Brinch.
- Brinch, ved Østers. Comp.
- Brinmann.
- Brochmann, Krigs Assessor i Christiania
- Brøer, Søe Capitain.
- Brønnøe.
- Brønlund.
- Brorson, Conrect. paa Herlufsholm.
- Brorson, Student.
- Brun, Theatermaler.
- Brun, (A. P.) Litteraturs.
- Brun, Præst i Bergen.
- Bruun, Kiøbmand.
- Bugge, Justitsraad.
- Bull, Student.
- Bull, (O. C.) Stud.
- Buntzen, Mægler.
- Bussigel, Staldskriver

Hr. Callisen, Professor.
- Cappeln, (D.) i Schien.
- Christensen, Forvalter.
- Christensen, Student.
- Christensen.
- Clausen, Gen. Major.
- Classen, Secretair.
- Classen, Seilmager.
- Clausen, paa Herlufholm.
- Clausen og Lillelund.
- Club, Kongens.
- Club, paa Amagertorv.
- Colding, (A. A.)
- Cold, Procurat.
- Collet, (P.)
- Collet, (p) i Christiania.
- Clüver, Silke- og Klædekr.

Hr. Dahlberg.
- Damkier, Lotto-Avocat.
- Danneskiold Samføe, i Kalundborg.
Hr Dau, Secret.
- Deichmann, Stud.
- Didrikson, Lieutenant i Christiania.
- Diurendal, Boghandler i Christiania.
- Dorph, Student.
- Due, Fuldm. i Rentek.

Hr. Eggers, (D.) i Korsøer.
- Ehrhart, Secre:.
- Eichel, Stud.
- Engel, Kiøbmand.
- Engelhart, Præst.
- Estrup, Collega ved Frue Skole.

Hr. Fabritius, Conferentser.
- Fabricius, Cancellieraad.
- Fabritius, Lieutenant.
- Falchenthal, (W.)
- Fallesen, Kapellan.
- Faye, Student.
- Feddersen, Assesor i Hof og Statsretten.
- Fenger, Præst i Friderica.
- Ferslev, Student.
- Fibiger, Secretaire.
- Fescher, Chirurg.
- Flod, (P.) i Scheen.
- Fog, (R.) Student.
- Fog, (S. L.) Student.
- Follerup, C. S. Kand. Jur.
- Franckenau, Student. 2
- Friborg, Advocat paa St. Thomas.
Hr. Friborg, Urtekræmer.
- Friis, Borgem. i Roeskilde.
- Fritz Kammerraad.
- Frydensberg, Mouritz) 3
- Fugl, Regim. Qvarterm.
- Fuglsang, (N. S.) Stud.
- Fussing, Postmester i Hors.

Hr. Glasing, Viinhandler.
- Geisler, Oeconomus paa Herlufholm.
- Gerner, Commandeur.
- Gersdorff, Baron.
- Giørtzen.
- Goldt, Decanus.
Frue Grambow, i Horsens.
Hr. Grøndahl i Horsens.
- Guldberg, Geheimeraad.
- Guldbrandt, (J. B.) Etatsr.
- Gyldendahl, Agent. 10.

Hr. Hagen, Apotheker.
- Hagerup, Justitsraad og Laugmand i Schien.
- Hagerup, Secretair.
- Hagstrøm.
- Halling, Student.
- Hammond, (E) Student.
- Handerup, Wiinhandler.
- Hansen, Etatsraad.
- Hansen, Cancellieraad i Helsingør.
- Hansen, Præst.
- Hansen, Student.
- Hansen paa Herlufsholm.
- Hansted.
- Harboe, (J.)

Hr. Harsleben, i Christiania.
- Hast, Skræder.
- Hauch, Hofjunker, i Hors.
- Hegelund, Boghandler. 12
- Heitman, (C.)
- Hempel, Brygger.
- Hempel, (J: M.) Chirurg.
- v. Hennings (A.) Kammerherre i Schlesvig.
- Hensen.
- Heremansdorff, Forvalter i Christiania.
- Herchend, Tolder i Kallundborg.
- Hesselberg, (J.) i Christian[ia]
- Heugh, Cancellieraad.
- Hey, Fuldm.
- Heyerdahl, (P.) i Christian.
- Hillerup, Forv.
- Hiort, (W. K.) Stud.
- Hoe, (Em.) Copiist.
- Høwinghoff.
- Høyer, Lieut. ved Søe-Et.
- v. Hoff, (P. K.) Oberstlieut.
- de Hoffmann, conferentsr. i Fridericia.
- Hoftved, Stud. Jur.
- Høgh, Præst i Gientofee.
- Hohlenberg, Lieut. i søe-Etaten.
- Holck, Lieut. i Søe-Etat.
- Holm, (Ove) Kiøbmand i Bergen.
Baron v. Holsten, Lieut ved Søe-Etat.
- Hopman, (J.)
Hr. Horn, (H. J.) Licent.
- Horn, (C.) Fuldmægtig.
- Horn, (M.) Student.
- Hornemann, (C.) Student.
- Hornsyld, (J.) Student.
- Hviid, Professor.
- Hviid, (J. A.) Student.
- Hyllested Mægler.

Hr. Ibsen, Student.
- Jensen, Kammer-Secret.
- Jensen.
- Jensen, (W.) i Roskilde.
- Jensen, (P.)
- Jørgensen.
- Johansen, Søelieutenant.
- Jürgensen, Rector i Fridericia.
- Jürgensen.

Hr. Kaalund, Kammerjunker.
- Kall, Abr. Professor.
- Kattrup, Sognepræst til Skiøstrust.
- Kierulf, Secretaire.
- Kierulf, Litteratus.
- Kiøbke.
- Klüver.
- Klattenhoff, Organist
- Klingberg, Student.
- de Kløker, Justitzraad, paa Friderichshald.
- Knap, justitsraad.
- Knudsen, (P.)
- Knudsen, Student.
- Koefod.
- Koefod, (C. D.)

Hr. Kønnemann, Justitsraad.
- Kohl, Ritmester i Horsens.
- Kopp, Justitsraad.
- Koren, (J. L.)
- Kornerup, (R.) i Roeskilde.
- Kornerup.
- Koff, Lieut. i Søe-Etat.
- Kraft, Rector i Horsens
- Krüger, Capitain.
- Kruse, Student.

Hr. Lacoppidan, Casserer.
- Lange, Advocat.
- Lange, Decanus.
- Lange, Farver i Frideriksund.
- Lange, Student.
- Lassen, Isenkræmmer.
- Lassen, Student.
- Lassen.
- Lautrup, (N. C.) Fuldm.
- Lawætz, Justitsraad.
- Lederer, Justitsr. i Ho.sens.
- Lemming, D.
- Lemvigh, O.
- Lehman, Bogholder.
- Lie, Mægler i Christiania.
- Liebe, Student paa Falster.
- Lieungh, P. F. i Scheen.
- Lind, Chirurg.
- Linderup, H. C. Student.
- v. Linskov, Kammerherre.
- de Løvenørn, General-Ajud.
- de Løvenørn, Major.
- v. Løvenskiold. Kammerh.
- Løvenskiold, Kancellieraad.
Hr. Lorentzen.
- Lütken, Student.
- Lütken.
- v. Lützou, Oberst i Korsøer.
- v. Lürdorff, Geheimeraad.
- Lund, Justitsraad.
- Lund, Secretaire.
- Lund, Indformat. i Fridriksborg.
- Lund, Ed. Student.
- Lund, J. M.
- Lund, H. H. i Arendal.
- Lund, P. L. i Arendal.
- Lund, paa Herlufholm.
- Lynge, J.

Hr. Malling, O. Justitzraad.
- Mandix, Secretaire.
- Marcher, Bohn.
- Martfeldt, Etatsraad.
- Mehl, Peter.
- Mejer.
- Minck, A. J. W. i Nestved.
- Møller, Agent.
- Møller, Hofbogtrykker.
- Møller, Oberfiskevejer.
- Møller, A. Procurator.
- Møller, J. Doct. i Schien.
- Mørk, Student.
- Mørk, P. R. Kancellist.
- Moth, Kammerherre.
- Müller, Kobberstikker.
- Müller, Volontair i Com. Coll.
- Müller, W. A.

Hr. Mülensted, Apotheker.
- Müllers, Apoth i Scheen.
- Munch, Justitsraad.
- Munck, O. Landinspecteur i Randers.
- Munthe, J. L. Præst.
- Munthe, Student.
Jomfrue Musted, i Horsens.
Hr. Muus, Fuldmægtig.
- Mygind, H. W. Student.

Hr. Nansen, Student.
- Nellemann, Postm. i Assens.
- Neuman, paa Hasle Jernverk. ... 4
- Nielsen, Doct.
- Nielsen, Student.
- Nielsen, Farver.
- Nissen.
- Nørregaard, Professor.
- Normann.
Frøken v. Numsen, i Horsens.
Hr. Nyegaard, Tolder i Randers.
- Nyrup, Magister.

Hr. Olrog, Foged paa Toten i Norge.
- Olufsen, O. C. Landm.
- Omsen, C. F.
- Ortved, Etatsraad.
- v. der Osten, i Horsens.

Hr. Palle, A. Procurator.
- Palludan, Præst.
- Palludan, O. paa Herlufsholm.
Hr. v. Passow, Hof Distillateur.
- Petersen, Student.
- Petersen, H. L. Cand.Jur.
- Petersen, Skolehold. i Christinia.
- Pihl, Student.
- Plum, Frid., Student.
- Plum, Assistent i Iisland.
- Pontoppidan, Capt.
- Pontoppidan, Justitsr.
- Post, Lieut. v. Søe-Etat.
- Poulsen, Lieut. v. Søe-Et.
- Prahl, P., Student.
- Pram, H. F., Sognepr. i Slagslunde.
- Prost, Boghandler. 20.

Hr. Qvist, Kobberstikker.
- Qvist, Farver.

Hr. Raahauge, i Korsøer.
- Rahbek, Justitsraad.
- Rafn, Chr.
- Ramus, Stud.
- Ranøe, Doctor. ... 2
- Rasmusen, Capitaine.
- Raunkilde.
- Reetz, Kammerherre.
- Reiersen, Justitsraad.
- Reinsholm, Stud.
- v. Rewentlou, Greve.
- Riber, Litteratus
- Riisbrigh, B., Professor.
- Ritz, Klokker.

Hr. Roggert, Landsdommer.
- Rømer, Fuldmægtig.
- Rosenkilde, Student.
- Rosencrands.
- Rosenørn, M. P. O. til Katholm.
- Rosenstand, Fuldm. ... 2
- Rosing, Acteur.
- Rothe, Assessor.
- Rottbøll, Etatsraad.
- Rüde, Hofmaler.

Hr. Saabye, Grosserer.
- Saabye, Fulmægtig.
- Samsøe, Student.
- Sander, Cancellieraad.
- Sandgaard, Seilmager.
- Sandvig, Litter.
- Saxdorff, Justitsraad.
- v. Schack, Greve paa Gisegaard.
- v. Schack. Greve i Flensborg.
- Schaeffer, F. C. Copist.
- Scheel, Kammerherre.
- Schenck, Kammerherre i Horsens.
- Schiørring, Kammer-Musicus.
- Schiøtt, Rector i Randers.
- Schiøtt, Kammerraad.
- Schiøtte.
- Schlegel, Kammerraad.
- Schmidt.
- Schmidt.
- Schmidt, Student.
- Schønheider, Provst.
- Schønheider, Avocat.
- Schouboe.
- Schultze, C. E. W. i Christiania.
- Schmidt, Fuldm.
- Schytt, C., i Korsør.
- Selstrup, Brygger.
- Sevel, Student.
- Severin.
- Simonsen, Stud.
- Skibsted, Avocat.
- Sletting, Stud.
- Smidt, (Cand. Theol.)
- Smidt, Muurmester.
- Smith, Justr. (Not. Publ.)
- Søebøtger, Capit. i Søe-Etaten.
- Sødring, Oberbereider.
- Sonnin.
- Staal, D. E., Student.
- Stabel, Raadm. i Randers
- Stæhr, Hørkræmer.
- Staffeldt, Underoff. hos Landcad.
- Stampe, Geheimeraad.
- Steenvinckel, Sognepr. i Assens.
- Storch, M.
- Strøm, M., Student.
- Struch, P. i Roeskilde.
- Studsgaard, F. C., Stud.
- Suhm, Kammerherre.
- Sumhagen, Justitsraad.
- Sundorff.
Hr. Svendsen, A.
- Svenstrup.

Hr. Taarup, Litterat.
- Thomsen, C.
- Thomsen og Martensen.
- Thott, Geheimeraad.
- v. Thun, Lieut. ved Søe-Etaten.
- Thune, F. C., i Korsøer.
- Thye, M. Præst ved Frue Kirke.
- de Thygesen, Etatsraad.
- Thygesen, Student.
- Titchen, Student.
- Tobiesen, F. H. Student.
- Todsen, J. A. i Christian.
- Trolle.

Hr. Uldall, Justitsraad.
- Ursin, A. i Roeskilde.

Hr. Wadum, Kammerraad.
- Walsøe, C. Student.
- Wandal, N. Lic. Med.
- Wedel, Greve paa Wedelsborg.
- Wederkink, Student.
Hr. Weide, i Horsens.
- Weinvich.
- Werligh, A.
- West, H.
- Westermann, Justitsraad.
- Willemoes, Amtsforvalter.
- Willersen.
- Windekilde, Bogholder.
- Windelboe, Kammerraad.
- Winge, Mægler.
- Winther, H. C. Stud.
- Winther, R. Stud.
- Winslow, Professor.
- Wislef.
- Wolquartz, Regim. Qvartermester.
- Worm, Decanus.

Hr. Venningshausen.
- Vogel, Krigsraad.
- Vogelius, Præst ved Hellig. Kirke.
- Voigt, Kancellieraad i Rander.
- Vordran, Secretair.

Hr. Zeuthen, Assessor.

Liste fra 2. bind, 6. hæfte, side 420-421:

Subskribentere, som ere tilkomne siden October Maaneds Udgang.

Hr. Bartholin Eichel, Et. R.
- Bartholin, Eichel Just. R. i Nyekiøbing
- Blikfeldt
- Brun, Capellan
- Colbiørsen, Conf. R.
- Drewsen, Assessor
- Fischer, Admiral
- Fischer, Søe-Capitain
- Fischer, Søe-Lieutenant
- Floer
- Føhrmann
- Gerner, Capt. Lieutenant
- Gersdorph Geheimer. Baron i Aarhuus
- Gudenrat, Secretair
- Haaber, Klokker
- Hansen, i Mandahl
- Hialtelin, Kiøbmand
- Holm (G.), Etatsr. og Amtmand i Christiansand
- Jacobsen, Mægler
- Kierulf, Capt. i Søe.Et.
- Køpke, Urtekræmmer
- Kofoed, (E. D.)
- Larsen, Kiøbmand
- Lassen, Justitsraad
- Lie, Procurator i Mandahl
- Lorentsen, Mahler
- Lous, Professor
- Lund, Fuldmægtig
- Mangor, Doctor
Jomfr. Martin
Hr. Man [Mau?], Secretair
- Monrad, Professor og Rector i Christiania
- Neergaard, Justitsraad
- Nellemann, Byefoged i Nyeborg
- Rehfeldt, Justiceraad
- Reiersen, Etatsraad
- Riegels, Husar-Lieutenant
- Ryberg, Justistraad i Aalborg
- Schifter, Secretair
- Schurmann, Hører i Nyborg
- Simonsen
- Smidt, Justitsraad
- Sommer, Justitsraad
- Stub (J.) Procurator i Christiansand
- Swartz, Acteur
- Trant, Etatsraad
- Trudslew
- Wiwet, (P. B.) Høiesterets-Advocat
- Wurtzen, Proviantsforvalter


Da vi have havt den Lykke, at erholde saa megen Understøttelse for dette Maanedsskrivt, at vi ikke allene kunne levere mere end de først lovede sex Ark i hvert Maanedshefte, men at vi endog ikke kunne fyldestgiøre vor Attraae saavel til at tiene Publicum med de værdige Herrer Forfatteres Arbeider, som bestroe os noget fra deres Haand, som til at vise disse vore Velyndere den skyldige Agtelse, saavidt mueligt ufortøvet at meddele hvad de betroe os, uden at levere i det mindste henved otte Ark, eller mere; saa haabe vi paa denne Maade at holde vore Abonnentere paa det beste skadesløse for ikke efter vor første Forbindelse at have nedsat Prisen, uagtet vi have den Lykke, at vore Abonnenteres Antal nu er over sex hundrede, for hvilken Lykke vi, med den sandeste Forbindtlighed for enhver, som med sit Arbeide haver villet understøtte vor Maanedssamling, erkiende at have allene deres Velvillighed at takke; denne Velvillighed er det derfor vor ivrige Stræben, som vor helligste Pligt, fremdeles at fortiene.

C. Pram.     K. L. Rahbek.

Liste fra 3. bind, 9. hæfte, side 411:

Subskribentere, som ere tilkomne siden December Maaned.

Hr. Aggerup, Forv. paa Bregentved
- Bülow, Capit.
- Dixen, Brygger
- Engelbreth, Just. R.
- Fontenay, Contre-Admir.
- Haagen, Høiest. R. Adv.
- Heiberg, Stud.
Frøken Holmskiold
Hr. Holtermann, Medicus
Frue v. Holsten
Hr. Baron Knuth
- Krüger, Coff. Capt.
- Lange
- Lassen
- Linde Conf. R.
- Lütken, Capit.
Frue Lysholm
Hr. Meyer, Lieuten.
- Monrad, Secret.
- Møller
- Mørch, Grosserer
Hr. Mourier, Capit.
- Nielsen
- Nielsen, ved Handelen
- Obelitz, Confer. R.
- Petersen
- Sander
- Schiønning, Justitsraad
- Seerup
- v. Sehestedt, Kammerr.
- v. Sehestedt
- Skive, Et. R.
- Skytt, Land Inspect.
- Thestrup, Assessor
- Tutein, (Peter)
- Tuxen, Søe-Cap.
- Wedel, Stud.
- Ulrich, Lieuten.
- Wiborg, Forvalt. v. Assistencehuset
- Wivild, Cancellist
- Wium, Statsraad
- With, Kammerraad


Oprettet 2007