Ny Jord


Der udkom 3 bind. Undertitlen skiftede.

Skanningen er udført efter et eksemplar fra Gentofte Bibliotekerne. OCR-resultatet er ikke korrekturlæst eller på anden måde efterbehandlet.

Google skan af bind 1 og 3 findes også på: Hathi Trust.

Skønlitterære bidrag indekseret på: Dansk Forfatterleksikon.

Ny Jord. 14 Dags Skrift for Literatur, Videnskab og Kunst. Redigeret af Carl Behrens.

1ste Bind (Januar-Juni 1888) (Internet Archive)

Kopi af bindets indholdsfortegnelse, se nedenfor

Hæfteomslag og forord fra første hæfte tilføjet fra Google skan.
Hæfteomslagets bagside i Juni-hæfter er fra Google skan. Det indeholder på indersiden den sidste side om Theatrene.

Ny Jord. Nordisk Tidsskrift for Literatur, Videnskab og Kunst. Redigeret af Carl Behrens.

2det Bind (Juli-December 1888) (Internet Archive)

Kopi af bindets indholdsfortegnelse, se nedenfor

Det skannede eksemplars side 557 og 558 var stærkt beskadiget, derfor er siderne erstattet med skan fra andet eksemplar.

3dje Bind (Januar-Juni 1889) (Internet Archive)

Kopi af bindets indholdsfortegnelse, se nedenfor

Side, formodentlig fra hæfteomslaget på sidste hæfte, tilføjet fra Google skan. Den annoncerede fortsættelse skete ikke.


1ste Bind, indhold:

Digte.
V. Stuckenberg: Landskab 6
— Solguld 7
S. Michaëlis: Ny Jord 45
O. Madsen: Ved Babylons Floder 60
Johs. Jørgensen: Solbrand 74
— Stjærner 75
S. Claussen: Storstad 76
Alex. Tolstoj: To Digte, overs. af Kn. Berlin 78
S. Schandorph: Fr. V. Hegel 97
Jolis. Jørgensen: Don Juan II 99
S. Claussen: Byron 109
Byron: Italien, overs. af S. Cl. 125
S. Michaëlis: Kain 139
Adam Mickiewicz: Fem krimske Sonetter, ved Kn. Berlin 217
S. Michaëlis: Foraarskarmen 234
Hjalmar Nyholm: Sonnet 235
Oscar Madsen: Henrik Ibsen 241
Georg Herwegh: Opraab, overs, af S. Michaëlis 289
Fr. von Zellin: Två Dikter 320
Omer Chevalier: Le cri des flots. Den danske Geng. ved Iv. Berendsen 337
G. Wied: Jeg tror kun paa én Gud 404
S. Michaëlis: C. Hostrup 441
H. Heine: Marketenderskens Sang, ved S. Cl. 485
S. Schandorph: Chr. K. F. Molbech 489
Johs. Jørgensen: Kirkegang 515
— Foraarsnat 516
S. Claussen: Rejseminder 534


Noveller, Fortællinger, Skizzer o. lign.
V. Røse: En sær Fyr 23
August Strindberg: Hjernornas Kamp 193
S. Claussen: Højsang 262
O. Madsen: Studier i Marken 406
van de Diichen: „Indtil da — lev vel!“ 478
Chr. Krohg: Hos Bernina 490


Literære Afhandlinger, Biografier o. lign.
V. Vedel: Literære Profiler. I. Sterne 8
G. Hetsch: Lidt om Kunst 61
Alfred Ipsen: Lord Byron 100
Swinburne: Byron som Digter 117
Guy de Maupassant: Om Romanen 221
V. Vedel: Om Henrik Ibsens digteriske Mandomsgærning 244
Ola Hansson: Den svenske Skønliteratur 1887 i Fugleperspektiv 291 og 342
Knud Berlin: Hamletskikkelserne i den russiske Roman 353
G. Hetsch: Om Gralsagnet og Richard Wagners „Parsifal" 445
S. Rosznecki: Adam Mickiewicz fra 1798—1830.
    I. Romantikens Frembrud 462
    II. Studenterforfølgelse og Revolutionspoesi 551
V. Vedel: Literære Profiler. II. Alfr. de Vigny 517
Et utrykt Brev fra P. A. Heiberg til Tode, ved C. Behrens 569


Videnskabelige Afhandlinger, Indlæg i Samfundsspørgsmaal o. lign.
Prof. H. Høffding: Om vor Tid og dens Ungdom 1
A. Kraft: Den humane Askese 47
Knud Ipsen: Moralsk Følelse 127
Prof. A. G. Drachmann: Det sædelige Lighedskrav 145
S. Hansen: Arthur Schopenhauer 156
Schopenhauer: Om Verdens Lidelse 178
P. Eberlin: Frithjof Nansens Plan at løbe paa Ski tværs over Grønland 186
J. Østrup: Alexander den store i Koranen 252
S. Hansen: Radikalisme i Kønsspørgsmaalet 279
J. O. Bøving-Petersen: Strømninger i moderne Biologi. I. En ny Afstamningslære 298
Z.: Lidt „Om Opdragelse i Hjemmet" 378
August Strindberg: Kvinnosaken enligt Evolutionsteorin 385
Charles Darwins Udtalelser om Religion, overs, af Bøving-Petersen 425
Schopenhauer: Om Kvinder. Paa Dansk ved S. Hansen 536
Huxley: Kampen for Tilværelsen 564


Anmeldelser af Literatur, Kunst og Theater.
B.—P.: Darwins Autobiografi og Breve 79
A. G.: Sensitiva Amorosa 141
G. N.: Darwinisme og Christendom 236
Carl Behrens: Amalie Skram: „To Venner" 321
Johs. Jørgensen: V. Stuckenberg: „I Gennembrud" 322
N. D.: Holger Drachmanns sidste Roman 572
Carl Behrens: Foraarsliteratur I 580
R. H.: Kunstkritik 86
S. M.: Kunst (Kunstbladet og Foraarsudstillingen I—II) 324, 326, 382
A.: Theatrene (Det kgl. Theater: Operaen) 89
G.: Theatrene (Det kgl. Theater: Operaen) 191, 333, 588
Carl Behrens: Theatrene (Det kgl. Theater: Skuespil. — Privattheatrene) 91, 192, 238, 287, 334, 437, 4872det Bind, indhold:

Digte
Alfred Ipsen: Metamorfose 1
— : Kunstnerdaab 1
Viggo Stuckenberg: Foraar 97
— : Sommernat  98
Joh. A. Dam: Jeg har drømt — 113
H. A. Ring: Ej saknar jag (efter Richepin) 139
Markus Wesenberg: Til Holger Drachmann 153
Antonius Gynt: »Zu den Hunden übergegangen« 165
Viggo Stuckenberg: Perspektiv 187
Sophus Michaëlis: Notturno 264
Oscar Madsen: En mærket Mand 387
— : Ved Esromsø 387
— : Saa tit paa Dig jeg tænker — 388
— : Mellem Grave 389
Johannes Jørgensen: Marine 412
Herman Bang: Sommer 460
G. Hetsch: Toner 541
Sophus Claussen: Selvfølgeligt 554
— : Marine 554


Noveller, Fortællinger, Skizzer o. lign.
Carl Ewald: En Skjæbne 17
Sophus Michaëlis: Studie 44
Fr. Rawita: Folket tager Del i Opstanden. (Overs. fra Polsk af St. Rosznecki) 115
Ivar Berendsen: Et Menneskeliv 169
August Strindberg: De smaa 193
Ola Hansson: En Paria 249
Henryk Sienkiewicz: Sejerherren Bartek. (Oversat fra Polsk af St. Rosznecki) 265, 299
Arne Garborg: Ungdomsforeningens Aarsfest 353
Sult 413
August Strindberg: Flickornas Kärlek  449
Stella Kleve: Höstdagar 497


Literære Afhandlinger, Biografier o. lign.
E. Rod: Giacomo Leopardi (1798—1837) 27
Isidor Goldsmith: Hvorfor jeg forlod Rusland 80, 99
Vald. Vedel: Moderne Digtning 155
Emil Hannover: Dronning Christine af Sverig i en fransk Roman fra det 17de Aarhundrede 233
Stanislaw Rosznecki: Lidt om det moderne Polen 256
Knut Hamsun: Kristoffer Janson 371
S. Schandorph: Brev til Redaktionen 401
Vald. Vedel: Svar til Dr. S. Schandorph 465
Arthur Aumont: Hans Tegners Betydning for de holbergske Komediers sceniske Fremstilling 473
Julius Clausen: Poul Chiewitz 481
S. Schandorph: Til Hr. V. Vedel 509
Vald. Vedel: Til Dr. S. Schandorph 513
Carl Behrens: Rousseaus Død i Ermenonville 556
Poul Levin: Holbergiana } 568
Arthur Aumont: Holbergiana


Videnskabelige Afhandlinger, Indlæg i Samfundsspørgsmaal o. lign.
Arne Garborg: Diskussionen om Kærlighed 3
Leon de Rosny: Religionerne i det yderste Østen. Ved O. H 51
Alfred Ipsen: Diskussionen om Kærlighed. Svar til Hr. Arne Garborg 129
Gina Krog: Til Redaktionen 140
Peter Kropotkin: Den nuværende Situation, set fra et anarkistisk Standpunkt. (Oversat af A. Dybfest) 188
L. Lund: Videnskabelig Polemik 201
Z: Paa Akkord 238
Arne Garborg: Kjærlighedsdiscussionen 289
Sophus Claussen: Hostrup og »Ny Jord«. En Replik 340
Alfred Ipsen: Discussionen om Kærlighed 392
Sophus Claussen: Tidsaanden 443
Arne Garborg: Slutningsbemærkninger 462
E. Jessen: Cultusministeriel Orthographi 515
I Anledning af Bj. Bjørnsons »Engifte og mangegifte« 542


Anmeldelser af Literatur, Kunst og Theater.
Carl Behrens: Foraarsliteratur II 66
S. Hansen: Grænser for Kønsfriheden 71
Chr. Branner og Vald. K.: Historisk Literatur 89
Ove Rode: Norsk Literatur 176
Sophus Michaëlis: Lidt i Anledning af Edvard Brandes’ sidste Skuespil 343
S. Hansen: Literatur. (V. Vedel: Stavnsbaand) 491
Soph. M.: Kunst: Den Hirschsprungske Kunstsamling 76
N. V. Dorph: Impressionisterne paa den franske Udstilling 333
Carl Behrens: Tyske Skuespil 142
G.: Theatrene. (Det kgl. Theater. Operaen) 347, 493
Behrens: Theatrene. (Det kgl. Theater: Skuespil. — Privattheatrene)

95, 246, 347. 398. 495. 5713dje Bind, indhold:

Digte.
Daniel Fallstrøm: Idyll 43
— : Absinth 44
Soph. Michaëlis: Et Digt i Prosa 65
Gustav Wied: Musik 131
— : En Ofring 133
Dr. S. Schandorph: Store Trianon 145
Ch. Baudelaire: Digte i Prosa, overs, af Johs. Marer 213
Soph. Claussen: Københavnske Vers 257
Antonius Gynt: Aandsbrødre 287
Niels Strange: Foraarskantate 334
Oscar Madsen: Romeo synger til Julie 380
M. Lermontov: Vor Tid, overs. af K. Berlin 388
Otto Rud: Gaa paa 394
Markus Wesenberg: »Det nytter ej—« 464


Noveller, Fortællinger, Skizzer o. lign.
Amalie Skram: Bobler 24, 97
Mons Lie: »Hvor Loti boede« 134
Rosenkrantz Johnsen: Jarmanns Død 149
Dr. Judæus: Et Clair-obscur 336
Mons Lie: Dunst 382
Ove Rode: Brødre 401
Gabriel Finne: Lastens Vej 449
Simon Hammer: »Oteren« 466
Laurids Bruun: Inspektøren fortæller 497


Literære Afhandlinger, Biografier o. lign.
Dr. phil. Georg Brandes: Den Heibergske Æsthetik 1
Vald. Vedel: Ung Digtning 68
August Strindberg: Om modernt Drama och modem Teater 193
Paul Bourget: Ch. Baudelaire, overs, af Vald. K. 238
Vald. Vedel: En Replik 281
Gustav Hetsch: Hvad vil Richard Wagner 305
Herman Bang: Josef Kainz 353
J. P.: Af hvem er »Faust«? 390
S. Hansen: Om »Creditorer« af Aug. Strindberg 422
Arthur Aumont: Theater-Jubilarer 443, 571
To utrykte Breve fra Edvard Storm og Tode 488
J. Nathansen: Hvad vil Richard Wagner? 558
Gustav Hetsch: Hvad vil Hr. J. Nathansen? 561


Videnskabelige Afhandlinger, Indlæg i Samfundsspørgsmaal o. lign.
S. H.: Om Død og Udødelighed 45, 117
O. H : Smaatræk fra den sammenlignende Religionsvidenskab 82
Erik Henrichsen: Om det juridiske Studium og Forholdene ved det juridiske Fakultet 163
Fr. Nietzsche: Saaledes talte Zarathustra, overs, af Soph. Michaëlis 262
Oskar Johansen: Om det juridiske Studium 289


Anmeldelser af Literatur, Kunst, Musik og Theater
Carl Behrens: Literaturoversigt: Oversættelser 84
Joh. August Dam: Om Ægteskabet (af Bachelor.) 90
J. C.: Historisk Literatur 494
Sophus Michaëlis: Foraarsudstillingen 432, 552
S. Hansen: To Mennesker 563
G.: Konsertrevy (1888—89) 349
Carl Behrens: Meiningernes Gæstespil 541
Kireu: »Fruen fra Havet« paa Kristiania Theater 292
G.: Theatrene. (Det kgl. Theater: Operaen) 94, 296, 565
Carl Behrens: Theatrene. (Det kgl. Theater: Skuespil - Privattheatrene)  95, 141, 297, 395
Carl Behrens: Theatersæsonens Slutning 568

Udarbejdet 2023 af Niels Jensen