For Romantik og Historie


Maanedsskrift udgivet af H. P. Holst, 1868-90.

Skønlitterært indhold indekseret på: Dansk Forfatterleksikon

 1. Første Bind. 1868
 2. Andet Bind. 1869
 3. Tredie Bind, 1869
 4. Fjerde Bind, 1870
 5. Femte Bind, 1871 [ie: 1870]
 6. Sjette Bind, 1871
 7. Syvende Bind, 1871
 8. Ottende Bind, 1872
 9. Niende Bind, 1872
 10. Tiende Bind. 1873
 11. Ellevte Bind. 1873
 12. Tolvte Bind. 1874
 13. Trettende Bind. 1874
 14. Fjordende Bind. 1875
 15. Femtende Bind. 1875
 16. Sextende Bind. 1876
 17. Syttende Bind. 1876
 18. Attende Bind. 1877
 19. Nittende Bind. 1877
 20. Tyvende Bind. 1878
 21. Eetogtyvende Bind. 1878
 22. Toogtyvende Bind. 1879
 23. Treogtyvende Bind. 1879
 24. Fireogtyvende Bind. 1880
 25. Femogtyvende Bind. 1880
 26. Sexogtyvende Bind. 1881
 27. Syvogtyvende Bind. 1881
 28. Otteogtyvende Bind. 1882
 29. Niogtyvende Bind. 1882
 30. Tredivte Bind. 1883
 31. Eetogtredivte Bind. 1883
 32. Toogtredivte Bind. 1884
 33. Treogtredivte Bind. 1884
 34. Fireogtredivte Bind. 1885
 35. Femogtredivte Bind. 1885
 36. Sexogtredivte Bind. 1886
 37. Syvogtredivte Bind. 1886
 38. Otteogtredivte Bind. 1887
 39. Niogtredivte Bind. 1887
 40. Fyrgetyvende Bind. 1888
 41. Etogfyrgetyvende Bind. 1888
 42. Toogfyrgetyvende Bind. 1889
 43. Treogfyrgetyvende Bind. 1889
 44. Fireogfyrgetyvende Bind. 1890
 45. Femogfyrgetyvende Bind. 1890

Første Bind. 1868

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Til Danmark. Af H. P. Holst [Digt] 1
Mod Slutningen. Af L. Bødtcher [Digt] 3
Original og Portrait. Af Ad. Rosenkilde 5
Skikkelser fra Oldtiden: I. Cato 12
Om Oehlenschlægers tidligere Lyrik. Af C. Hauch 20
Fra Simone. En Novelle af H. P. Holst 43
Den kretensiske Opstand 78
Musik i Naturen. Af P. H. Warming 84
De to Sangere. Af F. L. Høedt [Digte] 109
Skovkapellet i Dyrehaven. Af H. P. Holst [Digt] 115
Rufin Piotrowski. En Polsk Adelsmands Domfældelse, Deportation, Fængselsliv i Siberien og Flugt 117 og 240
Prindsessen fra "Ruhekrug". En Fortælling fra 1848 af H. P. Holst 172
Egil Skallegrimsens Saga. Af H. G. Bohr 194
Skallingen. Af Thomas Lange [Digt] 226
I Hjemmet. Af Kr. Arentzen [Digt] 237
Margrethes Friere. Fortælling, grundet Paa en sand Be­givenhed. Af Henrik Hertz 299
Aveiro og Coimbra. Af H. C. Andersen 325
De danske Skarpskytter. En Sang-Cyclus af Carl Andersen [Digte] 336
To Digte af A. Munch [Digte] 349
Russiske Prindsesser i Fangenskab hos Schamyl 353
Charakteristik af Karl den Tolvte. Af Bernh. v. Beskow. (Efter Forfatterens Manuscript) 418
Brillantringen. En Novelle af H. P. Holst 431
Chorsang af Alessandro Manzoni, oversat fra Italiensk ved S. Schandorph [Digt] 461
Kilden til "De Uadskillelige". En Notits af F. L. Høedt 465
Sommerbilleder. Af Andreas Boeg [Digte] 469
Patkuls Domfældelse. Af Bernh. v. Beskow. (Efter forfatterens Manuscript) 474
Bjørneskindet. En Novelle efter Theodore Pavie ved H. P. Holst 485
Stropher til Musik. Af Henrik Hertz [Digte] 532
Den danste Skueplads og Commissionen. Af F. L. Høedt 538
Om Operaen "Hans Heiling". Af P. H. Warming 566
Den unge Fange. Af André Chénier [Digt] 577
Nattestemning. Af Andreas Boeg [Digt] 580
Gunløg Ormetunge. Efter »Gunnlaugs saga Ormstunga« ved Georg H. Madsen 581
Benvenuto Cellini. Et Charakteerbillede af H. P. Holst 619
Manoela, en Fortælling fra Azorerne, efter Théodore Pavie ved H. P. Holst 658
To Børnesange. Af F. L. Høedt [Digte] 695
Literatur og Kunst. Af Udgiveren 101, 231, 342, 467 og 699

1. Hefte (ultimo juli): side 1-108, 2. Hefte (ultimo august): side 109-236, 3. Hefte (ultimo september): side 237-348, 4. Hefte (primo november): side 349-468, 5. Hefte (primo december): side 469-576, 6. Hefte (ca. 23. december) side 577-700.

Andet Bind. 1869

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Mit Fædreland. Af J. Aschlund [Digt] 1
Et Tronskifte. Af Andreas Boeg
3
En russisk Reformator
8
Landsbykonens Fortælling. Efter Grevinde Bagréeff Speranski ved H. P. Holst
39
I Jurabjergene. Af H. C. Andersen
81
Karl den Tolvtes første Regjeringsaar. Af Bernhard v. Beskow
87
En Audiens i Vaticanet. Reise-Optegnelse af C. N. David
96
Literatur og Kunst. Af Udgiveren
111
Himlen aaben. Af Ludv. Bødtcher [Digt] 117
Den første Gang. Af Thomas Lange [Digt] 118
Et Studentermøde. Af H. P. Holst [Digt] 121
Mexikanske Skizzer af H. Eggers
123
Ismael. En Fortælling fra Nilens Bredder. Efter Théodore Pavie ved H. P. Holst
149
Om Modsætningen mellem den fremskridende Videnskab og den poetisk-religieuse Betragtning af Menneskets Fortid. Af C. Hauch
199
Peer. En sand Historie, fortalt af H. P. Holst
216
Litteratur og Kunst. Af Udgiveren
228
To Digte. Af J. Aschlund [Digte] 231
Fiskerne fra Cancale. En Fortælling efter Théodore Pavie ved H. P. Holst
234
Rahbek paa Bræderne. Af Etatsraad C. Otto
293
Lessing, opfattet af en Franskmand. Ved C. L. N. Mynster
300
Striden paa Althinget. Ved Georg H. Madsen
317
Digte af en fattig Haandværkssvend [Digte] 339
To Digte. Af Otto Borchsenius [Digte] 347
Lisaveta. Af Forf. til "Landsbykonens Fortælling" ved H. P. Holst
351
Attilas Død. Efter Amedée Thierry
390
Haandskrifter og Karbuser. Af H. P. Holst
404
Nogle Sommerdage. Af Kr. Arentzen
408
Vers og Prosa af en fattig Haandværkssvend [Digte og En Erindring fra Choleratiden]
423
Et Besøg i en Perserfyrstes Harem
437
Billedhuggeren Fogelberg. Af H. P. Holst
449
Stemninger. Af A. Munch [Digt] 469
En Jorsalsfarer i det attende Aarhundrede. Af Provst Gustaf Henrik Mellin
472
Frederik den Sjettes Standsbillede i Frederiksberghave. Af Henrik Hertz
486
Marion de Lorme. Af Richard Kaufmann
492
Om Ordet Ven i Tiltale til Fruentimmer. Af Henrik Hertz
517
Clarinetblæseren. En Fortælling efter Théodore Pavie ved H. P. Holst
522
Fjeldmændene. Skizze fra Norge i 1812. Af A.
573
To Digte. Af Chr. Richardt [Digte] 581
Manuelita Rosas. Af Viceadmiral Steen Bille
584
Dmitri. En Skildring fra Rusland ved H. P. Holst
603
Ludvig den Hellige af Frankrig. Efter V. Duruy ved Adjunkt Chr. Ramsgaard
635
Den politische Nachtisch og den politiske Stokfisk. Af. H. P. Holst 653
Frihedshelten Photos Tsavellas 666

1. Hefte (medio januar): side 1-116, 2. Hefte (medio februar): side 117-230, 3. Hefte (medio marts): side 231-346, 4. Hefte (medio april): side 347-468, 5. Hefte (ultimo maj): 469-580, 6. Hefte (medio juni): side 581-692.

Tredie Bind, 1869

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Digte af en fattig Haandværkssvend [Digte] 1
Et utrykt Digt af Oehlenschlæger [Digt] 5
Reiseminder. Af Alfred Flinch
7
Elefanten Subala. En Fortælling efter Theodore Pavie ved H. P. Holst
41
Stoffet til Shakespeares "Othello" ved H. P. Holst
89
En Kvinde. Af Vilhelm Møller [Digt] 105
Skattet Glæde. Af J. P. M Grüne [Digt] 108
Tre Digte af G. Siesby [Digte] 109
To Digte af Otto Borchsenius [Digte] 113
En svensk Frøkens Ophold i Grækenland i det syttende Aarhundrede. Af Provst Gustaf Henrik Mellin
119
Reiseminder. Af Alfred Flinch 137
Skibslægen. En Fortælling efter Em. Souvestre ved H. P. Holst
150
Naturen og Kunsten. Af cand. mag. Thorvald Strøm
195
Til en Moder. Af J. Aschlund [Digt] 217
En Stemning. Af Frants Møller [Digt] 221
Bergen. Af Richard Kaufmann
223
Anuchka. En Fortælling efter Ivan Turgenef ved H. P. Holst
241
Dora. Efter Alfred Tennyson ved A. Munch [Digt] 296
Kunstnerselskabet Ponte-molle og Cerbaro-Touren. Af H. P. Holst
303
Lille Ingeborg. Af Forf. til "Fjeldmændene"
313
De to Søstre. Efter Francesco Strapparola
328
Aphrodite, en Novelle af Alfred Flinch
335
Herren af Aksakova
354
Amerikas Opdagelse af Nordboerne, af Léonzon-le Duc
382
Feltpræstens Fortælling, af Kr. Arentzen
397
Den "store" Kean, af H. P. Holst
399
C. Hauch: Tre Breve til Ingemann
413
En dansk Adelsdame i tydske Forbindelser. Af H. P. Holst
429
Literatur og Kunst
444
Skriftestolen. En Jule-Fortælling af L. Bødtcher [Digt] 447
Jakob Worm. Et Literaturbillede af Edgar Sødring
459
Mumunia. Efter Ivan Turgeneff ved H. P. Holst
483
Den historiske Eugen Aram
508
Quarantaine-Opsynsmanden. En Fortælling efter Em. Souvestre ved H. P. Holst
524
Post-Karen. Af J. Aschlund [Digt] 561
Familiegrave, efter Felicia Hemans ved Caralis [Digt] 564
Smukke Lille, kjære Lille, efter Robert Burns ved Caralis [Digt] 566
Kathrine, en Fortælling af en Sønderjyde
567
Domkirken i Strasbourg, af Pastor Fr. Schjøtt
610
Mr. Barnum 625
Belfagor, Novelle af Niccolo Machiavelli, oversat fra Italiensk af Cand. Fr. Julius Meier
637
Alkestis, et mythologisk Digt af C. Gandrup [Digt] 645
Et udtrykt Digt af Baggesen [Digt] 684
Indskrift af H. P. Holst [Digt] 684

7. Hefte (ultimo juli): side 1-112, 8. Hefte (ultimo august): side 113-222, 9. Hefte (ultimo september): 223-334, 10. Hefte (ultimo oktober): side 335-446, 11. Hefte (ultimo november): Side 447-560, 12. Hefte (ultimo december): 561-684.

Fjerde Bind, 1870

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Amboise og Fontainebleau. Skizze fra det franske Hofs første Dage. Af Richard Kaufmann
1
En Landsbyhistorie. Efter Theodore Pavie ved H. P. Holst
27
De fyrretyve Ridddere. En Legende af Jakob Paulli [Digt] 62
Sølvservicet. En Fortælling af H. P. Holst
69
Ved det nye Aars Komme. Af en gammel Poet [Digt] 100
Literatur og Kunst
102
C. Hauch: Nye Digtninge og Carl Ploug: Nyere Sange og Digte. Oehlenschlæger: Ærlighed varer længst. H. Ibsen: De Unges Forbund. H. Heine: Letzte Gedichte und Gedanken. H. C. Andersen: Tre nye Eventyr og Historier. Albert Rillier og Prof. Schiern. Frou⸗Frou

Opad. Af S. Schandorph [Digt] 113
Domitian. Efter C. Beule ved H. P. Holst
115
Jerusalems Ødelæggelse. Af Jakob Paulli 139
Den tydske Guddatter, Novelle 161
Af S. Kierkegaards efterladte Papirer. Af J. Aschlund
206
Ghaseller. Af Sigurd Møller [Digt] 212
I den lydløse Nat. Af Jul. Chr. Gerson [Digt] 215
Literatur og Kunst
217
Architekt Stillings Reise i Ægypten. Ludvig Bødtcher: Digte, ældre og nyere, 3die forøgede Udgave. Carit Etlar: Gjennem Ungarn og Siebenbürgen. Moders Arv af V-e. Udvalgte Digte af Wessel og Ewald. Christine Nilsson og Marie Roze

Lykken kan ligge i en Pind. En lille Historie af H. C. Andersen
223
Nogle Bidrag til Rangsygens Historie i Danmark. Af Archivassistent, Cand. juris G. Kringelbach
227
Den sidste Grev Kønigsmark. Af H. P. Holst
247
Udflugter paa Sicilien. Af Holger Drachman
274
Udvandrerskibet. En Fortælling efter Theodore Pavie ved H. P. Holst
296
Henrik Hertz. Af Δ [Digt]
328
Literatur og Kunst
330
Carl Bernhards samlede Skrifter. Fem Fortællinger af Forf. ti en ung Piges Historie, 2det Oplag. C. A. Thyregod: Blandt Bønder, 1ste og 2det Hefte. I. M. Thiele's Erindringer fra Bakkehuset

Fra Jerusalem til Jericho. Af H. Jørgensen [Digt] 335
Chicago, Niagara og New-York. (Efter Revue des deux mondes, 1. marts 1870)
348
Pantomimerne i Rom. Af Alfred Flinch
363
Ridderens Fjer. Et Skovsagn af K.
380
Stoffet til Shakspeares Rome og Julie. Af H. P. Holst
402
Fra Sæterdalen. Af Richard Kaufmann
424
Egen og Bøgen. Af M. B. [Digt] 428
Literatur og Kunst
439
Robert Watt: Fra Ægypternes Land. Alfred Flinch: Minder fra Østerland. Edvard Lembcke: Digte og Sange. Jul. Chr. Gerson: Af det daglige Liv. Fr. Hedberg: Stolt Elisif. Esbern Snare: Brudens krona. En Udgravning. Garibaldi som Forfatter

En Episode af Dronning Caroline Mathildes Liv
445
Mellem gamle Studenter. To Sange af Δ [Digte]
522
Donna Mercedes. Novelle, oversat af H. P. Holst
526
Literatur og Kunst
562
Breve til og fra Hans Christian Ørsted.

Præsten Henry Ward Beecher i Ny-York. Af Dr. Bloch-Suhr
565
Frøken de la Valliére. Af Richard Kaufmann
577
Organisten Frohberger. En biografisk Skizze af Componisten F. Halévy
600
Ved Zürichersøen. Af Jakob Paulli [Digt] 620
La Scalabrini. En dansk Theaterhistorie fra 1747. Af H. P. Holst
625
Stortalende Soldater. Af Alfred Flinch
644
Maisang. Af S. B. [Digt] 668
Literatur og Kunst 670
Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschlæger. Erindringer af Henrik Krøyers Liv. J. Aschlund: To Fortællinger

Januar: 1-112, Februar: 113-222, Marts: 223-334, April: 335-444, Maj: 445-564, Juni: 565-672.

Femte Bind, 1871 [ie: 1870]

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Meran. En ung Piges Dagbog. Af Paul Heyse
1
Den første Dag paa Landet. Af Otto Borchsenius [Digt] 63
Fra Bornholm. Af Richard Kaufmann
66
En Sommerreise i 1870. I. Af H. P. Holst
89
To Digte af S. Schandorf [Digte] 114
Ved Albanersøen. Af Vilhelm Bergsøe [Digt] 117
Anna Sophie Reventlov. Af Oskar Holmby
120
Madonna. Af Jørgen T.
134
En Sommerreise i 1870. II. Af H. P. Holst
157
Et Par litteraire Curiositeter. Af Edgar Collin
195
Marseillaisen og dens Forfatter. Af Richard Kaufmann
202
Til Braunschweig. Af Vilhelm Møller
213
Theevandsknægten. En Fortælling af Henrik Hertz
229
Consulens Kone. Af Moritz Hartmann
240
Hvad den hele Familie sagde. Af H. C. Andersen
277
En Sommerreise i 1870. III. Af H. P. Holst 281
Efter Slagene. Af Jul. Chr. Gerson [Digt] 324
Parisercafeerne
327
Marie Antoinettes Chifferskrift 333
Notturno. Af Ludv. Bødtcher [Digt]
339
Carl den Dristige og Ludvig den Ellevte 341
Forfulgt af Skjæbnen. Af Robert Watt 375
En Sommerreise i 1870. IV. Af H. P. Holst 395
Yves fra Bretagne
438
Efteraarsbetragtning. Af M. B. [Digt] 451
Det gamle Huus. En original Fortælling
456
Marquien af Pombal. Efter Michel Chevalier ved H. P. Holst
514
Cáhirahs ældre og yngre Moscheer. Af Professor Dr. A. F. Mehren
558
To Tegninger til Passionskuespillet i Oberammergau. Af H. P. Holst
544
Molière paa Dansk
548
Literatur og Kunst
557
Christendom og Islam. Af Professor Dr. A. F. Mehren
563
Marie. En Novelle efter Théodore Pavie ved H. P. Holst
586
Til Prinds Vilhelm af Danmark, nu Hellenernes Konge. Af S- B- [Digt]
618
Livserindringer. I. Af Etatsraad Dr. C. Otto
622
Til to smaa Piger. Af Otto Borchsenius [Digte]
636
William Wilberforce. Af H. P. Holst
640
Nogle Oplysninger om Rygter og Opspind ved Dronning Caroline Mathildes Død. Af Forf. til "En Episode af Dronning Mathildes Liv"
654
Literatur og Kunst
671

Juli: 1-116, August: 117-228, September: 229-338, Oktober: 339-450, November: 451-562, December: 563-676.

Sjette Bind, 1871

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Fra Fyrtaarnet. En Sømandshistorie. Meddeelt af Holger Drachmann
1
Philarète Thasles. Erindringer fra et Besøg i hans Hjem. Af Robert Watt
22
En Omvendelse. Fortælling
42
Livserindringer. II. Af Etatsraad Dr. C. Otto
87
En Nonne-Indvielse i Rom. Af Architekt H. C. Stilling
100
Literatur og Kunst 108
Der er deiligt paa Jorden. Af Sophus Bauditz [Digt]
113
Frederikke Brun og hendes Datter. Text til et Billede. Af Otto Borchsenius
115
Reise fra Genua til Ischia. Af J. C. Hauch
162
Goethe og Werther
177
Livserindringer. III-IV. Af Etatsraad Dr. C. Otto 185
Præsten i Boulogne
203
Literatur og Kunst 223
Det store Fakkeltog. Af M. B.
225
Julian den Frafaldne. Af Jakob Paulli
228
Gamle Nikki. En virkelig Begivenhed fra det nordlige Finland. Af Provst G. H. Mellin
265
Den nagende Orm. En Novelle efter Poul Heyse ved H. P. Holst
276
Originalstoffet til "Jægerbruden." Ved Edgar Collin
321
Elegier af H. P. Holst [Digte] 333
Med Bellmans Portrait. Af Fr. Winkel Horn
336
En Aften i Hjemmet. Af Ludvig Bødtcher
337
Billeder fra Vesterhavet. Af Thomas Lange
342
Vitellius. Efter Beulé ved H. P. Holst
360
La Diva. Novelle
374
Livserindringer. V-VI. Af Etatsraad Dr. C. Otto 427
Mathilde Mallinger. Af H. P. Holst
434
Carnevalet i Rom i Februar 1871
442
Brev fra Câhirah. Af Prof. Dr. A. F. Mehren
449
Med et Exemplar af min Digtsamling: Et Foraar (1871). Af H. V. Kaalund 478
Paris i December. Af Francisque Sarcey, oversat af H. P. Holst
480
Et Indlæg. Af Fru Camilla Collet
509
Nogle Dage i Paris under Bombardementet. Af H. P. Holst
529
Tre Digte af det utrykte Skuespil "Pigen fra Palermo" [Digte]
555
Gustaf Henrik Melliu
559
Den ældste kunstneriste Bearbeidelse af Don Juan-Sagnet. Af S. Schandorph
561
Baggesen og Schiller, en Skizze af Edgar Sødring
584
Klubberne i Paris under Beleiringen. Efter G. Molinari ved H. P. Holst
611
Livserindringer. VII-X. Af Etatsraad Dr. C. Otto 627
Fra Amalfi til Salerno. Reise-Episode af Architekt H. C. Stilling
646
Mademoiselle Josephine. Af H. P. Holst 658

Tavler med portrætter (indgår ikke i sidenummereringen, indsat før første side af nummeret for den givne måned): Januar: Lucile Grahn-Young, Februar: Ida Bombelles født Brun, Marts: Bellmann, April: Mathilde Mallinger, Maj: Gustaf Henrik Mellin, Juni: F. L. Høedt.

Tavlen til hæftet for februar mangler i det skannede eksemplar.

Januar: 1-112, Februar: 113-224, Marts: 225-336, April: 337-448, Maj: 449-560, Juni: 561-675.

Syvende Bind, 1871

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Foraarshilsen. Af Ludvig Bødtcher [Digt] 1
Idealet. En Fortælling af Richard Kaufmann
3
Napoleons sidste Dage. Blade af hans Kammertjener Marchands Dagbog
33
Digte af Sophus Bauditz [Digte]
50
Et Blik bag Coulisserne. Af Adolf Bauer
56
Victorine. En Novelle af Th. Pavie ved H. P. Holst
74
Med Ludvig Bødtchers Portrait. Af H. P. Holst
108
Literatur og Kunst
110
I Bøhmen. Af Richard Kaufmann
113
Molière og hans Komedier. Af Carl Michelsen
136
Blinde Ole. En Skizze fra det virkelige Liv. Af Johannes
165
Frederik Vilhelm den Første og Hans Tobakscollegium. Af Christian Stremme
181
Efteraaret. Af Gustave Droz
209
Brutus den Yngre. Af Giacomo Leopardi. Oversat fra Italiensk af S. Schandorph
216
Frøken Clara Ziegler 221
Literatur og Kunst
222
Lyriske Digte af H. H. Nyegaard og Fl. [Digte]
227
Romerske Skizzer. Af Professor Gustaf Ljunggren 234
Skjønhedspletten. En Novelle af Alfred de Musset
253
Nogle Ord om Sophie Brahe. Af H. P. Holst
297
Kong Motacim. Af Pastor A. Fabricius
307
Med Michael Rossings Portrait
328
Literatur og Kunst
332
Christian den Førstes Romerreise. I. Af Kammerherre F. Krogh
339
Digte af Michael Berg [Digte] 364
Et Besøg i en Fremtidens By. Af Adolf Bauer
375
Fabriken i Essen og den kruppske Kanon
384
Francisco Salano Lopez. Et Blad af Sydamerikas nyeste Historie
426
Med Billedet: "Tuileriernes Brand". Af H. P. Holst
444
Literatur og Kunst
447
Christian den Førstes Romerreise. II. Af Kammerherre F. Krogh 454
Felix Pyat
493
Landsbypræsten. Novelle. Ved H. P. Holst
502
Tartuferiet. (Et utrykt Brev fra J. L. Heiberg.) Af H. P. Holst
551
Literatur og Kunst 556
Niels Siegfred Nebelong. Af H. P. Holst [Digt] 563
Frimurerne i Paris og Communen
564
Ungdoms-Kjærlighed. Oversat af Chr. Larsen
587
Livserindringer. Af Etatsraad, Dr. C. Otto
619
Christian den Førstes Romerreise. III. Af Kammerherre F. Krogh 640
Literatur og Kunst 664

Sider med portrætter (de to første indgår ikke i sidenummereringen, indsat før første side af nummeret for den givne måned): Juli: Ludvig Bødtcher, August: Clara Ziegler, September side 226: Michael Rosing, Oktober side 338: Tuileriernes Brand, November: Felix Pyat, December: Niels Siegfred Nebelong.

Juli: 1-112, August: 113-226, September: 225-336, Oktober: 337-448, November: 449-560, December: 561-668.

Ottende Bind, 1872

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Ved Aarets Begyndelse. Af Jul. Chr. Gerson [Digt]
3
Henrik Rung. Af H. P. Holst [Digt]
5
Storken. Til H. C. Andersen. Af O. C. Lund [Digt]
6
Grosserersocietetet i Kjøbenhavn og Mindesmærket for A. P. Bernstorff. Af Archivassistent, Cand. juris Georg Kringelbach
8
"Festen paa Kenilworth". Af Holger Drachmann
20
Malerens Hustru. (Efter det Engelske). Ved A. W. H.
36
Omeletten. Efter Gustave Droz ved H. P. Holst
53
Beskow hos Béranger. Af H. P. Holst
68
En sand Historie
80
Kronborg. Af Sophus Bauditz [Digt] 118
Digte af H. V. Kaalund [Digte]
I. Araberen.
II. Et Fugleskjul.
123
Adolf de Coninck. Af H. P. Holst 131
Tibers Ungdom. Af Christian Stremme, Candidat i Philologien 133
Han skal nok blive til Noget. En original Fortælling af Jul. Chr. Gerson 156
En Correspondance i Sneen. Af P. V. Overgaard 192
Ballon- og Dueposten under Parises Beleiring. Af H. P. Holst
196
En preussisk Fange. Efter Paul de Saint-Victors: Barbares et bandits, Paris 1871
216
Literatur og Kunst
225
Sangerinden Louise Riise. Af H. P. Holst
235
Digte af Anakreon, oversatte af Fr. Winkel-Horn
236
Brevvexling mellem Hermann og Dorothea. Ved H. P. Holst
242
Bourbakis Armeecorps i Schweitz. Af en danst Reisendes Optegnelser
339
Smaavers af H. C. Andersen
347
Guldterningerne. Af Axel Sørensen
351
Johannes Carsten Hauch. Af Sophus Bauditz
353
Fra mit Ophold i Cahirah. Af Professor, Dr. A. F. Mehren
353
Smuglerne. En Novelle. Ved H. P. Holst
386
Cricketspillet i England
424
Gregorio Allegri og Miserererne i det sixtinste Capel
441
Fra fremmede Sprog. Af Kr. Arentzen [Digt] 467
Et Besøg hos Henry Longfellow. Af Robert Watt
470
Kong Lear paa Heden. En Fortælling efter Ivan Turgènief, ved H. P. Holst
482
Scipio Africanus. Ved Cand. juris A. Wineken
566
Literatur og Kunst
574
"Det er saa yndigt at følges ad". Af Axel Sørensen
563*)
Malerfamilien Peters, af E. Polko
567
Den vilde Rose. En Fortælling af Richard Kaufmann
595
Legenden om Munken Eugenius. Gjenfortalt af G. Keller 622
Var det virkelig saa galt? Et Indlæg mod Orla Leh­manns "Kjøbenhavn i Frederik den Sjettes Dage". Af H. P. Holst
643
Til Vilhelm Holst. Af H. P. Holst 655
Johannes Ewalds Testamente 657
Literatur og Kunst 665

*) Ved en Feiltagelse er 36te Arks Paginering bleven gjentaget.

Billeder (indgår i sidenummereringen): Side 2: Henrik Rung, Side 122: H. V. Kaalund, Side 234: Louise Riise, Side 348: J.C. Hauch, Side 466: Henry Longfellow, Side 562 [2. forekomst]: Vilhelm Holst.

Side 467-68 mangler pt. i skanningen. Sidenumrene 457-64 er sprunget over nummereringen. Sidenumrene 561-76 forekommer to gange.

Januar: side 1-120, Februar: 121-232,, Marts: 233-344, April: 345-456, Maj: 465-576, Juni: 561 [2. forekomst]-667.

Niende Bind, 1872

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Violerne. Af Ludvig Bødtcher [Digt]
1 [ie: 3]
Fra den amerikanske Scene. Af Robert Watt 8
To Heltinder. Ved A. P. Møller
30
Svøbebrødrenes Tog. Af Pastor Jakob Paulli
45
Familien Cencis Skjæbne og Undergang. Efter Nicanders Gjengivelse af et Par Manuskripter i det vatikanske Bibliothek ved H. P. Holst
75
Goethes "Werther" og det kgl. danske Cancelli. Af H. P. Holst
103
Literatur og Kunst
111 [?!]
Forbindelse og Samvirken mellem de tre nordiske Rigers Communicationsmidler. Af Conferentsraad C. N. Davis
113
Macha eller Commandantens Datter. En Fortælling efter Alexander Puschkin ved H. P. Holst
130
Den romerske Kvinde i Oldtiden. Af Cand. philol. Chr. Stremme
189
En Sommertour i Norge. Af Richard Kaufmann 209
En Vinterdag i Skoven. Af M. B. [Digt]
227
Macha eller Commandantens Datter. En Fortælling efter Alexander Puschkin ved H. P. Holst. (Sluttet)
231
Taage-Borgen. Et Sagn fortalt af Henriette Brandis
283
En Sommertour i Norge. Af Richard Kaufmann
309
Mæcen og Digterne. Frit efter Benlé
326
Literatur og Kunst
335
Opbyggelige Digte. Af Hilda Aagaard [Digte]
339
Pigen fra Treppi. Novelle af Moritz Hartmann [fejl, er af Paul Heyse] 349
Livserindringer. Af Etatsraad, Dr. C. Otto (sluttet)
391
Hvorledes Regentsen mistede sin store Klokke
409
Escorial
421
To Arbeider af Thorvaldsen, der ikke findes i hans Museum. Af S.
426
En Gladiatorkamp i det romerske Colosseum. Af Chr. Stremme
429
Ved Nedlæggelsen af Grundstenen til det nye kongelige Theater. Af H. P. Holst [Digt]
444
Literatur og Kunst
446
Venedig. Af H. H. Nyegaard [Digt] 451
Ved Coopers Grav. Af Robert Watt
453
Troubadourpoesien og Bertrand de Born. Af Carl Michelsen
457
Jean des Baumes. En Fortælling, efter Henri de la Madaléne, ved H. P. Holst
495
Et nyt Arbeide af Marstrand. Af H. P. Holst
559
Digte. Af A. Munch [Digte] 563
I Auvergne. Breve fra en Dame 568
Endnu et Par Ord i Anledning af Regentsens Klokke. Af H. P. Holst 591
Regimentets Dronning. En Fortælling ved H. P. Holst 595
Literatur og Kunst 663

Billeder (indgår i sidenummereringen): Side 2: Edwin Booth som Hamlet. Side 112: Alexander Puschkin. Side 226: Ivan Turgeneff. Side 339: C. Otto. Side 450: J. Fennimore Cooper. Side 565: A. Munch.

Henvisningen til "Literatur og Kunst" side 111, må være en fejl.

Juli: 1-110, August: 111-224, September: 225-336, Oktober: side 337-448, November: side 449-562, December: side 563-668.

Tiende Bind. 1873

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Natteleie. Af Chr. Winther [Digt] 3
Barndomserindringer. Af Professor A. Munch
5
To Rosenkrandser som Offre for Enevældens Uvillie mod den gamle Adel. Historisk Skizze af Niels Sorterup
35
Donna Evornia. Ved H. P. Holst 79
Ved Afsløringen af Adam Oehlenschlægers Mindetavle i Frederiksberg Kirke. Af H. P. Holst [Digt] 123
En kjøbenhavnsk Arbeiderbevægelse i 1781. Af Georg Kringelbach
125
Marcella eller Eventyret om Lykken. En Fortælling efter Sacher-Masoch ved H. P. Holst 139
Livet i det gamle Rom. Tildeels efter Friedländer ved Chr. Stremme
203
Hjorten. (Til Christian Winther.) Af O. C. Lund [Digt] 224
H V. Lange. Af H. P. Holst [Digt] 228
Literatur og Knust
230
Den ny-arabiske Romance. Af Prof. Dr. A. F. Mehren
235
Lidt Sommerliv. Af S. Schandorph
275
Ferizades Sang. Et Reiseeventyr i Orienten. Ved H. P. Holst 285
Den 21de Marts 1848. Af P. V. Overgaard [Digt] 340
Theophilus Hansen. Af H. P. Holst 342
Tre Gravsange af H. P. Holst [Digte] 347
Tycho Brahes første Forfatterarbeide. Af M. Berg 352
Undinen. En Fortælling ved H. P. Holst 371
Den første Drøm. Af M. Berg [Digte] 475
Capitainen. En sand Historie, fortalt af en Dame
492
Expeditionen mod Khiva. Efter A. Vambéry ved H. P. Holst 509
Marion. Af Paul Heyse, oversat af Richard Kaufmann
525
En Ungdomserindring. Af Forf. til „Fjeldmændene"
541
Paul Heyse
575
Til Digteren Ludvig Bødtcher, den 22. April 1873. To Digte af Carl Jansen og O. C. Lund [Digte] 579
Hvad en Kvinde formaaer. En Fortælling af Forf. til "Donna Evornia"
587
Laokoonsgruppen. Af C. F. Viggo Petersen
640
Har Holberg kjendt Shakspeare? Af H. H. Nyegaard
671
Tredie Gang i Livsfare. Af H. P. Holst [Digt] 681


Portraiter:
Chr. Winther. — H. C. Andersen. — Theophilus Hansen. — Vilhelm Marstrand. — Paul Heyse. — Adam Oehlenschlæger
Ellevte Bind. 1873

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
To Digte. Af Theodor Schmelck (Christiania) [Digte]
3
Johan Messenius. Ved Adjunkt Chr. Ramsgaard
6
Ewalds og Wessels Grave. Af H. H. Nyegaard
32
Krøblingen. (Efter "All the year round")
43
George Bryan Brummell
86
Fra fremmede Literaturer [Digte]
109
Goethe: Ganymed. Ved H. Schwanenflügel [Digt] 115
"Hvorledes fanger man en Solstraale". Af Adolf Bauer
117
Eneboeren. En Novelle af Richard Kaufmann
139
Nogle Anekdoter om Voltaire. Ved A. H.
205
Slottet Ham. (Revue des deux mondes, 15de August 1873)
211
Digte af S. Schandorph [Digte] 220
Valdemarernes Stjerne. Af O. C. Lund [Digt] 223
Paa Jagt efter en Bog. Af Forf. til Donna Evornia
227
Et Pust fra Aandeverdenen. En original Fortælling af Forf. til Novellen „Capitainen"
290
Sporskifterens Historie, Efter "Harpers Weekly" ved Th. J. 314
To Digte. Af Martin Kok [Digte] 333
Til en gammel Ven. Af Ludvig Bødtcher [Digt] 339
Fra Verona. Af Fr. Julius Meier
342
Venedig. Fruens Indtryk. Af Gustave Droz. Oversat af Richard Kaufmann
353
En "Min". Efter Leopold Kompert
384 [ie: 368]
Rimbrev. Af Carl Andersen [Digt] 453
Oberst Edvard. En Fortælling efter Jules Sandeau ved H. P. Holst
457
Et utrykt Digt. Af Welhaven [Digt] 519
Mødet i Skoven. Af Sophus Bauditz [Digt] 521
I Præstens Studerekammer. En Skizze af R.
526
Den norske Emigrant. Oversat fra Engelsk af M. Solter
535
Madame Rosenhain. En Theaterhistorie af Hector Berlioz
550
Literatur og Kunst
558
Julen. Af Theodor Schorn [Digt] 565
Julehilsen. Af Jul. Chr. Gerson [Digt] 567
Nummer et i min Klasse
569
Pistolskuddet. Af Alexander Puschkin. (Paa Dansk ved A. D.)
593
Bisp Valdemar. Historisk Skizze af Th. M. Johnsen
614
Skizzer fra Corsica. Efter Ferdinand Gregorovins ved P. H.
645
Literatur og Kunst 670


Portraiter:
Johannes Ewald. — Johan Herman Wessel. — Ludvig Tieck. — Esaias Tegnèr. — M. Goldschmidt. — J. S. Welhaven.Tolvte Bind. 1874

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Nytaarspsalme. Af M. Br. [Digt] 3
Ved Gadekjæret. Af Kr. Arentzen [Digt] 5
Ulykkesfuglen. En Fortælling, efter André Theuriet, ved H. P. Holst
7
Fra Padua. Af Fr. Julius Meier
102
Med Const. Hansens Brevpapirer. Af Christian Winther
115
Ulykkesfuglen. En Fortælling, efter André Theuriet, ved H. P. Holst. (Sluttet)
117
Ludvig de Geer. Ved Adjunkt Chr. Ramsgaard
200
Søndagmorgen. Af Elith Reumert [Digt]
219
Sørger Du, Danmark, mit Fædreneland? Af J. Chr. Gerson [Digt] 220
Literatur og Kunst
222
Christian den Anden. Af Al. Schumacher [Digt] 227
Alexander Herzen
231
Frimurerne og Architekturen. Efter John CoindetS "Malerkunstens Historie i Italien" ved (afdøde) Frøken Camilla v. Jessen
249
Kvinderne i det gamle Rom. Ved H. P. Holst 262
Orglet i Freiburg. En Ungdomserindring af Dr. Bloch-Suhr
309
Gurre og Tovelille. Af Pastor A. Fabricius
321
En Tyv i Rom. Af Ludvig Bødtcher [Digt] 339
De to smaabitte Træskoe. En Fortælling af Ouida ved H. P. Holst 346
De ioniske Øer. Af Kammerherre F. Krogh
432
Til Kongen. Af H. P. Holst [Digt] 451
Romance. Af Sophus Bauditz [Digt] 455
Til Familien Paa Parcelveien. Af Christopher Boeck [Digt] 457
Beatrice. En Novelle af Paul Heyse, oversat af Richard Kaufmann
459
München og Wien. Af Kammerherre F. Krogh 542
Helge Hundingsbane og Sigrun efter den ældre Edda ved Jørgen Johansen [Digt] 557
Magdeburgs Forstyrrelse 1631. Af Pastor A. Fabricius 563
Fra den engelske Scene. Ved Robert Watt
584
Georg Stjernhjelm og Johan Stjernhöök. Efter Fryxell ved Chr. Ramsgaard
615
Fra Gardasøen. Af Fr. Julius Meier
639
I Wienerparken. Af V. S.
653


Portraiter:
August Blanche. — Lord Byron. — Jens Baggesen. — A. de Saint Aubain (Carl Bernhard). — B. S. Ingemann. — Mistress Siddons.Trettende Bind. 1874

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
De Schliemannske Udgravninger paa den trojanske Slette. Af V. P. 3
Rita. En Reise-Erindring 48
Czar Peter i Frankrig i Aaret 1716. Ved J. M. 87
Et Møde. Af Ludvig Bødtcher [Digt] 115
Petrarca og Laura. Af H. P. Holst 119
Gérards Giftermaal. Fortælling af André Theuriet 137
Piben 200
Memnousstøtten 220
Til en ganske lille Pige. Digt af H. P. Holst [Digt] 227
Gérards Giftermaal. Fortælling af André Theuriet 230
Kongefarten til Island og Tusindaarsfesten. Skizzer af Richard Kaufmann 285
Paa Isted Hede. Af Martin Kok [Digt] 333
Ludvig Bødtchers sidste Digt [Digt] 339
Træk af Heines Digterliv 343
Kongefarten til Island og Tusindaarsfesten. Skizzer af Richard Kaufmann 370
Historien om den blonde Giovanna. Af Paul Heyse 404
Literatur og Kunst 445
Digte af Sophus Bauditz [Digte] 451
Den Enøiede, Digt af H. P. Holst [Digt] 455
Marianne. Af Paul Heyse 457
Cæsars Død. En Fortælling fra Bretagne 524
Piccolomini'erne 541
Et Aftenridt [Digt] 550
Literatur og Kunst 554
Til en Fiskerfamilie. Digt af M. Berg [Digt] 563
Tid. Af Pastor A. Fabricius 565
En eventyrlig Nat. En Fortælling efter Ginlio Barrili ved H. P. Holst 589
Muhammedansk Eschatologi eller Islams Lære om Døden og Menneskets Tilstand efter denne. Af Professor, Dr. A. F. Mehren 641
Literatur og Kunst 673


Portraiter:
Friederich Rückert, Francesco Petrarca, Fritz Reuter, H. Heine, W. Shakspear, Ludvig Holberg.Digtet "Paa Isted Hede", side 333 mangler i bindets indholdsfortegnelse.

Fjordende Bind. 1875

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Just Mathias Thiele. Af Etatsraad Dr. C. Otto
3
Vor Nabo. Fortælling af Maria Meyer, født Benedictsen
19
To Digte af Axel Sørensen [Digte] 94
Literatur og Kunst
104
Digte af Christopher Boeck [Digte] 115
Nerina. En Novelle af Paul Heyse
119
Den hollandske Scene. Ved P. N. Nienwenhuis
185
Tidlig Vaar. Digt af Goethe, oversat af Fr. Winkel-Horn [Digt] 223
Kommer Du snart? Digt af Sophus Bauditz [Digt] 225
Den førte Perle. En Fortælling efter Victorien Sardou ved H. P. Holst
227
Oliver Goldsmith. Ester Macauley ved S. S.
285
Jacob Paul Gundling, Fr. Wilhelm den Førstes Hofnar. Af Christian Stremme
310
Af den nyere tydske Lyrik. Digte ved Viggo Petersen [Digte] 325
Sang til Kongen. Af F. L. Høedt [Digt] 331
Digte af H. P. Holst [Digte] 333
Capitain Patz. En Fortælling efter Henri de Balzac
337
Den sande Don Carlos
411
Endnu et Par Reise-Eventyr. Af Etatsr. C. Otto
422
Paa Atlanterhavet
431
Til Sangeren Chr. Hansen. Af H. P. Holst [Digt] 443
Den lille Spion. Digt af C. M. Albech [Digt] 445
Dronning Ulrika Eleonora. Ved Adjunkt Christian Ramsgaard
448
Fruen paa Soelbjerg. Af Forf. til "Fjeldmændene"
498
Suwo Nada. Forkortet efter Rudolph Lindau
524
Brødrene. Et Digt af Martin Kok [Digt] 540
Literatur og Kunst
550
Gravsang. Af H. P. Holst [Digt] 555
I de første Dage. Af Paul Heyse [Digt] 557
Valerian Koschanskis Giftermaal. En Fortælling efter Sacher-Masoch
561
Et Besøg hos Garibaldi. Ved Th. Scheelund
612
En constitutionel Minister. Original Skizze af Jul. Chr. Gerson
623


Portraiter:
Just Mathias Thiele - J. H. Kellgren. — Oliver Goldschmith. — Kammemusicus C. J. Hansen. — Kammersanger Chr. Hansen. — Fru Agnes Nyrop, født LangeFemtende Bind. 1875

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Goethes Moder. Af Richard Kaufmann
1
Nordens Kvinder. Af Christopher Boeck [Digt]
5
Den fortabte Søn. Novelle af Paul Heyse
7
Mærkelige Kroner. Ved Th. Schelund
72
Dagbogsblade. Af — r—
85
Smaadigte af Paul Heyse. Oversatte af Viggo Petersen [Digte]
115
Major Frants [ie: Frans]. En Fortælling efter Bosboom-Toussaint ved H. P. Holst
125
Hærdet Glas. Ved Th. Schelund 216
Den Gamles Bøn. Et utrykt Digt af Ludvig Bødtcher [Digt]
227
Digte fra Middelalderen. Oversatte af Thor Lange [Digte]
229
Major Frans. En Fortælling efter Bosboom-Toussaint ved H. P. Holst. (Sluttet)
233
Stemninger. Af Martin Kok [Digte]
350
Digte af Sophus Bauditz [Digte]
355
Min Ven Philosophen. Af Åke Adelfeldt
357
Ostindiske Forhold. Ved Th. Schelund 368
Et Livsafsnit. Fortælling af Emanuel Henningsen
383
Opgaaende Stjerner. Af Richard Kaufmann 431
Frøken Françoises Bedrifter
452
Nonzas Taarn. Af Paul Heyse. Oversat af Richard Kaufmann 467
Et Kongeriges Historie i faa Ord. Af Fr. Julius Meier
561
Literatur og Kunst
570
Tre Folkesange. Oversatte af Thor Lange [Digte] 579
Ved Thor Langes Bortrejse. Af Axel Sørensen [Digt] 582
Et Par Episoder af den spaanske Krig. Ved Adjunct Chr. Ramsgaard
584
Det forladte Hus. En Fortælling af Fernan Caballero. (Efter det Spanske)
605
Frøken Twitters Sammensværgelse. Ved Th. Schelund 633
Den talende Eg. En Julefortælling af George Sand. Ved H. P. Holst 648
Literatur og Kunst
683 [ie: 678]


Portraiter:
Goethes Moder. — Ludwig Uhland. — William Hogarth.— Croizette. — Emilie Broisat. —Joseph LewinskySextende Bind. 1876

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Digte. Af Carl Andersen [Digte]
5
Middagsbordet. Ved Th. Scheelund
8
Mit Lam og min Terrier. Af C***
17
Grev Gumpelino og hans Tjener Hirsch Hyacinthos. Efter H. Heine ved H. P. Holst
52
Tom Lykke. En Fortælling af Bret Harte
81
En Ungdomsven. Af H. P. Holst 108 [ie: 100]
Literatur og Kunst
106
Fri Kjærlighed. Digt af Jul. Chr. Gerson [Digt]
115
Død Paa Valpladsen. Af Gérard de Nerval. Ved H. P. Holst 136
Lommebogsnotitser fra et tydsk Badested. Af Robert Watt
136 [ie: 171]
Tro til Døden. Novelle af Paul Heyse. Overfat af Richard Kaufmann
297
Fuglen i Lindetræet. Digt af C. M. Albeck [Digt]
263
Paa Vesuv. Af Fr. Julius Meier 265
Suezkanalen. Ved Th. Scheelund 297
Den Gjenopstandne. Af A. Fiévée. Ved H. P. Holst 306
Digte af Sophus Bauditz [Digte]
359
Mo'er Ja og Mo'er Nei, en Barndomserindring. Af M. S. Bech
363
En Pillegrimsvandring. Tildeels efter Julius Broun. Bed Dr. Bloch Suhr
369
Ledestjernen. En Novelle efter H. Homberger ved H. P. Holst 388
Ferdinand Freiligrath
448
Literatur og Kunst
450
Digte af Christopher Boeck [Digte]
455
Ledestjernen. En Novelle efter H. Homberger ved H. P. Holst 460
Euryalus og Lucretia, en Roman af en Pave (efter Meißner)
531
Literatur og Kunst
450 [ie: 547]
Jeremias og den smukke Vincenzia. En Fortælling af Marie v. Olfers
549
Greven af St. Germain's Novelle
612
Julegaverne af Axel Hansen
626
Cantate af H. H. Nyegaard [Digt]
633
Et utrykt Digt af Sneedorff-Birch [Digt]
638
Literatur og Kunst
639


Portraiter:
Carl Andersen. John Milton. Adalbert von Chamisso. Ferdinand Freiligrath. Dante Alighieri. LamartineSyttende Bind. 1876

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Lærken. Af Axel Steenbuch [Digt] 1
Carl den Syvende af Frankrig og Jeanne d'Arc. Ved Chr. Ramsgaard 6
Standhaftig og tro. En Novelle af Joseph Korzeniowsky, oversat af H. P. Holst 49
Literatur og Kunst
94
Islam i Forhold til Kunsten. Af Professor, Dr. A. F. Mehren
99
Annabel Brown. Efter det Engelske ved Th. Scheelund 109
Savelis Straf. En Fortælling efter Henry Gréville. Ved H. P. Holst 126
Fyrst Pückler-Muskaus sidste Levedage. Af en Læges Optegnelser
268
Lyriske Digte [Digte]
289: [ie: 280]
En Uhrmagerlandsby i Schweiz. Ved Th. Scheelund 291
Tingen i og for sig. Novelle af Paul Heyse 306
Nu falder Træets gule Løv. Af Andreas Beiter [Digt]
393
Kis-Marton. Erindringer fra Ungarlandet af Berendt Salomon
395
Det fjerde Korstog. Ved Chr. Ramsgaard 431
Peltsværk. Ved Th. Scheelund 471
Literatur og Kunst
488
Et Blad af Erik den Rødes Saga. Digt af Sophus Bauditz [Digt]
493
Et Broderpar. Ved Chr. Ramsgaard
497
Madonnadyrkelsen. Af J. M.
516
Kvinden fra Søen. Novelle af Paul Heyse
531
Literatur og Kunst.
583


Portraiter:
Iwar Hallström. Linné. F. Overbeck. Victor Rydberg. Henrik Ibsen. Bjørnstjerne BjørnsonAttende Bind. 1877

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Christian Winther. Af And. D. [Digt]
3
Frederik Rødskjægs Korstog. Af Chr. Ramsgaard
6
Graziella. En Novelle ved H. P. Holst
43
Levende begravet. Af Michelet
92
Latour d'Auvergne. Af Cand. mag. Fr. Jul. Meier
99
Roberte. Fortælling ved H. P. Holst 114
Min Stær. Ved Th. Scheelund
182
Spaniens Erobring af Araberne. Ved J. M.
195
Min Datter Fru Marchesaen. Novelle efter P. Heyse ved H. P. Holst 228
Digte. Af Christopher Boeck og Berendt Salomon [Digte]
284
Digte. Af Martin Kok og P. A. Rosenberg [Digte]
291
"Jødiske Kvinder". Af Berendt Salomon 305
Digteren Mistral. Af Alphonse Daudet
329
To Barndomsveninder. Efter Constant Améro. Ved H. P. Holst 339
Fra Triest. Af Fr. Julius Meier 369
Husets Herre. Novelle af Marie von Olfers
387
"Jødiske Kvinder". Af Berendt Salomon. (Sluttet)
499
Skuespillerinden. Af E. Geibel. Oversat af H. P. Holst 522
Sagnet om Karl den Stores Bisættelse
547
Den tydske Rigskantslers fausse sortie. Af C. Valbert. Oversat af H. P. Holst 564


Portraiter:
Fr. Paludan-Müller. Anastasius Grün (Grev v. Auersperg). Fyrst Pückler-Muskau. Torquato Tasso. Jean Jaques Rousseau. MosenthalNittende Bind. 1877

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Til Prindsesse Thyra. Af H. P. Holst [Digt] 3
Paa Maleri Galeriet. Af Sophus Bauditz [Digt] 5
Fra Sommerferien. Af Christopher Boeck
7
Parley Pratt. Efter M. C. de Varigny, ved H. P. Holst 35
Et utrykt Brev fra Oehlenschlæger
93
Leopold von Sacher Masoch
96
Gordon Baldwin. Af Rudolf Lindau, ved H. P. Holst 99
Et utrykt Brev fra J. L. Heiberg til Skuespiller N. P. Nielsen
155
Hvad er der gjort i Danmark for at lindre de Blindes Lod? Af J. Moldenhawer
174
De Blindes Sang. Af H. P. Holst [Digt] 183
Freias Sal. Af Carl Nielsen [Digt] 185
Gordon Baldwin. Af Rudolf Lindau, ved H. P. Holst (Sluttet)
195
Den arabiske Dannelse i Spanien. Af Pastor A. Fabricius
251
Frederikke Goßmann
287
Eftersommer, originalt Lystspil i een Akt
291
Livserindringer: O. L. Bang. Af Etatsraad Dr. C. Otto
349
Egetræets Skygge. Af Christopher Boeck
371
I Maaneskin. Af M. B. [Digt] 382
Fra fremmede Literaturer. Ved A. Z. [Digte] 387
Conclaverne. Ved T. G.
393
Kiana
408
Literatur og Kunst
478
Susannes Mand. Af George Vautier, oversat af M. A.
483
Stjernekiggeren Beppo. Novelle af Paul Heyse
532
Literatur og Kunst 582
Portraiter:
Sacher Masoch. — Wilhelm von Lübke. — Skuespillerinden Frederikke Goßmann. — Georg Herwegh. —  Th. BarrièreF. W. Hackländer.Tyvende Bind. 1878

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Nytaarspresent til en Dame. Af H. P. Holst 3
"Tante Guttraud". Efter S. Mosenthal, ved Berendt Salomon
5
Fangen Paa Hohen-Urach. Ved Adjunkt Chr. Ramsgaard
28
Bispen Paa Holum. Af Georg H. Madsen
58
La vernice fa tutto. Af H. C. Stilling
68 [ie: 78]
En historisk Forudsigelse
86
Psalme. Af H. C. Andersen [Digt]
93
Julenat. Af Christian Juul [Digt] 95
To Verdener. Af Miss Thackeray
99
En sollys Erindring
166
Et Brev af Beethoven
188
Johanne, Dronning af Neapel og Grevinde af Provence
195
Af en forhenværende Upsalafangers Optegnelser
214
André Maubert. En Fortælling af George Vautier
253
Digte af Christopher Boeck [Digt] 299
Den første Sky. Ved Th. Scheelund
307
Ella Wilson. En Fortælling
321
Fra to Kunstnerfester:
1) Cantate, af H. P. Holst [Digt]
2) En Skaal for Kvartetten, af Chr. K. F. Molbech [Digt]
3) Ved Festen for Chr. Hansen, af Carl Andersen [Digt]

384
388
389
Den sidste Røverridder i Krain. Ved -a-
395
Ella Wilson. En Fortælling efter C. de Varigny ved H. P. Holst 420
Foraarsdigte af Emanuel Geibel, overs. af A. Zinck [Digt] 491
Høiere end Kirken. En Fortælling
494
Marie Theresias Død. Overs. af A—n.
539
Sneestormen. En Fortælling af Alexander Puschkin
547
Sarah Bernhardt. Af H. P. Holst 564
Kun fire Ord! Af Karl Emil Franzos
573
Portraiter:
Fr. Spielhagen. Paul Lindau.  Giuseppe Verdi. Joh. Ludv. Runeberg. Nicolaus Lenau. H. N. Clausen.Eetogtyvende Bind. 1878

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Den tossede Sproglærer. Af Frantz Hedberg
3
General Damouriez's Kjærlighedshistorie
54
De parisiske Cafés chantants
72
Incognito
88
Diane af Poitiers
99
Lal
158
Victorien Sardous Optagelse i Academiet
184
Efter Nederlaget. Novelle af Rudolf Lindau
195
William Bryant
288
Fra den literære Kongres. Af Richard Kaufmann
291
Baschinka. En Fortælling af L. Herzberg-Fränkel
315
Athen under Perikles. Af Overlærer H. J. Schmith
353
To Eventyr af Hilda Aagaard
371
Ved Rjukanfossen. Af Hilda Aagaard [Digt]
381
Marie Antoinette paa Scenen
383
Tordenveir i Skoven Af O. F. [Digt]
387
"En Pjaltet Unge". Original Fortælling af En Anonym
391
Fra Fanø, Sommer-Erindringer af P. A. Holm, Sognepræst til Dalum
420
Tre i Baaden. Af Hilda Aagaard 432
Middel mod Glemsomhed. Efter det Engelske ved Th. Scheelund
438
Chaucer. Af Julius Rodenberg
461
Falmede Blade. Af Andreas Beiter
480
Mendelssohn i Paris. November 1831-April 1832. Af Adolphe Jullien
483
Gonzalés Coques. En Fortælling af E. Souvestre
510
Oprindelsen til adskillige Ord og Talemaader i det daglige Liv
556
De tre Roser. Af O. C. Lund [Digt]
561
Kagekonens Juul. Af Christopher Boeck [Digt] 562
Stjernen. En Fortælling af Hilda Aagaard 563
Literatur og Kunst
566
Portraiter:
Etatsraad, Bygningsdirekteur Chr. Hansen. — Molière. — William Bryant. — Casimir Delavigne. — Satirikeren Georg Christopher Lichtenberg. — Emile Augier.Toogtyvende Bind. 1879

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Jacques Coeur. Ved J. M.
3
Den sidste Opdagelsesreise
35
Miss Bronly. Efter Albert Rhodes ved H. P. Holst 61
Sang ved Hundredaarsfesten paa Skydebanen. Af Christopher Boeck [Digt]
82
Træk af "det danske Compagnies" ældre Historie. Af H. P. Holst 84
Sommerfuglen. Af M. B. [Digte]
93
Min Faders Portrait. Af A. (Forfatteren til »Fjeldmændene« o. fl)
99
Richard Wagner. Af Arvède Barine, oversat af M. A.
165
Til "Viftens" Historie
191
To Frøkener. En Fortælling efter Frans Hedberg ved H. P. Holst 195
Den 10de Marts 1879. Af Etatsraad C. Otto [Digt]
285
Ved en Kunstnerfest. Af H. P. Holst [Digt] 287
En Brevvexling paa Vers. Af H. P. Holst [Digte] 291
Madonna Clarenza, en gammelitaliensk Novelle, gjenfortalt af Homberger. Ved H. P. Holst
295
Tom Moore
354
Engel og Djævel. Et Eventyr. Efter det Franske [Side 376: Et Eventyr efter det Spanske]
376
Vaar. Af Andr. B. [Digt]
383
Indianerhøvdingen. Af Th. Pavie. Oversat af T. P. Ritto
387
Saragossa. Af H. P. Holst 425
Dodekameron. Af Frantz Dingelstedt
442
Lorents Sterne
480
Sonetter af N. B. [Digte]
483
Enden paa Visen. Af Frantz Dingelstedt 496
Børns Behandling. Ved Th. Scheelund
555
Det skjæbnesvangre Maleri. Af J. Piorkowska. Oversat af J. H.
565


Portraiter:
H. M. Stanley. — Jules Verne. — Frans Hedberg. — Tom Moore. — Lorents Sterne. — A. W. Iffland.Treogtyvende Bind. 1879

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Vilhelm Wiehe. Af Christopher Boeck [Digt] 3
Sædebobler. Af Dr. Max Nordau
6
Prindsessens Tilbagekomst. Novelle af Jacques Vincent. Oversat af H. P. Holst 46
Til Storfyrstinde Czarevna. Af H. P. Holst [Digt] 97
Madonna. Af Christopher Boeck [Digt] 195
Den talentfulde Moder. Novelle af Paul Heyse
198
Nero som Kunstner. Ved Chr. Stremme
252
Helene von Nacowitza
277
Valdemar Seir. Af O. C. Lund [Digt]
289
En Udflugt til Theben. Ved J. M.
302
Havde Elisabeth Ret? Fra det Engelske, ved Th.
314
Erindringer fra Chrenbreitstein. Af R. Bernal ved Th. Scheelund
345
Haandskrevne Aviser i det forrige Aarhundrede
371
Tre Kongedøttre. Af H. P. Holst [Digt] 380
Fra vort Halvthundredaars Studenterjubilæum: to Sange af C. Ploug og H. P. Holst [Digte] 381
Moses paa Sinai. Digt af Charles Gandrup [Digt]
385
Georgette. En Fortælling af Th. Bentzon
399
Literatur og Kunst
559


Fireogtyvende Bind. 1880

Fuld visning af bindet på: Internet ArchiveSide
Fornemt Selskabsliv i England. Af Dr. Max Nordau
1
Et Motto. Ved J. M.
36
Gammelitalienske Noveller. Af Cento novelle antiche
Oversatte af H. P. Holst:

1. Den tykke Billedskærer
60
2. Graaskimmelen
84
En Annekteret. Novelle af Ernst Wichert. Oversat af H. P. Holst 97
Fra det sydlige Spanien. Af Dr. Max Nordau:

1. Christi Himmelfartsdag i Sevilla
165
2.Fandangoen
182
Et Albumsblad. Af H. P. Holst [Digt] 192
De to Læger. En Novelle efter Louis Ulbach ved H. P. Holst 193
Frøken Scudery. En Fortælling af E. T. A. Hoffmann ved H. P. Holst 289
Gravsange af H. P. Holst:

1. August Bournonville [Digt]
381
2. Christian Hansen [Digt]
383
3. Jess Wilhelm Jessen [Digt]
384
Deadly Dash. En Fortælling af Ouida. Oversat af H. P. Holst 385
"Den lille Verden". Fortælling af Rudolph Lindau
423
"Den lille Verden". (Sluttet)
481
Jødiske Kvindeskikke. Ved J. M.
524
Franciscus Columna. En biografisk Novelle efter Charles Nodier ved H. P. Holst 552


Femogtyvende Bind. 1880

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Billeder fra Provence. Af Richard Kaufmann
1
En farlig Uskyldighed. Fortælling af Louis Ulbach ved H. P. Holst 9
Guldbryllups-Sang. Af H. P. Holst [Digt] 85
Fra Studentersangforeningens Jyllandstour. Af Axel Sørensen [Digt]
87
"August Bournonville". Af H. P. Holst [Digt] 91
Billeder fra Provence, ll. Af Richard Kaufmann
97
Træet i Odenwald. Fortælling efter O. Roquette ved H. P. Holst 106
Gotthardbanen. Ved Th. Scheelund
168
"Adrienne Lecouvreur's" tidligere Skjæbne, fortalt af Erneste Legonvé
177
Et af Bournouvilles sidste Breve (Fragment)
190
Sommerliv. Digt. Af Andreas Beiter [Digt]
193
Verdensposten. Ved Th. Scheelund
196
Den hellige Barbara. Novelle af Hans Hoffmann ved H. P. Holst 211
En Bryllupsnat. Af Leo Goldammer
262
De smaa Skoe. Af Hégésippe Moreau
275
Ved Indvielsen af en ny Bygning. Af H. P. Holst [Digt] 287
Senatorens Sønner. En Fortælling af Theodor Storm
289
Diplomaternes Rolle i det græske Spørgsmaal. Af G. Valbert
342
Federigo, neapolitansk Fortælling fra Middelaldren, gjenfortalt af P. Mérimée
368
Den 22de Oktober I og II. Af Adolf Rosenkilde [Digte]
384
Et Besøg fra Aftenstjernen. Novelle af Adolf Wilbrandt. Ved H. P. Holst 385
Et Guldmagerjubilæum. Ved Th. S.
473
Smaavers. Af H. P. Holst [Digte]
480
Manden med den grønne Kasse. En Pariserskizze af Richard Kaufmann
481
Digterinden fra Carcassonne. Novelle af Paul Heyse
489
Geheimehofraad L. Schneiders Memoirer
561


Sexogtyvende Bind. 1881

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Et trofast Digterhjerte. Af Fredrik Bajer
1
Et Familiedrama. Fortælling af Charles Reybaud ved H. P. Holst
13
Onkel. En Erindring fra 1864. Af K. Elms
59
Frederik den Sjette. Af H. P. Holst [Digt] 94
Huslig Lykke. Fortælling efter Leo Tolstoy ved H. P. Holst 97
Marjorie Daw. Af T. B. Aldrich ved M. A.
193
Et Meteor. Novelle af E. Werber
227
Ved Enkedronning Caroline Amalies Bisættelse. Af H. P. Holst [Digt] 286
Louison. En Theaternovelle af Dr. Heinrich Laube ved H. P. Holst 289
Ved Arveprindsesse Carolines Bisættelse Af H. P. Holst [Digt] 382
Louison. En Theaternovelle af Dr. Heinrich Laube ved H. P. Holst. (Sluttet)
464 [ie: 385]
Nye Caféer i London. Ved Th. Scheelund
472
En Oplyst. Af Sacher Masoch 481
Et Blad af Apostelhistorien. Af J. Johansen [Digt] 497
Reiseerindringer fra Japan. Af Rudolph Lindau
511
Berømte Breve. Oversatte af H. P. Holst 550


Syvogtyvende Bind. 1881

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Digte af J. Johansen:
1. Maurerkongens Suk [Digt]
1
2. Helge og Sigrun [Digt]
8
Catul og Lesbia. Ved J. M.
13
L'Ombra. Novelle af A. Gennevraye. Ved H. P. Holst 52
Ved General Wörishöffers Guldbryllup. Af H. P. Holst [Digt]
193
Kong Abgar af Edessa. En christelig Legende i ti Romancer. Af J. Johansen [Digte]
195
En Digter af den fornemme Verden. En Fortælling efter Hamilton Aïde ved Th. Bentzon
223
Det Ubevidstes Poesi. Af Marie von Ebner Eschenbach
461
Digte.  1. Keiserens Drøm. Af J. Johansen [Digt]
481
2. Et Reisebillede. Af Christopher Boeck [Digt]
487
3. Til en Unævnt. Af Andr. D. [Digt]
488
Det tunge Kors. Af Conr. Ferd. Meyer
490
Før hans Fødsel. Af Salvatore Farina
533


Otteogtyvende Bind. 1882

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Krøsos. Af J. Johansen [Digt] 1
Abbed Constantin. Fortælling af Ludovic Halévy
7
Til Kongen. Ved Hundredaarsfesten paa Skydebanen den 29de Januar 1882. Af Christopher Boeck [Digt]
97
Hundredaarsfesten den 29de Januar 1882. Tale af H. P. Holst
99
Abbed Constantin. Fortælling af Ludovic Halévy. (Sluttet.)
108
Digte. Af J. Johansen:
1. Elisabeth Jerichau-Baumann [Digt]
193
2. Nausikaa (Motivet fra Odysseen) [Digt]
195
Athen og dets Omgivelser. Af Kammerherre F. Krogh
198
Ingen i Landsbyen forstod hende. Novelle af Marie von Ebner Eschenbach 241
Ingen i Landsbyen forstod hende. Novelle af Marie von Ebner Eschenbach. (Sluttet.) 289
Om Livets Forlængelse. Af W. Preyer 361
Om Livets Forlængelse. (Sluttet.) Af W. Preyer 385
Major Serpa Pintos Reise i det sydlige Afrika. Af G. Valbert
416
Dronningen af Saba. Fortælling af T. B. Aldrich 440
Mindesange. Af J. Johansen:
1. Goethe. (Paa Halvhundredaarsdagen for hans Død den 22de Marts 1832.) [Digt]
481
2. Henry Wodsworth Longfellow [Digt]
483
Dronningen af Saba· Fortælling af T. B. Aldrich. (Sluttet.)
485
Til Hellas. Af H. P. Holst [Digt]
573


Niogtyvende Bind. 1882

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
To Festsange:
1. Til Kongen. Af H. P. Holst [Digt]
1
2. Til Dronningen. Af Vilhelm Bergsøe [Digt]
3
Bierne paa Hymettog. Af H. P. Holst [Digt]
5
Næringssorger. Af Salvatore Farina
8
Min Cousine Jane. Af Julie Kavanogh
61
Garibaldi. Af J. Johansen [Digt]
90
Hertugen af Enghiens Død. Af Madame de Remusat
97
Et Mirakel. Af André Theuriet
117
Hvorfor Vinen skummer. Af Martin Kok [Digt]
142
Ned Herschel. Af Herzberg-Frankel
147
Auber og den Stamme i Portici. Af Henri Blaze de Bury
164
Digte. Af J. Johansen:
1. Nøkken [Digt]
182
2. To Billeder af Johannes Ewalds Liv [Digt]
185
3. Sommerdag [Digt]
191
4. Ved Søen [Digt]
192
Et deelt Hjerte. Novelle af Paul Heyse
193
Tre Døde. Af Grev Leo Tolstoï
266
Banlieuen ved Paris. Af Richard Kaufmann
289
Den naturalistiske Æsthetik. Af Charles Bigot
305
Aftenen før Bryllupet. Novelle af Th. Richard
341
Adolf Rosenkilde. Af H. P. Holst [Digt]
383
Stesichoros. Af J. Johansen [Digt]
385
Peerke. Novelle af Hans Hoffmann
392
Victor Emanuel. Af Anatole Leroy-Beaulien
432
Til min Hustru. Af Adolf Rosenkilde [Digt]
489
Baronessen. Novelle af Gotfried Keller
491
Prindsessen af Rohan· Af Hector de la Forriére
545


Tredivte Bind. 1883

Også med betegnelsen: Ny Række, 1ste Bind, 1883

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Digte. Af J. Johansen:
1. Antinoos [Digt]
1
2. Et Møde [Digt]
7
3. Et Hverdagsbillede [Digt]
12
En Staffagefigur. Fortælling af e-n. 15
Maler-Majoren. Novelle af Gustav Putlitz 53
Sang til kongen. Af Martin Kok [Digt] 97
Anna. En original Fortælling 99
Maler-Majoren. Novelle af Gustav Putlitz (fortsat) 131
Den meiede Ager. Af J. Johansen [Digt] 193
Maler-Majoren. Novelle af Gustav Putlitz (sluttet) 195
Antinoos. Af Martin Kok [Digt] 269
Om Ødselhed. Af C. William Siemens 275
Sigyn. Af J. Johansen [Digt] 289
Kun rask fremad! Af Salvatore Farina 293
Prindsespørgsmaalet. Af G. Valbert 342
Mozabiten. Af Charles Daubige 366
Flyvende Sommer. Af Martin Kok [Digt] 382
Ensomhed. Efter Goethe ved J. Johansen [Digt] 384
Marie af Gonzaga i Warschau 385
Thorney-Hall. En Fortælling efter Holme Lee 426
Thorney-Hall. En Fortælling efter Holme Lee (sluttet) 481
Odins Hemmelighed. Af J. Johansen [Digt] 567


Eetogtredivte Bind. 1883

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Jacob Szela. Af M. von Ebner-Eschenbach 1
Melbourne og Colonien Victoria. Af Herman Christesen 41
Et Tronskifte. Af E. M. de Vogué 61
Tonerne. Af H. P. Holst [Digt] 97
Erotiske Digte. Af Martin Kok [Digte] 99
Rigdommen og Folkemængden. Af Charles Richet 102
Fresco-Billederne. Af Ouida 113
Horats og Mæcenas. Efter Gaston Boissier 176
J. A. Jerichau. Af Christopher Boeck 193
Fresco-Billederne. Af Ouida. (Sluttet) 196
Den Sidste. Af Ernst v. Wildenbruch 241
To Digte af Anakreon. Oversatte fra Græsk af Martin Kok [Digte] 289
Digte af Chr. Lauggaard:
1. To! [Digt]
291
2. Haabet [Digt]
292
3. November [Digt]
293
Arabis Proces. Af Gabriel Charmes 295
Montenegrinerinden. En Fortælling af Thomas Jez 369
Sokrates. Digt af J. Johansen [Digt] 385
"Mod Vinter". Digt af A. C. Langsted [Digt] 395
Af Friherre v. Richthofens Memoirer 397
Urmagerens Datter. Fortælling af Marie von Ebner-Eschenbach 413
Literatur. (Johannes Helms: "Soldaterliv i Krig og Fred") 561
"Grantræet". Digt af A. C. Langsted [Digt] 569


Toogtredivte Bind. 1884

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Et Genies Levnetsløb. Af Ossip Schubin. (Sluttes i næste Hefte) 1
En homøopathist Kur. Novelle af Stephanie Wohl 64
En Krands paa Vilhelm Wiehes Grav. Af Christopher Boeck [Digt] 92
Røsten fra Wittenberg. Af J. Johansen [Digt] 94
Scener fra Paaskemorgen. Af J. Johansen [Digt] 97
Paulus i Athen. Af Martin Kok [Digt] 107
Et Genies Levnetsløb. Af Ossip Schubin. (Sluttet) 111
Min Ven Cochinchineseren. Af Richard Kaufmann 167
"Vor Ven Santi". Novellette af Salvatore Farina 170
Stevnemøde. Af Martin Kok [Digt] 193
Den faste Borg. Af A. C. Langsted [Digt] 195
To russiske Fortællinger. Efter Eugéne Melchior de Vogüè 198
Skyfuld Himmel. Af Salvatore Farina 237
Lieutenant Günther. Af H. Schønberg 262
Edmund O'Donovans Reiser, Eventyr og Død 276
Dantes Fortælling. Novelle af Conrad Ferdinand Meyer 289
Min Søn var kommet i Skole. Af Salvatore Farina 350
Digte af J. Johansen:
1) Perserkongens Taarer [Digt]
372
2) Efteraarsblade [Digt]
376
3) Atlantis [Digt]
378
4) Aftenstemning [Digt]
379
En Skandsegjæst. Digt af Martin Kok [Digt] 382
Cantate ved Søndagsskolernes Høitid. Af Martin Kok [Digt] 385
Dantes Fortælling. Novelle af Conrad Ferdinand Meyer (Sluttet)
388
Bedstefader. Af Salvatore Farina 444
Doktorens Fjende. Af Miss Eleonora Eden
481
Det er Himlens Villie, original Comedie i 1 Act. Af Jul. Chr. Gerson
505
Min Grandtantes Efterladenskaber. En Barndomserindring· Af Gustav af Putlitz
556


Treogtredivte Bind. 1884

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
"Imellem os selv"· Fortælling af Ossip Schubin. (Sluttes i næste Hefte) 1
Sange ved Mindefesten paa Garnisons Kirkegaard den 25. Juli 1884. Af Martin Kok [Digt] 93
"Imellem os selv". Fortælling af Ossip Schubin. (Sluttet) 97
Ludvig den Femtendes Sygdom og Bod. Af Hertugen af Broglio 193
Sammenslyngede Veie. En Fortælling af Henning Schønberg 242
Moder og Datter. En lithauisk Fortælling af Ernst Wichert 289
Over Semmeringbanen til Triest. Af H. P. Holst 375
Billeder fra den romerske Keisertid. Af J. Johansen [Digte] 385
En Omvendelse. Af Th. Bentzon 395
En Skuespiller og Geheimehofraad. Af G. Valbert 450
Digte af Goethe, ved J. Johansen
I. Overalt den Elskede [Digt]
476
II. Elementerne [Digt]
477
III. Anakreons Grav [Digt]
478
Et Tilbageblik. Digt af Adolf Langsted [Digt] 480
Barnet fra Asien. Novelle af Wilhelm Berger 481
Et Dolkestik. Af en amerikansk Opdagelsesbetjents Optegnelser 557
Den første Julenat. Digt af J. Johansen [Digt] 568


Fireogtredivte Bind. 1885

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Hvad en Kvinde formaaer. Novelle af A. Godin 1
Pharisæeren. Af Martin Kok [Digt] 49
Sardous Theodora. Af Jules Lermina 56
Nogle Blade af en gammel Folkebog. Ved W. H. Riehl 63
Napoleons Selvmordsforsøg 97
Troldkvindens Slot. Af Carmen Sylvia 119
Keiserinde Theodora. Af Henry Haussaye 136
Det hemmelighedsfulde Aftensmaaltid. Af Dr. E. Kolb 175
En stille Historie. Af Theodor Storm 193
Med Fregatten "Leipzig" i Korea. Af forhenv. Marinecaptain Herbig 272
Det gjælder om at forstaae hinanden. Af Henri Sienkiewiez 289
Vilhelm von Humboldt og Charlotte Diede. Af G. Valbert 317
En Flygtning. Af en amerikansk Politiembedsmands Dagbog 342
En Erindring om Garibaldi. Af *** 356
Glemslens Kilde af Martin Kok [Digt] 377
Digte af Adolf Langsted [Digte] 383
Vestas Dom. Af J. Johansen [Digte] 385
Lynchloven. Af Augustin Chevalier 393
Floden. Efter Tegnér ved H. P. Holst [Digt]
479
Bigarreau. Af Andrè Theuriet
481
Min Debut som Hofdame. Af en ung Piges Optegnelser
546
Et Billede fra Christi Tid. Af J. Johansen [Digt]
560
Valfarten til Kevlaar. Efter H. Heine ved J. Johansen [Digt]
564
Til en Sangerinde. Af H. P. Holst [Digt]
569


Femogtredivte Bind. 1885

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Gloria victis. Fortælling af Ossip Schubin 1
Parken ved Madrid 280
Appenzell og Appenzellerinderne 284
"Raadmandstøsene". En Fortælling af Helene Bøhlau 289
Marokko. Optegnelser og Erindringer af Maurice Paléologue 317
Jordens Deling. Efter Schiller ved J. Johansen [Digt] 383
Emma, Dronning af Havaï-Øerne. Af C. de Varigny 385
Zoitsa. En Fortælling fra Hellas 441
New-Orleans 459
Digte af tydske Lyrikere. Oversatte af J. Johansen 469
1) Den sidste Digter. (Af Anastasius Grün)

2) Krandse. (Af Samme)

3) Zigeunerdrengen i Norden. (Af Emanuel Geibel)

4) I Colossæum. (Af Herman Allmers)

5) Den tro Kammerat (Af Anastasius Grün)

Paa Veien til Moskou (1812). Af J. Johansen [Digt] 481
Reise i Syrien. Af Gabriel Charmes 485
Dukken paa Reise. Fortælling Efter Les soirées de Chantilly 534
"Ganske vist". Af T. B. Aldrich. (Oversat af M. A.) 557


Sexogtredivte Bind. 1886

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Nytaarsmorgen 1886 [Digt] 1
Edith. En Fortælling af Albert Delpit 2
Et utrykt Digt af Ludvig Bödtcher (Den hellige Kilde) [Digt] 249
En forhenværende brunsvigsk Ministers Erindringer 252
En Bjerg-Idyl. Af Heinrich Heine, oversat af Johannes Jørgensen [Digt] 281
Menahs Bryllup. Episode af en Reise i Afrika. Af Clara Biller 289
Scener af Sebastopols Beleiring· Af Grev Leo Tolstoi 336
Tre Foraarsdigte Af J. Johansen [Digte] 385
Boblerne. Af Samme [Digt] 389
Selskabsministeren. Et Charakteerbillede fra Wien 391
Rychtarkaen. En bøhmisk Fortælling af Louis Lèger 417
Den fornegtede Skat. En Fortælling af C. A. Nicander 481
Therese de Coulanges. Af A. de Beauvoir 524


Syvogtredivte Bind. 1886

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Foraar og Sommer. Af J. Johansen [Digte]
1
Røverbanden ved Tusculum. Af C. A. Nicander
7
Det afbrudte Telegram. Af Johan Zacharjasinevicz
45
Ved Hs. Maj. Kongens halvhundredaarige Jubilæumsfest
1) Til Kongen. Af H. P. Holst [Digt]
93
2) Til Dronningen. Af Christopher Boeck [Digt]
94
3) Til Kongehuset. Af J. Johansen [Digt]
95
Den Døde. Af Octave Feuillet
97
Sommerbilleder. Af J. Johansen [Digte] 289
Brudstykker af en Gesandtskabsreise til Marokko. Af Gabriel Charmes
297
Fra min fattige Hjemstavn. En Fortælling af Theodor Storm
335
Høstscener. Af J. Johansen [Digte]
385
Portrait og Original. Af J. J. Kraszewski
391
De fem Ringe
428
Frederik den Anden og Marie Theresia. Af G. Valbert
443
Vinteraften i Peking. Af M. Paléologue
463
San-Francisco. Af C. de Varigny
481
Don Gesualdo. Af Ouida
503


Otteogtredivte Bind. 1887

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Solange. En Fortælling 1. 97. 193
Hinsides Grændsen. Af Martin Kok 186
Det gamle Ægtepar. Af Pierre Loti 275
Vordingborg. Af Nicolaj Bøgh [Digt] 289
I Børnenes Paradis. Af André Theuriet 292. 385
Leo den Trettendes Conclave. Af G. Valbert 353
Moses paa Nebo. Af J. Johansen [Digt] 378
Til en Ven [Digt] 384
Paa Borgerdydskolens Hundredaars Festdag. Af H. P. Holst [Digt] 479
General Grant. Af Cucheval-Clarigny 481
De Korsfæstede. Af Hans Hoffmann 547


Niogtredivte Bind. 1887

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Dandselæreren. En Skoleerindring 1
San Francisco efter 1850. Efter C. de Varigny 79
Et Sagn fra Hellas. Af J. Johansen [Digt] 94
Sammensmeltningen. Af George Duruy 97. 193. 289
Til Hellenernes Konge. Af H. P. Holst [Digt] 191
En Ungdoms-Erindring. Af Fr. Rasmussen 372
Yaga. En ruthensk Kjærlighedshistorie, fortalt af Margareta Paradowska 385. 481
Keiserinde Marie Louises fortrolige Breve. Af G. Valbert 547


Fyrgetyvende Bind. 1888

Også med titelblad: Ny Række, 11te Bind 1888

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Fra Scylla i Charybdis. Proverbe af Octave Feuillet
1
En Centnervægt. Af J. Frapan
32
Slottet Polia. Af J. Meinhardt
97
Hertug Ernst II. af Sachsen-Coburg-Gothas Memoirer. Af G. Valbert
155
Azalierne. Af Catulle Mendés
179
Digte. Af J. Johansen

Paa Grøftekanten. I—II [Digte]
185
Septemberscene [Digt]
188
Kirkevielse [Digt]
190
Kirkeklokken [Digt]
191
Antonia Bezarez. Af Lucien Biart
193
Apostlen Peters Befrielse. Af J. Johansen [Digt]
284
En ulykkelig Hændelse. Af Th. Bentzon
289
Garibaldis Memoirer. Af G. Valbert
366
Kongelunden (Fortælling)
385
Donna Marina og Fernando Cortes. Af Lucien Biart
436
Spildt Umage. Erindringer fra et Ophold i Japan. Af R. Lindau
481
Chr. K. F. Molbech. Af J. Johansen [Digt]
537
Haglet. Af Edmond About
539
Spilleren. En provençalsk Fortælling. Af Roumanille 557


Etogfyrgetyvende Bind. 1888

Også med titelblad: Ny Række, 12te Bind 1888

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Popens Datter. Af Edgar Saveney
1
En Elev af Pradier. Af Maxime du Camp
97
Fremmed Blod. Fortælling af Wilhelm Berger
157
To Digte af Byron [Digte]
179
Volmer Seir og hang tre Sønner. Af Martin Kok [Digt]
183
Tre Aar af mit Liv. Af Th. Bentzon
193
Grevebarnet. Novelle. Af Ernst Wichert
289
Et Mirakel. Af André Theuriet
385
Mliss. Af Bret Harte
409
En malerisk Indsø. Af Lucien Biart
450
Markgrevinden af Bayreuth. Af Arvède Barine
481
Ada og Paoletto. Af Marie Loveling
545


Toogfyrgetyvende Bind. 1889

Også med titelblad: Ny Række, 13de Bind 1889

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Ved en Halvfemsindgtyveaarigs Død. Af J. Johansen [Digt]
1
En fornem Dames Historie i det attende Aarhundrede
4
Albigenserinden. En Fortælling
35
Botho von Hülsen
186
Doctor Irnerius' Testamente. Af Emilio Vacano
193
Engelske Millionairer:      1) Titus Salt
251
2) Dynastiet Peace
253
3) Bryggernes Konge
274
Paulus i Athen. Af Martin Kok [Digt]
283
Dronning Christine af Sverrig. Af Arvéde Barine
289
Nissà. Af Albert Delpit
368
Medskyldig
381
Pariser-Pennetegninger og Portraiter. Af Albert Wolff

I. Dumas den Yngre
429
II. Sarah Bernhardt
445
III. Cham
457
IV. Theresa
465
V. Rossini og Meyerbeer
472
Søster Marthe. En Fortælling. Revue des deux mondes, 15de Mai 1889
477


Treogfyrgetyvende Bind. 1889

Også med titelblad: Ny Række, 14de Bind 1889

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Kongeægt. Digt af J. Johansen [Digt] 1
To Søstre. En Fortælling af André Theuriet
9
Bressant. Af Albert Wolff
255
Zarka. Af Sacher-Masoch
263
Ved de Faldnes Grav. Af Chr. Langgaard [Digt]
277
Gudrun og Brynhild. Af J. Johansen [Digt]
282
Blot ikke læse! Af Bertramin
289
Den Bodfærdige. Af Sacher-Masoch 338
Gudrun. Digt af J. Johansen [Digt]
349
De Gamle og de Unge. Af Salvatore Farina
358
Studiosus Taillefers halvtredsindstyve Hveder. En Studenterhistorie
433
En russisk Hverdagshistorie
481
Raadsherre-Døttrene. Af Helene Bøhlau
547
Til Kong Georg I. Af H. P. Holst [Digt]
560
Digte. Af J. Johansen [Digt] 562
Ulrikke Eleonore. Af O. C. Lund [Digt] 568


Fireogfyrgetyvende Bind. 1890

Også med titelblad: Ny Række, 15de Bind 1890

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Erindringer om Frants Lißt. Af Fanny Lewald
1
Fra et Ophold paa Møen. Af Camilla Egholm
65
Juleneget. Af Martin Kok
82
Sandhed. Af Karl Frenzel
97
Mary Wollstonecraft
343
Digte af O. C. Lund.   I. Ulrikke Eleonore [Digt]
378
II. Thomas Kingo [Digt]
381
Marcelle. Af Charles de Berkeley
385
Richard Løvehjerte. Af J. Johansen [Digte]
473
Fra Catharina den Andens Tid
506
Valfarterne til St. Anna d'Aurray
546
Af Heloises Sange. Af Martin Kok [Digte]
559


Femogfyrgetyvende Bind. 1890

På titelbladet fejlagtigt: Fireogfyrgetyvende Bind.

Også med titelblad: Ny Række, 16de Bind 1890

Fuld visning af bindet på: Internet Archive


Side
Dit Stamslot Af O. C. Lund [Digt]
1
Digte. Af J. Johansen [Digt] 3
Louis Agassiz. Af Aug. Glardon
9
Paa Adriaterhavet. Af H. P. Holst
89
Liv. Af Marie von Olfers
97
Odette
161
Vera Baranof. Af Sacher-Masoch
174
Det tilslørede Billede i Sais. Efter Schiller [Digt]
489 [ie: 189]
Hundred og atten. Af Martin Kok [Digt]
193
Den hellige Kummer. Af Hans Hoffmann
197
Billeder fra Constantinopel. Af Helene Bøhlau
221
Amerikanerinderne. Af C. de Varigny
247, 289
Oversættelser af tydsk Lyrik. Ved J. Johansen
Sarkophagen. Af Arthur Fitger [Digt]
284
Forskjellig Sorg. Af Anastasius Grün [Digt]
287
Smaadigte af H. C. Andersen [Digte]
288
Kunstnerære. Af Octave Feuillet
314, 385
Alkestis. Et mythologisk Digt af J. Johansen [Digt]
465
Til en Ven. Af H. P. Holst [Digt]
479
Ved Frihedsstøtten. Et Digt af J. Johansen [Digt]
481
Paa Jagt. Af H. Winther
484
En Guldbryllupsaften. Af Joh. Keller
516
Grevinde Potocka
525
I Fjeldene. Af Anton Andersen
551
Purpur-Edderkoppen [Digt af Martin Kok]
568


Udarbejdet 2023-24 af Niels Jensen