<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Fjerde Deel. Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1862. 912 sider.

[Sag-Register, side 908-912]


[side 908]3. Sag-Register.

Abonnement. 71, 126, 195, 202, 374, 442, 488, 690, 742, 860.

Anciennetetsliste i 1823. 712.

Applaus. 1, 563.

Avertissement i Bladene for at faae Skuespillere. 219.

Balletvæsen. 416, 468, 561, 597, 642, 714, 740, 880-882.

Bekjendtgjørelse om at Directionen har Stykker nok. 489.

Belysning. 600.

Beneficer; — Bestemmelse om Omkostningerne derved. 60, — den hæves. 239; — 445; Forbud imod at give nye Stykker til dem. 616; — deres Skadelighed, hvorfor de ophæves imod Godtgjørelser. 622-626.

"Bidrag til den danske Skuepladses Historie", af Rahbek. 693.

Bifaldsyttringer i Kongehuets Nærværelse. 1.

Billedpriser. 204, 242, 323, 690.

Billetsjouverie. 56.

Blaataarnsstraf. 643.

Bogholder. 751.

Brandallarm i Theatret. 107, 266, 438.

Brev; — fra Rosing til Rahbek 258; — fra Personalet til Directionen. 261; — fra L. Kruse til Ryge. 582; — fra Ryge til L. Kruse. 583.

Cabaler og Capricer. 580-587, 589-594, 664-672, 723-728, 782-786, 789-792, 822, 866.

Capellet; — dets Medlemmer faae Beneficer. 566.

Censuren ved Theatret. 238; — 783-785, 790-792, 814-817.

Comediens Tilstand i 1818. 529.

Controleurvæsnet. 195.

Costumevæsnet. 514, 522-525, 556.

Dacaporaab og Parodie derpaa. 642.

"Dagen", Tidsblad. 573.

Dands. 195, 474, 561, 714, 851.

Dandseskole. 468.

Dannebrogsordenen givet Kunstnere, som ikke betræde Scenen. 240.

"Dannora", et Tidsblad. 360.

"Dansk Minerva, et Tidsblad af Rahbek. 510.

"Dansk Sommer-Nationaltheater" paa Vesterbro. 76.

Den danske Skueplads; — dens Tilstand i 1801. 7; — i 1818. 509-565; — gjort slet tydsk af danske Skuespillere. 823.

Declamatorier. 194, 444.

[sideskift][side 909]

Decorationsmaler. 358.

Decorationsvæsen. 556.

Devise over Prosceniet. 509.

Directioner. 11, 34, 149, 223; — Directionens Forhold i 1818. 509-512, 514; — 620, 630.

Doublering af Roller. 484-487, 868-870.

"Den dramatiske Skole". 81, 91-104; 121-126, 138-140, 161-165, 191, 212, 218, 249-252, 320, 356, 375-377, 427, 443.

Dyr paa den danske Skueplads. 388, 882.

Engagement ved Contract, første. 769.

Enke- og Børneforsørgelseskasse for Theaterpersonalet. 471, 630.

Entreer. 195, 561.

"Essexfeiden". 863.

Feider; — "Freias-Alterfeiden". 456-465; — Essexfeiden. 863.

Folkestemningen i 1808. 139.

"Folketheater" paatænkt. 491.

"For Skuespilyndere", et Theaterblad. 125.

Forfriskningssalen. 599.

"Forlorne Oversættelser". 488.

Forordning om hvorlænge der maa pibes. 615.

Foyéer. 751.

Fransk Skuespil. 50, 66, 72-76, 82, 104; — paatænkt oprettet i Kjøbenhavn. 105; — 332.

"Freias-Alterfeiden". 456-465.

Fremkaldelse. 211, 314; — Forbud imod at træde frem. 315; — 317, 390, 856.

Fægtemester. 713.

Garden tager sig af Musiksmagen. 676.

Garderobeforvarerske. 627.

Gongonens Indførelse. 615.

Gratiale til Personalet. 443.

Haandgribeligheder iblandt Personalet. 516, 517; — i Publikum. 813.

"Historiske Antegnelser til Holbergs Lystspil" af Werlauff. 424.

Hofparkettet. 346, 349, 563, 834.

Holbergs Statue, Forslag om Anskaffelsen. 236.

Den holbergske Comedie. 116, 232, 237, 388, 423-427, 551-558; — dens Secularfest. 683, 684, 690-695.

"Die holsteinische Gesellschaft", Privattheater. 757.

Honorar for dramatiske Arbeider. 22, 133, 346, 349, 501; — Oversættelser skulle først betales efter Opførelsen. 632.

Hovedkasserer. 751.

Indkjøbsreiser. 399, 664; — efter nye Stykker. 757.

[sideskift][side 910]

Indtægter. 71, 126, 204, 205, 690, 742, 853.

Inspectionsvæsnet. 166, 170, 431-433, 665-671.

Instructionsvæsnet. 170, 258, 429, 512, 514, 520-523, 712.

Jødefeide i Theatret. 614.

Kongehusets Theaterbesøg. 1.

Kongeligt Tilskud til Theatret. 690.

Kritik. 125, 258-364, 573-576.

Kronprindsen af Sverrig i Theatret. 663.

Kunstneriske Forhold ved Skuepladsen i 1818. 531-562.

Kunstreiser. 366, 432, 599, 616, 882.

Lystspils, det danske, Gjenoplivelse. 808.

Læge ved Theatret. 310.

Lønningsliste i 1823. 712.

Maskerader. 76, 427.

Maskering. 545.

Maskinemester. 751.

Maskinevæsnet. 520, 526, 591, 680, 760, 797.

Medaillons i Tilskuepladsen. 374.

Mindefest, foranstaltet af Directionen; — for Rind. 621; — for Thaarup. 657; — for Pram. 685, 695; — for Mad. Zinck. 688, 709-712; — for Baggesen. 804, 822.

"Moerskabstheatret" paa Vesterbro. 527.

Musik-Conservatoriet. 847.

Musikalsk Partiegængerie. 611, 640, 704, 739, 761, 763, 821, 846-848.

Numererede Pladser. 242.

Odense Theater. 26, 27, 284.

"Om Ludvig Holberg som Lystspildigter", af Rahbek. 424.

"Om Vaudevillen, som dramatisk Digtart", af J. L. Heiberg. 817.

Ombygning i Theatret. 750.

Opera, den store. 34.

Overpaaklæderske. 878.

Oversyerske. 877.

Oversætter. 18, 863.

Oekonomievæsnet. 432, 514 — (Oekonomie-Inspecteur. 523) — 527, 628; — Directeur for Oekonomien. 630; — 664-672, 713.

Parkettet. 204; — andet Parket indrettet. 690.

Parterret. 204; — dets Publikum. 389, 563-566, 580, 591.

Personalet; — Utilfredshed hos det. 213; — foræres et Qvartals Gage. 261; — gjør Forestilling imod Ryge. 670; — Personallliste i 1823. 712. — dets Opholdssteder paa Theatret indtil 1824. 750.

Politiretsdom for Uorden ved Meningsyttring. 813.

[sideskift][side 911]

Privatforestillinger af Personalet. 446; — Forbud derimod. 447; — Overtrædelse deraf. 612.

Privatheatre. 446, 809.

Prosceniets Overskrift. 509.

"Provindsial-Theatret". 60.

Præmieudsættelse for tilgaaende Skuespillere. 219; — Ryge tilkjendes en Præmie. 299; — endnu en. 533.

Prøver. 557, 560.

Publikum i 1818. 562-565.

Regisseurembedet. 713, 833.

Reisestipendier for Kunstnere. 599, 616.

Repertoire, for 1801-2. 10-16; — 1802-3. 29-34; — 1803-4. 45-50; — 1804-5. 61-67; — 1805-6. 76-82; — 1806-7. 106-112; — 1807-8. 128-132; — 1808-9. 144-151; — 1809-10. 171-177; — 1810-11. 196-202; — 1811-12. 223-231; — 1812-13. 262-270; — 1813-14. 323-332; — 1814-15. 366-374; — 1815-16. 391-400; — 1816-17. 434-442; — 1817-18. 476-484; — 1818-19. 565-572; — 1819-20. 600-606; — 1820-21. 616-622; — 1821-22. 657-663; — 1822-23. 683-690; — 1823-24. 716-723; — 1824-25. 742-749; — 1825-26. 773-781; — 1826-27. 799-808; — 1827-28. 826-833; — 1828-29. 853-860;

Samfundstilstanden i 1801. 7-9.

Situationslystspil. 700-702, 736-738.

Skuepladsen (se Den danske Skueplads)

Skuespillerne; — søges i Aviserne. 219; — deres Stilling som Statsborgere. 240, 647, 648, 767; — takke Directionen. 261; — deres Kaar i 1812. 290; — Skuespillere udpibe Stykker. 592; — begyndt at tabe Styrke til Charakteerroller. 336; — Gage i 1823. 712.

Smagen. 8, 84-86, 112-114, 183, 358, 380, 388, 425, 426, 529, 562.

Soiréer paa Hoftheatret. 427.

Sommerskuespil; — fortrinlige. 428, 465; — yderst slette. 506, 599; — tydske, givne af Danske. 823.

Spillestiil. 636, 700, 737.

Standsninger i Forestillingerne. 78, 128, 132, 368, 481.

Syngeskole. 599.

Syngespil, det comiske, paa et høit Trin i 1818. 558; — begynder at tabe sin Glands. 642.

[sideskift][side 912]

Søndagsforestillinger; — 1ste paa det kgl. Theater. 330; — gives regelmæssigt. 443, 860.

Taksigelse fra Personalet til Directionen. 261.

"Thalia", Theatertidsskrift af Thortsen. 657, 753.

"Theatret", Theaterblad. 116, 140.

"Theatret", dram. Maanedsskrift af L. Kruse. 576, 581, 593, 624.

Tilskud af Kongen (see Kongeligt Tilskud).

"Tilskueren", Tidsblad af Rahbek. 425.

Tilskuerpladsen; — opmalet. 374.

Tragediens Tilstand i 1818. 528.

Trampen. 564.

Tumulter. 154, 315, 385, 592, 612, 676, 813.

Tydsk Skuespil. 331; — udført af Danske, optaget med Mishag. 389; — af danske Skuespillere brugt som Trækmiddel. 823.

Udpibning. 384, 464, 504, 580, 591 — Skuespillere pibe — 593; — 612; Forordning om hvorlænge der maa pibes. 615; — 677, 740, 753, 812, 847, 866.

Varigheden af Forestillingerne bekjendtgjort. 195.

Vaudevillens Indførelse. 781-794.

"Det venskabelige Selskab". 362.


Oprettet 2010. Opdateret af