Nytaarsgave. Udgiven af Foreningen "Fremtiden"


Udkom for årene 1866-70, 1872-74 og 1882-88. Udkom altså ikke for årene 1871 og 1875-81. Ofte omtalt som "Fremtiden"s Nytaarsgave.

Foreningen er stiftet 11-3-1865 på initiativ af Julius Hellmann (1815-81) og har til formål:
  1. at være Laanefond for dens ordentlige Medlemmer,
  2. at tjene til Alderdomsforsørgelse for disse,
  3. at danne en Enkepensionskasse for de gifte Medlemmer, samt
  4. at yde Begravelseshjælp.

Uddrag af foreningens vedtægter, § 2: "Som ordentlige [medlemmer] optages Mænd og Qvinder, hvis Hovedbeskæftigelse er Literatur, Konst og Polytechnik, samt dermed beslægtede Fag."

Skønlitterært indhold indekseret på: Dansk Forfatterleksikon


1866

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Meteorologisk Kalender, af Professor C. Holten 3
Efter Slesvigernes Besøg, Digt af Fr. Paludan-Müller [Digt] 17
Landskabsmaleren Skovgaard, af Jul. Lange [med lithograferet Portrait] 24
Et Par Regnestykker af Albert Andresen 38
To og To, Vuggesang, Veronicas Breve, tre Digte af P. Hansen [Digte] 45
I Skandsen Nr. 1, af Eugen Ibsen [med 4 Træsnit] 49
Forbi, At nivellere, Min sidste Sang, Tre Digte af H. H. Nyegaard [Digte] 61
Et Forslag af Jeronimus Knagholt 64
Bevæge Gjenstandene i Rummet sig i og for sig eller kun i Forhold til hverandre, af H. G. Zeuthen 69
Nogle philosophiske Betragtninger over Titler, af Jeronimus Knagholt 79
Til min Hustru, Digt af Carl Andersen [Digt] 83
Den nye Bygning for Universitetets zoologiske Museum, af J. Steenstrup [med 2 Lithografier] 85
Troskab, [Fortælling] af Pauline Worm 97
Himmellysene, Digt af Fr. Paludan-Müller [Digt] 129
En Tour til Trollhättan, af Dr. H. 132
Paa Grændsen mellem Stad og Land, Digt af H. V. Kaalund [Digt] 153
Resedaplanten, af Joh. Lange [med flere Træsnit] 155
To Viser fra min Reise, af A. Recke
176
Mit Udbytte af Overveielsen over den politiske Situation, af P. P. Rummelstrup, forhen kgl. Pensionist [med 13 Træsnit]
181
Drengens Morgensang, Gode Kaar, to Digte af C. Rosenberg [Digte]
196
Danmark i 1865, af P. V. Grove
200


Tillæg, tre Musiknummere:

1. Liden Elna, bornholmsk Folkevise, af A. P. Berggreen
2. Melodi af C. J. Hansen
3. Steirisk Melodi, meddelt af A. Recke


1867. Anden Aargang

Fuld visning af bindet på: Hathi Trust


Side
Prolog, fremsagt ved en Forestilling i Casino, af P. Hansen 1
Fru Julie Sødring, af C. Holten 4
Hyrden og Slangen, Digt af Rudolf Schmidt 7
Støttens Indskrift, Digt af Carl Andersen 18
Kugleposten, af Dr. H. 22
Blikket, Digt af Frederik Bøgh 56
Tilstaaelsen, Digt af P. Hansen 73
Ved Ellas Bryllupsbord, Digt af H. P. Barfod 75
En Festforestilling, af Edgar Collin 77
Det kommer an paa Pointet, Digt af Camillo Bruun 97
Kamp, Med en Bouquet, Paa Heden, to Sonetter, Digte af Caralis 101
Guitarspilleren, Digt efter Victor Hugo af Pauline Worm 106
Til tre Gamle i Farum, Digt af H. P. Barfod 109
Pebersvenden og hans Kone, Digt af P. O. Bentzon 111
Et Bekjendtskab fra Knippelsbro, Stitse af G. h. 113
Afmagt, Digt af Pauline Worm 127
Laurids Skau, Digt af E. F. Koch 129
En Krands paa en Kiste, Digt af P. Hansen 130
Om Grundsætningerne for Forsikkringsvæsenet, af Adolph Steen 133
En Nutids Mercurius, Digt af Camillo Bruun 160
Spørgsmaal, Digt af P. O. Bentzon 161
Holgerfeiden, en litteraturhistorisk Skildring, af P. Hansen 163
Foraarsvise, Ved Indvielsen af en Folkehøiskole, to Sange af Chr. Richardt 200
I en Solskinskrog paa Landet, Digt af H. V. Kaalund 203
Tillæg. Love for Foreningen "Fremtiden"

Tegningerne til Træsnittene af B. Olsen.

Som i første Aargang, fremtræder ogsaa i denne hver Forfatter med sin egen Skrivemaade.

1868. Tredie Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Professor Rasmus Nielsen (med Litographi), af Philemon
1
Stubmøllen (med Træsnit), Digt af Caralis 11
Mosrosen, Digt af Caralis 13
Gravskrift, Digt af Caralis 18
Sang ved et Studenterjubilæum, Digt af Caralis 109
Lys for Alle, Digt af Caralis
183
Væddemaalet, Digt af Frederik Bøgh 14
Hjemkjørselen, Digt af Frederik Bøgh
74
Ved Stranden, af fac
19
Paa forskjellige Stadier, erotiske Smaadigte, af P. O. Bentzon
26
Richard Brinsly Sheridans Ungdomshistorie, af L. Zinck
31
Spillemanden i Klosteret, Digt af Rudolf Schmidt
44
Naturvidenskabs Indflydelse paa den aandelige Udvikling, af C. Holten
48
Skuffelse, Digt af Valdemar Korfitsen 64
Lægsel, Digt af Valdemar Korfitsen
65
Breve til Jeronimus Knagholt
66
Abens Frieri (med Træsnit), Digt af Carl Andersen 75
Brødrene, Digt af Carl Andersen
154
Med Digteren J. L. Runebergs Portræt (i Træsnit)
78
Mellem Klitterne og ved Stranden, et oplevet Reiseeventyr, af Camillo Bruun
78
Aftenstemning (med Træsnit), af -e-
111
Szozat, ungarsk Tilraab, ved H. P. Barfod
114
Erindringer fra en Reise i Sydfrankrig, af Joh. Lange
119
Den blaa Tallerken (med Træsnit), af Alb. Andresen
159
Godnat, Digt af P. Hansen 174
I Modgang, Digt af P. Hansen
175
Et Nytaarsønske, af Elisabeth Martens
176


1869. Fjerde Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Japetus Steenstrup (med Litographi) 1
Vort fjerde Bud, Digt af Pauline Worm 17
Til en Brud, Digt af Pauline Worm 18
I Skoven, af fac 19
Solnedgang (Digt efter Victor Hugo), af Caralis 39
Fortrøstning(Digt efter Victor Hugo), af Caralis 41
Siden Alt(Digt efter Victor Hugo), af Caralis 42
Min Kjole - (Digt efter Béranger), af Caralis 78
Aftenen (Digt efter Alfred de Vigny), af Caralis 93
De varme og tørre Sommere i det sidste Aarhundrede (med Træsnit) af M. C. F. Curtius Bladt 44
Den lige Vei er den bedste, Digt af E. T. D. Olafsen 50
Tithon, Digte af S. f. 55
Et Barneøie, Digte af S. f. 56
Paa en Spadseretour, af Hother Tolderlund (Dr. H.) 57
Stod ei min Tro til Himlens Hjem, -, Digt af H. H. Nyegaard 68
Konstneren og Publicum, Digt af H. H. Nyegaard 91
Tiden sidder ved Rokken, Digt af Rudolf Schmidt 69
To Viismænd, Digt af Rudolf Schmidt 70
Bønnen (efter det Engelske), Digt af Rudolf Schmidt 101
Liden Stillits -, Digt af Rudolf Schmidt 111
Jeg saa engang en Stjerne, Digt af Rudolf Schmidt 116
Sonet, Digt af Rudolf Schmidt 117
Et Fremtidsforedrag, af Carl Michelsen
72
Pastor Hasselmanns Kjøbenhavnsreise, af -e-
79
Helenes Under, Digt af Frederik Bøgh
94
Om Anagrammer, af Adolph Steen
101
Stemninger, Digte af G. h. 109
Foraarstemning, Digte af G. h.
125
En Lyriker, Digte af Valdemar Korfitsen
112
Et Livsprogram, Digte af Valdemar Korfitsen 112
I December
113
Paradis, (med Træsnit), af Alb. Andresen 118
Den kloge Fugl, efter Jón Arnasons islandske Original, af Carl Andersen
126
Hyrdens Kamp, Digte af Sigurd Müller 132
Romerske Sonetter, Digte af Sigurd Müller
178
Germatt, Gorner Gratt og Emmi, en Reise-Erindring af C. St. A. Bille
140
Barndomsminder, af -l-
168
Afsked med det gamle Aar, Digt af Camillo Bruun
181


1870. Femte Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Portræt af Professor J. P. E. Hartmann med Biografi af Carl Andersen 1
Kleobis og Biton, Digt af Sigurd Müller 17
Vesterpaa, af Hother Tolderlund (Dr. H.) 21
Sukket, Digt af Rudolf Schmidt 46
Den badende Dreng, Digt af Rudolf Schmidt 104
Elverpigerne, Digt af Rudolf Schmidt 167
Farvel, Digt af Rudolf Schmidt 197
Erindringer fra et Ophold i Norditalien af Caralis 47
Glasgerion, Digt af P. Hansen 68
Før Ballet, Digt af K. Valløe 70
Champagnevise, Digt af K. Valløe 81
En Vaardag, Digt af K. Valløe 124
En Ungdomserindring, af Valdemar Korfitsen 71
Ved det kgl. Landhusholdningselskab Hundredaarsfest, Digt af Carl Andersen 81
Aftenstjernen, Digt af Carl Andersen 125
Et Blik paa den nordiske Naturforsknings Betydning for Naturvidenskabens Udvikling i Almindelighed af x. a. 84
Intet Haab, Digt af P. O. Bentzon 105
Ved Dig, for Dig, med Dig, Digt af P. O. Bentzon 106
Min Stjerne, Digt af P. O. Bentzon
146
Paa Damskibet, af fac.
107
Kalabaliken ved Bender, historisk Skitse af S. f.
126
Lars Søborg, Digt af Camillo Bruun
146
Kancelliraad Petersen, Skitse af C.-M.-
147
Til en Skuespillerinde, Digt af Vald. Korfitsen
168
Den mindste Stat i Verden, Optegnelse fra en Sommerreise, af K. V.
169
Der Erdballa und der Mensch, eine Vorlesung von a. ö
1981872. Sjette Aargang

Fuld visning af bindet på: Hathi Trust


Side
Tabel over Temperaturforholdene for hver Dag i Aaret af C. Holten 6
Med Christian Winthers Portrait, af P. Hansen 8
✝Stadsbygmester Niels Siegfred Nebelong, Digt af Carl Andersen 14
Det gamle og det nye Rom, af C. St. A. Bille 16
Ved Afsløringen af en Mindetavle, Til en dansk Dreng, Bryllupsvise, tre Digte af Pauline Worm 35
Ferieliv, Om at rydde Skoven afvejen, to Digte af Knud Vallø 38
Stemninger I, II, III, IV, fire Digte af H. Schwanenflügel 43
Svar paa en versificeret Indbydelse til Fadderskabs, Digt af Henrik Smith 47
Kort Oversigt over Luftsejladsens Historie, af Adolph Steen 49
Det tabte Paradis, af Milton, første Sang, oversat af Fr. Winkel Horn 65
Sex Sonetter, efter Shakespeare, oversatte af Caralis 90
Valfarten til Kevlaar, efter Heine, oversat af Henrik Smith 93
"Den sorte Zigan", oversat fra Engelsk af Rudolf Schmidt 96
Det danske Vaaben, af Pauline Worm 97
Fyrst Otto Bismarck, af Emil Elberling 99
Paa Ballerne, af Camillo Bruun 161
Skolepigerne synge i Skoven, Digt af Henrik Schmidt
178
Kalamus, Digt af Carl Andersen
180
De senere Aars Undersøgelse over Dyrelivet paa de store Havdybder, af Chr. Lütken
193
Til de danske Slesvigere, Attilas Gravlægning, to Digte af Rudolf Schmidt
225
Sarons Rose, en Kjærlighedshistorie, af Sigurd Müller
229


1873. Syvende Aargang

Fuld visning af bindet på: Hathi Trust


Side
Maleren Carl Bloch (med Litographi), af Frederik Bøgh
5
Da Rose Joahnne blev døbt, Digt af Henr. Smith
30
"Mine Tanker ere frie!", Digt af Henr. Smith 31
Mester Due og hans Sønner, Fortælling af Georg Betzonich
33
Fra Ballet, fortællende Digt af Vilhelm Gregersen
79
I den gamle Kaserne, Fortælling af Sophus Bauditz
92
Om Nordboernes Udvandring i Oldtiden i Forbindelse med deres Udelandsrejser i Middelalderen og senere, af H. H. Nyegaard
124
Bikosten, Digt oversatte af Caralis 146
Til en Bølge, Digt oversatte af Caralis 147
En Beiler, Digt oversatte af Caralis
148
Digte efter Heine:
1. Paa Hardenberg, Oversatte af Rudolf Schmidt
150
2. Hyrdedrengen, Oversatte af Rudolf Schmidt
151
3. Ilse, Oversatte af Rudolf Schmidt
152
4. Bjergidyl, Oversatte af Rudolf Schmidt
154
Et Par Skizzer fra Amager:

I. Hvordan Jan Jan's fik Mærken! af Valdemar Korfitzen
162
II. Hjertesorg, af Valdemar Korfitzen
169
Ved Roms Kirkegaard, af Hother Tolderlund 176
Til Danmark! Henr. Smith 190
Vise, Digt af Henr. Smith
191
Verdens Dom, Digt af Valdemar Korfitzen 193
Under Livets Cavalerichoe, Digt af Valdemar Korfitzen
194
Stemninger, I-V, Digte af H. Schwanenflügel
195
Den gamle Præstegaard, Digt af B-h.
200
En, To, Tre! Skizze af Camillo Bruun
206
Paa Capri, Reiseskizze fra 1871, af E. F. Koch
213
Theokritos's "Adonisfesten", ved Sigurd Müller
220
Trøst, Digt af Caralis 228
I Lysthuset, Digt af Caralis 228
Charlotte Corday. Efter Edgar Quinet ved Carl Michelsen
229


1874. Ottende Aargang

Fuld visning af bindet på: Hathi Trust


Side
Jens Jacob Asmussen Worsaae (med Litografi), af Fr. Winkel Horn
5
To Stridsmænd, af F.
33
I Schwyz, Reiseskitse af E. F. Koch
42
Til Dannebrog, Sang af Carl Andersen
47
Til Christian Winther, Digt af Henr. Smith
48
Kransen, Digt af Sophus Bauditz 50
Musiktexter I og II, Digt af Sophus Bauditz 52
Løvejægeren, Digt af Rudolf Schmidt 53
Den lydiske Sten, Digt af Rudolf Schmidt 57
Forglemmigej, Digt af Vilhelm Gregersen 57
Til den ubekjendte Sanger, Digt af Vilhelm Gregersen
59
Drikkevise af Henr. Smith
63
Ved Thorvaldsens Grav, Sang af Carl Andersen 65
Til Frænderne, Sang af Carl Andersen 66
Hilsen til Sønderjyderne, Sang af Carl Andersen 68
Til James Smith, efter Robert Burns ved Caralis
71
Digteren Hølderlin, af H. Schwanenflügel
77
En Forlystelse ved et Badested, af Elisabeth Martens
99
Den gamle Syjomfru, af fac.
108
Fra Dyrehavsbakken: Digtkrans af Georg Betzonich
Morgen,
118
Opad Dagen
119
En Kunstner
122
To Sangerinder, I-II
123
Sagen: Brandmajorens Datter contra Sagførerfuldmægtigen, Sang af Henr. Smith
126
Nogle Vers:

To løse Blade af Antons Dagbog I-II, af Vilhelm Gregersen 129
Moses' Død, af Vilhelm Gregersen
132
Eftermiddag i Februar, Digt efter Longfellow ved Sophus Bauditz
134
Det aabne Vindue, Digt efter Longfellow ved Sophus Bauditz 135
Havets Hemmelighed, Digt efter Longfellow ved Sophus Bauditz 136
Kong Witlafs Bæger, Digt efter Longfellow ved Sophus Bauditz 138
Et folkeligt Foredrag, af Pauline Worm
140
Krigsbilleder:

I. Udmarsch, Digt af Vilhelm Gregersen
160
II. Retræte, Digt af Vilhelm Gregersen
162
Kasper Storks Indfald, aktmæssig fremstillet, Fortælling af K. V.
165
Digte (af en utrykt Fortælling), I-IV, af Sigurd Müller
198


1882. Ny Række. Første Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Thorvald Julius Hellmann, af P. V. Grove
1
Alexander den Anden, Kejser af Rusland, af Emil Elberling
16
Omkring Kap Horn, af Holger Drachmann
34
Kalevala, af H. Schwanenflügel
43
Det tabte Paradis, (anden Sang), oversat af Fr. Winkel Horn
77
Krigsraadens Kjærlighedshistorie
109
To Digte til min Hustru, af Frederik Bøgh:

I. Forudanelsen
133
II. I et lykkeligt Øjeblik
134
Passionsskuespillet i Oberammergau, af C. Andersen 136
Fiskerne, Idyl af Theokritos, oversat af Sigurd Müller
156
Med Leonora Christina Ulfeldts Jammersminde, af Rud. Schmidt
160
Strøtanker, af Rud. Schmidt
161
Tre Lejlighedsdigte, af H. P. Barfod:

I. Ved Børresens Missionsmøde
177
II. Ved Skoleaarets Slutning
178
III. Fædrelandet
179

Med portrættavle, litografi af Julius Hellmann med signatur i facsimile.

1883. Ny Række. Anden Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Tidsmaaling og Tidsregning, to Foredrag af Adolph Steen
1
Tre sydtyske Digte, oversatte efter Nik. Lenau, Levitschnigg og Joh. Vogl, af Carl Andersen
27
To Digte, af Rudolf Schmidt
31
Svigerfader og Svigersøn, Novellette af Rudolf Schmidt
33
Et Besøg hos Jeronimus og Magdelone, populært Foredrag af Rudolf Bay
47
Marcus Aurelius, af H. Schwanenflügel
82
Digte, af Vilhelm Gregersen
108
Af Toldassistentens Fortællinger: Det vestindiske Shawl, af Holger Drachmann
119
Meinrad Tödi, Novelle af -ldh
124
Ægypten i den nyeste Tid, af Emil Elberling
135
To Digte, af C. Rosenberg
154
Snob og Socialist, af C. Rosenberg
162
En Kjærlighedens Komedie, af V. K.
191
Tak fra Patienten, af V. K.
195
Soldaterbarnet, Fortælling af G. Betzonich 206 [ie: 196]


1884. Ny Række. Tredie Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Paafund og Smaafund, af Albert Andresen
1
To Digte, af Holger Drachmann
40
Bertaldas Ridder, Novelle af Rudolf Schmidt
42
Gamle Minder, Digt af Sophus Bauditz
69
En Udflugt til Bulbjerg, Novelle af -ldh
74
Fire Børneviser, af K. V.
94
Intime Papirer og Promemorier fra Holbergs Dage, af Bernhard Olsen
102
Digte, af Henr. Smith
117
Et Par Pennetegninger, af K. V.
127
Digte, af Vilh. Gregersen
161
Den gamle Bogholder, Fortælling af G. Betzonich
171
To Digte, af V. K.
189


1885. Ny Række. Fjerde Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
»Britannia«, af L. Zinck 1
Et Par Lejlighedssange, af K. V. 37
Hr. Laves Testament, af K. V. 43
Om vor Naturerkjendelse, af Dr. phil. Julius Petersen 55
Af »Rodemesterens Historier,« af Rudolf Schmidt 73
Ved Kirkegaardsmuren, Digt af Rudolf Schmidt 80
Efter Byron, Digt, oversat af Rudolf Schmidt 82
Nordiske og oldpersiske Myter, af C. Rosenberg 83
Efteraarsbrev fra Klitten, af H. P. Barfod 109
Sporvogns-Konduktøren, af Elisabeth Martens 125
Konturer af Holbergs Tidsalder, af Rudolf Bay 144
Hildesheim og det 1000 aarige Rosentræ, af Sophus Bauditz
168
Klæder og Klæders Navne paa Vandring, ved Bernhard Olsen
181
Pantelaanerens Søn, af G. Betzonich
191
Prof. Sophus Heegaard, Digt af Vilhelm Gregersen
207
To Digte af fremmede Forfattere, ved Vilhelm Gregersen
209
I Kokkegade, Novelle af -ldh 214


1886. Ny Række. Femte Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Epilog, af Holger Drachmann 1
Om at tegne en ret Linie, af Dr. Julius Petersen 6
En Nat paa Sælholmen, af Sophus Bauditz 15
Dampsporvognen, af en Abonnent 26
Tuaregerne i Sahara, af L. Zinck 39
Digte, af Vilhelm Gregersen 77
Af »Rodemesterens Historier«, I-II, af Rudolf Schmidt 91
Gjenbotaget, Digt af Rudolf Schmidt 118
Annenburgs Madonna, af Sigurd Møller 119
Taagepletter og Kometer, ved Eugène Ibsen 129
Ægteskaber i Theaterverdenen, af G. Betzonich 191
Lidt om Toner, af H. O. G. Ellinger 209
Walther von der Vogelweide, ved H. Schwanenflügel 222


1887. Ny Række. Sjette Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Carl Valentin Holten, af H. O. G. Ellinger [med Holtens Portrait]
1
Nytaarsstemninger, af Ernst v. d. Recke [Digte]
17
Breve fra oven af ned efter, udgivet af Holger Drachmann
20
Paul Berts Iltmaskine, af Bernhard Olsen
29
Den hippokratiske Ed, Novelle af Rudolf Schmidt
38
Fra den nyere czechiske Literatur, ved Johan Grove [med digte i oversættelse]
75
Dværgfolk i Afrika, af L. Zinck
108
Hvordan han fik Pengene igjen, af Edgar Collin
143
Malte Konrad Bruun, et Udkast af H. Schwanenflügel
151
Norgesreisen, af Holger Drachmann [Digte]
171
Hvorledes de hjalp Mikkelsen, Novelleskitse af Sigurd Müller
185
Ambrosius Slub, et populært Foredrag af Rudolf Bay
195
Et Bryllup, af John Bentsen
225
Tre Digte, af John Bentsen
233


1888. Ny Række. Syvende Aargang

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
M. Goldschmidt. Erindringer og Bidrag til en Karakteristik, af Rudolf Schmidt
1
Jagtminder fra Hammeren, af Sophus Bauditz
40
Den lykkelige Familie, Skizze af Elisabeth Martens
52
Tre Digte, af Ad. Langsted
71
Karl den Tolvtes Død, af Bernhard Olsen
75
Suleima, tyrkisk-persisk Bazar, af Holger Drachmann
92
Storken kommer! Fortælling af G. Betzonich
115
Den "gyldne Middelvej", Digt af V. K.
132
Nogle Lejlighedsdigte, af V. K.
134
En Aften i en Kunstners Liv, af John Bentzen
143
Fra den nyere czechiske Literatur, ved Johan Grove. Anden Række
155
Udstillingspoesi, samlet af Adolph Bauer
183
Syv Digte, af Vilhelm Gregersen
205
Nogle Digte, af John Bentzen
215
Udarbejdet 2023 af Niels Jensen