eller kun et enkelt navn

Minerva 1785, [1. årg] 2. Bind, femte Hæfte, for November Maaned, side 228


Litteratur og Konster.

[teksten side 226-227 og starten af 228 er ikke indtastet]

Paa de i denne Maaned opførte Skuespil, tilligemed de Concerter, hvori Herr Calcagni lod sin dyrekiøbte Stemme høre, skal i December Maaneds Hæfte findes Fortegnelse.

K. R.