Herman Bang


Vekslende Themaer.
Artikelserie af Herman Bang i Nationaltidende

Alle artiklerne findes udgivet i bogform:
Herman Bang: Vekslende Themaer. Udgivet af Sten Rasmussen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab - C.A. Reitzels Forlag, 2006. [Bind] I-IV. 1786 sider.
Bind 4 indeholder bl.a.: Noter, Registre (Titelregister, Personregister, Værkregister, Sted- og korporationsregister)

2-5-1880: "Lyssky Blade"

30-5-1880: Om Theaterbevillinger


Oprettet 2021 af Niels Jensen