Om web-udgaven af Kritiske Efterretninger

Den fuldstændige titel er:

Peder Rosenstand-Goiskes Kritiske Efterretninger om Den Kongelige danske Skueplads, dens Forandringer efter 1773 og dens Tilstand, med Bedømmelse over Skuespillere og Dandsere af begge Kiøn. 1778-80. Udgivet med Fortale og Anmærkninger af C. Molbech, Medlem af Directionen for de Kongelige Skuespil, m.m. Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839. 20 + 140 sider.

Digitaliseret udgave findes på Google Books, men da bogen er trykt med gotisk skrift, er OCR-teksten hos Google ikke særlig brugbar. Nedenstående tekst er indtastet 2007 efter bogudgaven af undertegnede, Niels Jensen.

Maleri af Peder Rosenstand-Goiske, udført af C.A. Lorentzen

Latinske bogstaver i bogudgaven er i denne web-udgave gengivet med kursiv. Bogens fremhævelser af tekst ved brug af større typer ved især navne er overført til denne web-udgave. Noter der i originalen er anført på den tilhørende side er i denne web-udgave samlet i et afsnit for sig selv, men med link begge veje.

Molbechs kommentarer er ikke (endnu?) indtastet i de tilfælde, hvor det drejer sig om faktaoplysninger om de omtalte skuespillere. Disse oplysninger findes i mange tilfælde i bedre form andetsteds.


Peder Rosenstand-Goiske (1752-1803) udgav og skrev fra 1771-73 to årgange af tidsskriftet Den dramatiske Journal, der som noget helt nyt publicerede kritik af opførelserne på Den danske Skueplads, det daværende navn for Det kongelige Teater. Trods sin unge alder var har imponerende belæst, hvilket de mange litteraturhenvisninger også bevidner. Peder Rosenstand-Goiske tog 1775 dansk juridisk eksamen og 1783 latinsk juridisk eksamen. Han fik dog i en periode mere med Det kongelige Teater at gøre, nemlig 1780 som censor, og 1786-92 som medlem af teaterdirektionen (bestod af 7 medlemmer). Fra 1794-97 var han bosat i Kristiania (Oslo), Norge, hvor han havde fået stilling som vicelagmand og siden blev virkelig lagmand. Efter hjemkomsten til Danmark levede han sine sidste år i Kalundborg.

Peder Rosenstand-Goiske udarbejde 1778-80 skriftet Kritiske Efterretninger om den Kongelige danske Skueplads, men det blev først udgivet efter hans død, nemlig af C. Molbech i 1839.

Om årsagen til den forsinkede udgivelse, se også Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 3, 1860, side 157-64.


Indhold:

Forord af Molbech, [side I-X]

Fortale af C. Molbech, side XI-XIII

Underdanig Erindring af Peder Rosenstand-Goiske, side XIII-XV

Fortale af C. Molbechfortsat, side XV-XX

Kritiske Efterretninger, side 1-140

Noter, dels Peder Rosenstand-Goiskes egne og C. Molbechs. Noterne er i denne web-udgave samlet, mens de i originale er anført på de tilhørende sider.

Billede af titelblad