Hertha

Et Maanedsskrift udgivet af A. P. Liunge. 1827-28.

  1. [Bind 1], 1827
  2. Bind 2, 1827
  3. Bind 3, 1827
  4. Bind 4, 1827
  5. Bind 1, 1828
  6. Bind 2, 1828
  7. Bind 3, 1828
  8. Bind 4, 1828

[Bind 1], 1827

Fuld visning af bind 1 på Internet Archive

[1. Hæfte, Januar 1827]
Side
Carl Maria Webers Minde, af A. Oehlenschläger [Digt] 1
Romanze, af Christian Winther [Digt] 3
Jettehøien, en Fortælling, af A. P. Liunge 10
Huusalferne, af A. Oehlenschläger [Digt] 46
Det tilbageblevne Paradiis, af N. David [Digt] 49
Murats Død 51
Guldbryllupssang, i Hyllested Præstegaard, af B. S. Ingemann [Digt] 75
Kopisten paa Vandring, af A. P. Liunge [Digt] 77
Frankrigs Lucretia. Historisk-romantisk Skizze 79
Sang. (I Anledning af Lector Povel Møllers Bortreise), af J. Thiele [Digt] 101
Brev fra Hertugen af Suffolk til Sir John Harington af Kelston 102
Fragment af Wilhelm Müllers "Reise fra Wunsiedel til Bayreuth.", (Oversat af W.) 107
Om Ewalds brutale Klappere, af K. L. Rahbek 117
Om Forskjelligheden i Dommene over musikalske Værker, af A. D. A. 130
Digte, efter Geijer, ved A. P. Liunge [Digte] 142
Dramaturgiske Bidrag. Om Klingbergs Characteer, af Y. Z. 149
Baggesens Svanesang [Digt] 159
Baggesen, af Frederikke Brun, geb. Münter [Digt] 162
[2. Hæfte, Februar 1827]

Prolog. (Fragment.), af Christian Winther [Digt] 165
De christne Irokesere, en Fortælling af Redwoods Forfatterinde 168
Mine Smaadigte, af Christian Wilster [Digte] 198
Ludvig den 14des Død og Charakteer 200
De fattige Fiskere i Aggersogn, af Oehlenschläger [Digt] 208
Waverleys Forfatter. (Skildret af en Skotlænder) 211
Den forladte Pige, af Christian Wilster [Digt] 224
Emigranten. En Skizze, af Washington Irving 226
De syv Veeraab. Efter Matth. xxiii, 13 etc., af Cosmus Humanos [Digt] 235
Giuseppe. (En Tildragelse fra den franske Revolutionstid.) [Fortælling] 237
Lykken. (Efter Schiller), ved A. P. Liunge [Digt] 258
Den hvide Viol, af B. H. [Digt] 260
Genghis Khans Jagt 261
De polske Jøder 265
Botany-Bay'ske Idyller. (Efter Robert Southey), ved A. P. Liunge [Digte] 277
Tvende Breve fra Baggesen. (Meddeelte af Professor Rahbek) 291
Dramaturgiske Bidrag, af Y. Z. 300
[3. Hæfte, Marts 1827]

Bissekræmmeren. (Romance), af Oehlenschläger [Digt] 313
Krohuset ved Mosen. En Fortælling, af Mrs. Hoffland 317
Kuling fra Land. (Efter Mrs. Hemans), ved A. P. Liunge 339
Elisabeth Woodville. (En autographisk Skizze fra dt 15de Aarhundrede. Af Miss Benger 341
Den danske Sømand til Havet, af Oehlenschläger [Digt] 366
En Dandsebod i Madrid 368
Catacomberne i Kiew 377
En Scene af den franske Revolution. Skildret af en Englænder 383
Vreden. En Satire, af Cosmus Humanos [Digt] 392
Napoleon Buonapartes Død og Jordefærd [Signeret: D.C.D.] 394
Asbjørn og Thora. (Træsnit.), af Christian Winther [Digt] 408
Literair-Noticer fra Sverrig. (Af et privat Brev.) 414
Om et Poem, som ikke findes i fjerde Bind af Prams udvalgte digteriske Arbeider, af K. L. Rahbek 417
Abschiedsgesang an das dänische Vaterland, im November 1826 (von Carl Baggesen.) [Digt] 423
Afskedssang til det danske Fædreland, i November 1826, ved Carl Baggesen, frit fordansket af K. L. Rahbek [Digt] 426
Elisabeth Benger. En biographisk Skizze 430
Tegnérs Afskedstale til de Studerende i Lund 435
Literair-Noticer fra England 446


Indholdsfortegnelsen konstrueret efter overskrifterne i tidsskriftet.

Bind 2, 1827

Fuld visning af bind 2 på Internet Archive


Side
[1. Hæfte, April]

De fire Menneskealdere, af Oehlenschläger [Digt] 1
Sir Arthur Woodgate, en historisk Fortælling, fra Henrik den 8des Regjeringstid, af Forfatteren til "As you like it" 4
Sorgens Møe, af Christian Wilster [Digt]
31
Vargas Overleverelse til Aly Pascha, et Bidrag til Ny-Grækernes Historie, af N. David 33
Ariodantes og Ginevras Kjærlighed, efter Ariostos Orlando furioso, 5te Sang) ved F. Chr. Hillerup 55
Maria Stuarts Flugt fra Lochleven-Castle, af Miss Benger 79
Den femtende November, Novelle, af L. Tieck 86
[2. Hæfte, Maj]

Jeannie Cameron, et skotsk Sagn, af Jane Porter 161
Afskeedssang til Frøkenerne Stemann, af B. S. Ingemann [Digt]
179
Gjensynet, en Scene af det virkelige Liv
181
Glæden, en Satire, af Cosmus Humanos [Digt]
188
Johanna Greys Død
191
Tvende Dage paa det gode Haabs Forbjerg
201
Det faldende Løv, en italiensk Novelle, af Th. Hood
213
Kongen og Dronningen af Sandwich-Øerne
222
Prøver af ældre danske Digtere, ved Udg.:
I. Arreboe (med en Forerindring af K. L. Rahbek)
229
Af Arreboes "Kong Davids psalter" [Digt]
235
Republiken Andorra
245
Cantate, til Indvielsen af det under Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette gjenoprettede Sorøe Academie, af B. S Ingemann [Digt]
261
Et Besøg i Damiette
265
En persisk Fyrstes Jordefærd
272
Hertugen af York, en historisk Memoire, af Walter Scott
280
Walter Scott i den edinburghske Theaterforening
293
Anekdote om Sheridan
303
[3. Hæfte, Juni]

De tvende Foscaris, en historisk Tragoedie, af Lord Byron, oversat af K. L. Rahbek, 1ste og 2den Act 305
Vinterqvarteret, en Fortælling, af Forfatteren til "the Subaltern" 353
Herlufsholms Skole, en Romance af Oehlenschläger [Digt] 377
Marschal Soult, Konge af Lusitanien, af Southey 382
Moolah Ali 389
Pigen og den første Svale, af Christian Wilster [Digt] 392
Scener af den franske Revolution 394
Lykønskningsdigt, i Anledning af det gjenoprettede Sorøe Akademies høitidelige Indvielse, den 21de Maj 1827. Efter L. Engelstofts latinske Original, paa Dansk oversat af K. L. Rahbek [Digt] 408
St. James's Klub 424
Gustav Adolf, af J. H. Smidth [Digt] 440
Eechoet, af Jens Immanuel Baggesen 442Bind 3, 1827

Fuld visning af bind 3 på Internet Archive


Side
[1. Hæfte, Juli]

De tvende Foscaris, en historisk Tragoedie, af Lord Byron, oversat af K. L. Rahbek (sluttet) 1
Fjeldene, af E. G. Geijer 67
Iver Hvidtfelt, af J. Smidth 74
Erindringer fra Italien af F. Chr. Hillerup 77
Alvor, af Cosmus Humanos 118
Napoleons Skilsmisse fra Josephine, og andet Ægteskab, af Walter Scott 120
Miss Wrights Anlæg i Nordamerika til Slaver Befrielse 140
Welllingtons Resignation 144
[2. Hæfte, August]

Rosa, en Fortælling, af Forfatteren til "The subaltem" 145
Paa en kjær Fødselsfest, af A. P. Liunge [Digt] 171
Det brittisk-ostindiske Compagnies første Opkomst og Fremgang, efter Sir John-Malcolm 172
Ømheds Tegn, af A. F. [Digt] 204
Optegnelser af en engelsk Skibspræsts Dagbog, holden under Carl den 2dens Regjering 206
Byrons sidste Kjærlighed 217
Pesten i London, efter Sam. Pepys 220
Herkomsterne, efter Lichtwehr, af Cosmus Humanos 227
Helbredelsen, Novelle, af Ernst 229
Simpton, efter W. v. Lüdemann 241
Londonske Folkescener, under Dronningen af Englands Proces, (skildrede af Zeune) 249
Den Beskjænkede, en psychologisk Skildring 254
Om M. C. Brun, som Dramaturg, og hans Theaterblad Svada, af K. L. Rahbek 259
Afsked fra Gastein, efter F. Grillparzer, af A. F. [Digt] 279
Musikanterbruden, efter Wilhelm Müller af Samme [Digt] 281
Gidselet, efter Schiller, af Samme [Digt] 282
Minos's Love 288
[3. Hæfte, September]

Jøden Süß, Novelle, af Wilhelm Hauff 289
Sang paa Sanderumgaard, den 27de Juli 1827, af C. Molbech [Digt] 389
Beethoven, efter Johan Sporschil 391
Klostekbroderen og pilgriminden, efter Bürger, af A. F. [Digt]
401
Simon Bolivar 406
Buonapartes Grav. (Af en fra Indien til England ankommen Reisendes Dagbog) 411
Assembleer i Rom 414
Afskedssang til Pastor J. B. Daugaard, ved hans Bortreise fra Sorøe, af Chr. Wilster [Digt] 419
Et moderne londonsk Capel
421
Geistligheden i Orel, af E. Henderson
425
Vaucluse-Dalen, efter G. H. Schubert
429
Deres Kongelige Høihed Prinds Christian Frederiks Fødselsdag, den 18de September 1827, af Oehlenschläger [Digt]
439
Deres Kongelige Høihed Prindsesse Caroline Amalias Fødselsdag, den 28de Juni 1827, af Oehlenschläger [Digt]
440
Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden, sammenlignet med Hr. Dr. Meislings Oversættelse
441
Veto! en Anecdote, efter Walter Scott
444Bind 4, 1827

Fuld visning af bind 4 på Internet Archive


Side
[1. Hæfte, Oktober]

Servantes i Algier, Skuepil i 5 Acter, af Kussner, oversat af N. V. Dorph 1
Noveller af Sacchetti, oversatte af Italiensk, ved F. Chr. Hillerup 88
Brudevers, af Christian Wilster [Digt] 95
Brodermorderen, en psychologisk Skildring, efter det Engelske 97
Den Lærde, en Novelle af Ludvig Tieck, oversat af A. E. Boye 101
Om det i Septemberheftet af Hertha indførte Fragment, som Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden, af Dr. S. Meisling 154
[2. Hæfte, November]

Blomsten paa Kullafjeld, en dramatisk Spøg i 2 Acter, skreven for Helsingørs dramatiske Selskab, af Dr. S. Meisling 161
De tvende Qvægdrivere, Fortælling af Walter Scott 271
[3. Hæfte, December]

Olympias Troskab, efter den niende Sang af·Ariostos Orlando furioso, ved F. Chr. Hillerup 305
Franske Folkeskikke 329
Bryllupsdigt til Pastor J. B. Daugaard, af Chr. Wilster [Digt] 352
Walpurgisnatten, Fortælling af H. Zschokke, oversat af A. 354
Om det danske Litteraturselskab, stiftet 1775, af K. L. Rahbek 401
Bemærkninger over Parisiske Theatre, efter Fr. v. Raumer 419
Kjerlighed, af Δ [Digt] 424
Notice, om Fortsættelsen af dette Maanedskrift 426


Bind 1, 1828


Side
[1. Hæfte, Januar]

Forklædningen, original Fortælling 1
Bonaparte i Ægypten, af Norvins 89
En Nat paa Kattegattet, af W. Häring 98
Den haabløse Elsker, af Δ [Digt] 106
Brødrene Vanderclump og deres Huusholdersker 108
Sonetto, af Christian Winther [Digt] 116
Wilhelm Hauff 117
Om de tydske Lommebogs-Noveller, af Wilhelm Hauff 130
Sang, den 28. Januar 1828, af P. F. Friis [Digt] 135
Sang, af Oehlenschläger [Digt] 137
Ved Rederikke Freuchens Grav, af J. Thiele [Digt] 137
[2. Hæfte, Februar]

Novelle af Machiavelli. (Oversat, efter det Italienske, af Chr. Hillerup) 139
Kaliberen, Novelle af Müllner. (Af en Kriminal-Embedsmands Papirer) 153
Prøver af ældre danske Digtere. I. Arreboe [Digte 251
Lille Willie Bell, en skotsk Fortælling, Af Lockhart 261
[3. Hæfte, Marts]

Om Forskjelligheden i Behandling af Hamlets Characteer. Dens talentfulde Fremstiller, Kunstneren A. Nielsen, tilskrevet af K. L. Rahbek 269
De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus 296
Bjergværksarbeideren i Cornwall. Efter Carne
331
Jæger-Eventyr
345
Den Sidste Reise. En sand Begivenhed. Fortalt af Mrs. Opie
358
Bissekræmmerne, en irlandsk Fortælling; af Forfatterinden til "The Diary of an Ennuyée"
365
Hans Marius Svane, af T. Algreen-Ussing [Digt]
396


Bind 2, 1828

Identisk med Gnidia. Ny Samling af interessante Fortællinger. Bind I, 1830

Digital udgave (pdf) på Det kgl. Bibliotek.


Side
[1. Hæfte, April]

Det røde Taarn, Novelle af Caroline de la Motte Fouqué, oversat af Caroline —n 1
Den skotske Digter Burns. (Skildret af Walter Scott) 77
En engelsk Beefsteak-Spiser 81
Et Besøg paa Newstead i 1828 85
Et Besøg ved Byrons Grav
97
Brougham. (En biographisk Skizze)
102
Mosen ved Stavreby. (Efter et dansk Folkesagn) Af A. F.
111
Nogle eenstydige Ord, af J. H. Smidth
119
[2. Hæfte, Maj]

Hollandske Liebhaberier, Fortælling, af Ludvig Achim von Arnim
129
Æneidens fjerde Sang, oversat af O. Worm
199
Pindseaften, en Skizze, af Mary Russell Mitford
231
Scener af en Skrædders Liv
238
Guadelupe Vittoria
247
[3. Hæfte, Juni]

Napoleons Død, af Alessandro Manzoni
257
Sebastian, Konge af Portugal, historisk-romantisk Fortælling, af C. Weisflog
262
De fire Nordmænd, af Henrik Steffens. Andet Brudstykke
356


Bind 3, 1828

Identisk med Gnidia. Ny Samling af interessante Fortællinger. Andet Bind, 1830.

Digital udgave (pdf) på Det kgl. Bibliotek.


Side
[1. Hæfte, Juli]

Den unge Sømands Eventyr, en Fortælling, af Forfatterinden til Redwood 1
Byroniana 48
Hendes Kongelige Hoihed Prindsesse Caroline Amalias Fødselsdag, af Oehlenschläger 67
Et Blad af min Authobiographie 69
Md. de Maintenons hemmelige Correspondance med Prindsesse des Ursins
76
Et Brev af Hoffmann
87
Tvende Spanieres Duel
91
Sangerens Forbandelse. Efter Uhland, af Udg.
93
Charles og Marat
96
Det slukte Lys
97
Anekdoter om Sheridan
98
Rebecca Swarth, et historisk Anekdoten, efter John Galt
102
Karavanen i ørkenen, Scene af en utrykt Reisejournal, af J. S. Buckingham
107
De skotske Presbyterianeres Forfølgelser under Jacob den 2dens Regjering
115
[2. Hæfte, August]

Clement Cleveland, Sørøveren. Et Fragment, efter Walter Scotts The Pirate, ved A. E. Boye
129
Søestaden Gallipolis Forsvar af to Tusinde Amazoner, i Aaret 1302. Efter Monçada
205
Koscinsko og Remmesnideren
209
Emigrantens Fortælling
216
Dødskandidaterne i Newgate
241
Bidrag til Schillers Biographie
254
Smaadigte, efter Uhland, af Udg.
255
[3. Hæfte, September]

Det stille Huus. En Students Eventyr. Efter C. Spindler
257
Ludvig den Ellevte. En historisk Skildring, af A. Herrmann
303
Bryllupsfesten, en Skizze fra Nordamerika
326
Fanatisme i Nordamerika
349
Indianerne og Gauchoerne i Sydamerika
352
En Tiggerkroe i London
361
Keiser Pedro af Brasilien
369
Juanna Zamora, en Skizze fra den nyeste Tid i Spanien
371
Armods Klage. Efter Southey, af A. F.
373
Om det tydste Theatervæsens nærværende Tilstand
375
Irlandsk Vittighed
379
En fransk Bull
380


Bind 4, 1828


Side
[1. Hæfte, Oktober]

Tale i Anledning af den høie Formælings-Fest, den 1st November 1828, holden i Harmonien i Nakskov, af G. P. Brammer 1
Min Samling, af Gustav Schwab
12
Kromandens Drøm. (En irlandsk Fortælling)
48
Den Gamle paa Bjerget. Novelle af Ludvig Tieck
68
Sang, i Anledning af Deres Kongelige Høiheder Prinds Frederik Carl Christians og Prindsesse Wilhemine Marias høie Formæling, af C. F. Güntelberg [Digt]
121
Cheruben. (Efter Robert Montomery), af A. P. L. [Digt]
123
Jordskjælvet den 29de og 30te Marts d. A.
125
[2. Hæfte, November]

Den Gamle paa Bjerget. Novelle af Ludvig Tieck. (Sluttet)
129
Fragment af en Reise over Brocken. (Af Coleridge)
205
Scener af Britternes Kamp i Indien
215
Brødrene
229
De franske Lærdes Expedition til Ægypten
250
[3. Hæfte, December]

Tizians sidste Billed 257
Kunsten i Stockholm
275
En Forbryders Fortælling
296
Theatret i Funchal
302
Den Ugifte. Fortælling af Ernst v. Houwald
307
Scene af Klingemanns Doktor Faust [Digt]
332
Prinds Amuraths Provinds. (Et originalt Eventyr)
340
Patty's nye Hat. (En landlig Scene, af Miss Mitford)
364
Amor og Psyche, af Hollard Nielsen [Digt]
371
Sjælen, af H. C. Andersen [Digt]
373
Katten, efter Lichtwehr, af C. H. [Digt]
376
Til Herthas Abonnenter
380


Teksten i bind 4, 1828, side 380:

Til Herthas Abonnenter.

Uforudseete Hindringer, deels ved den gjentagne Forandring af Forlægger, deels ved Forsinkelser i Trykkerierne, have foranlediget, at de sidste Hefter af Hertha ere udkomne sildigere end Bestemmelsen var, saa at nærværende December-Hefte, 1828, endog ei kommer de ærede Abonnenter i Hænde før i April 1829.

Da det vil være forbundet med Vanskelighed, nu at indhente det saaledes, uden Udgiverens Skyld, Forsømte, har man anseet det for rigtigst, med nærværende Hefte, det sidste af Herthas anden Aargang, at slutte Tidsskriftet.
Ved at aflægge sin forbindtligste Tak, saavel til de Forfattere, der saa velvillig have bidraget til at give dets Indhold Interesse, som til Abonnenterne, ved hvis Understøttelse det hidtil har bestaaet, og, hvis ei hine Hindringer vare indtrufne, endnu vilde have været fortsat — tillader Udg. sig at bemærke: at han, fra næste Maaneds Begyndelse, agter at udgive et Tidsskrift, af et i æsthetisk Henseende lignende Indhold, der, under Titel af:

Repertorium for Moerskabslæsning,

skal udgaae ugentligen, saaledes at der hver Søndag vil blive leveret Abonnenterne eet Ark i stor Octav, trykt med spaltede Colonner, (ligesom "Det kongelige Theaters Repertoire"), indeholdende: Fortællinger, Digte og Moerskabslæsning af blandet indhold. Hvert saadant Nummer — der omtrent vil indeholde ligesaa Meget, som tre til fire sædvanlige Octavark - betales med 12 sk. Tegn. Det første Nummer vil blive sendt "Herthas" nuværende Abonnenter til behageligst Gjennemsyn, hvornæst Budet nærmere vil forhøre om de maatte ønske sig de følgende Nummere tilbragt


Udarbejdet 2024 af Niels Jensen