<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Tredie Deel. Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1860. 856 sider.

[Sag-Register, side 849-856]


[side 849]3. Sag-Register.

Abonnement. 70, 451, 532; — ophævet. 533; — gjenindført. 579; — for et 5te ugenlige Skuespil. 760.

Actiesvindel. 506.

Adelen mod Bondefriheden. 461, 588-90; — dens Anskuelse i 1796. 639; — understøttelser tydske Skuespil. 708.

Afgifter af Theaterbygningen. 347.

Afstignings-Pavillonerne byggede. 532.

Applaus ved Indtrædelser. 15; — 824.

Archivets (Theater-) Brand. 608.

Arrestkammer paa Theatret. 165.

Balletter af Adriani. 36; — af Barch 36, 54, 64, 73; — af Piatoli. 54, 64; — af Pitrot. 54; — af Laurent den Ældre. 65.

[sideskift][side 850]

Balletvæsen. 53, 70, 91, 233, 547-551, 804.

Belysning. 56, 346.

Beneficer; — den første. 416; — den første i en Saison. 420, 446; — for Flid. 624; — deres skadelighed. 624; — for 25 Aars Tjeneste. 674-677; — Forurettelser ved dem. 751-753; — 822.

Bestyrelsesform; — den bedste for Theatret. 335, 614; — Forslag derom. 120, 449, 476, 593.

Betalings-Regulativ (see Honorar for dramatiske Arbeider).

Betjenter og deres Lønning. 344.

"Den biehlske Periode". 6.

Bifalds- og Mishagsyttringer i Kongens Nærværelse. 14.

Billetkasserer. 344.

Billetombytning. 635.

Billetpriser. 56, 134, 487, 533.

Billetsjouverie. 821.

Blaataarnsstraf. 41, 114, 124, 165, 467, 736, 815.

Brandvagt. 346.

"Den bräutigamske Sag". 421-426.

Brev; — fra Warnstedt til Musted. 138; — fra Warnstedt til Rosenstand. 163; — fra Preisler til Warnstedt. 167, 168; — fra Warnstedt til Eickstedt. 186, 246-251; — fra Eickstedt til Warnstedt. 221-224, 254; — fra Warnstedt til Schack. 243, 267-286; — fra Darbes til Warnstedt. 253; — fra Pram til Warnstedt. 476-478; — fra Rahbek til Schwarz. 565-569; — fra Schwarz og Rosing til Hauch. 620; — fra Pram til Kierulf. 671; — fra Kierulf til Schwarz. 807.

Brændsel. 346.

Budde ved Theatret og Orchestret. 40, 340, 345.

Budget, Theatrets for 1786-87. 340-347.

Bukken og Neien af de Spillende. 14; — afskaffet. 307.

Cabaler og Capricer. 135, 142, 165-170, 178-200, 267-289, 352-354, 382-386, 406-412, 436-445, 495-602, 735.

Camarilla-Regimente. 9.

Capellet. 41, 250, 316, 322, 379-381; — dets Enkekasse. 484; — under anden Bestyrelse end Theatret. 726; — 811.

Chorpersonalet. 232, 315, 317, 320, 381, 445, 731, 812.

Claveerstemmer. 344.

Commissioner til Skuepladsens Ordning og Bestyrelse. 9, 10-17, 120, 298, 511, 527.

Converter til Forestillingerne. 552.

Controleurvæsen. 135, 346, 634, 821.

"Correcteur" ved Theatret. 160.

Costumevæsen. 41, 53, 136, 147.

[sideskift][side 851]

Creditkassen. 470.

Dands. 53; — imellem et Stykkes Acter. 601, 811.

"Dansemagazinet". 114.

Dansemestere. 340.

Danseres og Danserinders Lønning. 342.

Danseskole. 255, 804.

"Det danske dramatiske literaire Selskab". 6.

Den danske Skueplads. 9; — i forsømt Tilstand. 13, 83, 112-114; — Skildring af dens kunstneriske Forhold i 1779. 205-216; — af dens Tilstand i 1801. 766-820.

"Den danske Tilskuer", et Tidsskrift. 598, 773.

Decorationer, Udgifter dertil. 347.

Decorationsmaler. 41, 204, 230, 232, 262, 344, 357, 646, 812.

Dessinateur. 41.

Devise over Prosceniet. 55; — forandret. 729.

Directeur de théâtre. 39, 41.

Directioner. 18, 20, 35, 37, 78, 82, 94, 120, 122; — første lønnede Directeur. 125; — 157, 292, 331, 335-339, 455, 472-474, 486, 602, 614-623, 711.

Douceurer for Skuespillerne. 319; — "Saisons-Douceur". 673, 752.

Dramatisk Skole paatænkt. 471.

"Den dramatiske Journal". 6, 35.

"Det dramatiske Selskab". 86-89, 94, 104-112, 149-152, 170-178, 206.

"Dramatiske Tillæg", Tidsskrift af Tode. 330.

"Dramatiske og literariske Tillæg", et Tidsskrift af Rahbek. 475, 545.

Dyds-Præmier til Skuespillerinderne. 816.

"Dyvekefeiden". 646-657.

Enkekasse for Capellet. 484.

Enkekasse for Theaterpersonalet paatænkt. 448.

Entreer. 235.

Epiloger. 823.

Feider; — "Medeafeiden". 400-403; — "Holgerfeiden". 406-412; — "Dyvekefeiden". 646-657.

Femte ugentlige skuespil. 755, 760.

Figuranter og deres Lønning. 343, 549, 804.

Flidsbeneficer. 624; — Forurettelser derved. 751.

"Folkefjenden", et Tidsskrift. 607.

Folkestemningen i 1772. 7.

Forfriskningssalen; — Leie deraf. 437; — borttages. 534; — tilbagegives. 636.

Fransk Skuespil. 9, 10-13, 17.

Fredensborg Theater. 132.

[sideskift][side 852]

Fremkaldelse. 827.

Fremstillingsstilen i 1779. 205-213; — i 1788. 389, 432; — i 1800. 804-810.

Fribilletter. 546.

Friseur. 344.

Fædrelandssanges Afsyngelse paa Theatret. 763.

Galleriet forandret til Loger. 134; — solgt i enkelte Pladser. 533.

Garderobe, Udgift dertil. 347; — for Tilskuerne. 534.

Garderobeforvarer. 344.

Garderobemester. 136, 344.

Garderobevarter. 344.

Generalprøve for fuldt Huus. 318.

Gilde for de Spillende efter Forfatter-Benefice. 521, 824.

Gjælds Eftergivelse for Personalet. 537, 539, 624; — befalede Indbetaling. 727.

Gratis-Forestillinger. 62, 68.

"Grevens Tid". 560.

"Det harmoniske Selskab". 437.

"Hippere". 826.

Hofforestillinger. 132, 179.

Hoftheatret. 37, 43; — Hoftheaterforestillingerne ophører. 310, 312.

Den holbergske Comedie. 7, 103, 202, 213-215, 552, 705, 729, 782, 807.

"Holgerfeiden". 406-412.

Honorar for dramatiske Arbeider. 38, 47, 204, 386, 490, 546; — overslagsviis. 347; — Forslag derom. 451; — Regulativ. 668-672.

 —  for musikalske Compositioner. 60, 147, 348.

 —  for Balletcomposition. 326.

"Høire Side". 826.

Indskrift over Theatrets Indgangsdør. 55; — over Prosceniet. 55; — denne forandret. 729.

Indtægt; — af fuldt Huus i Theatret paa Kongens Nytorv. 55; — paa kgl. Theater imod Hoftheatret. 314; — overslagsviis for en Saison. 347; — for 1789-90. 446; — for 1791-92. 521; — for 1795-96. 673; — for 1798-99, for 1799-1800, for 1800-01. 812.

Informationen ved Theatret. 340.

Inspecteur ved Theatret. 14, 39, 126, 340.

Instructionsvæsen. 38, 52, 125, 136, 340, 426, 673; — Warnstedts og Rosenstands Anskuelser deraf. 359-375; — Schwarz's Instructionsmaade. 207.

Instrux for Directionen. 722-727.

[sideskift][side 853]

Italiensk Opera. 9, 11, 12, 17, 36, 54, 65, 75; — ophører. 126.

Kaffehuus, Mad. Juuls. 6.

Kastrat. 309, 311.

Kongeligt Tilskud til Theatret. 9, 13, 347, 446; — Afkortning deri. 474; — Bevilgelse af det Afkortede. 570; — en Directeurs Mening derom. 813.

Kritik. 6, 326, 636-638, 827.

"Kritik og Antikritik", et Tidsskrift. 330.

"Den kritiske Journal". 6.

Kunstneriske Forhold ved Skuepladsen i 1779. 205; — i 1800. 787-811.

Linedands paa det kgl. Theater. 312, 330.

"Literatur-, Kunst- og Theaterblade", et Tidsskrift. 828.

Logerne betegnede med Numere og Bogstaver. 532.

"Lommebog for Skuespilyndere". 326.

Lygtebærere. 532.

Lysekroner i Tilskuersalen. 56; — en enkelt. 533.

Lysesnydere. 346.

Lysevarter. 345.

Læge ved Theatret. 344, 439.

"Lærde Tidender", et Tidsskrift. 404, 410.

Lønninger; — for Skuespillerne. 16, 340-342; — for Dandserne. 342; — for Capellet. 42; — for Skuespillerne i Odense. 710.

Lønningsprincip. 339.

Maskering af Ansigtet ved Malerie. 100.

Maskinmester. 15, 344, 625, 626.

Maskinefolk. 346.

Maskinerie. 15, 812.

"Medeafeiden". 400-403.

"Mercurius", et Tidsskrift. 55.

Mindefest; — første over en dansk Digter. 230; — første over en dansk Skuespiller. 303.

"Minerva", et Tidsskrift. 326, 767.

Mishagsyttringer. 827.

Mulcter. 39, 40.

"Det musikalske Academie", 361.

Musikcomposition, Udgift dertil. 346.

Musikudskrivning, Udgift dertil. 346.

Neien og Bukken af de Spillende. 14; — afskaffet. 307.

Nipspenge. 12.

"Den norske literaire Selskab". 6, 230.

Odense Theater. 708-711.

Officererne imod "De Vonner og Vanner". 489.

[sideskift][side 854]

Ombygning af Theatret. 55.

Opera, den store. 215, 231, 315-319, 336, 381, 403-412, 429, 613, 731.

Operahuus paatænkt. 469, 473.

Orchester, Udgift dertil. 347, 813.

Overcontroleur. 344.

Overpaaklæderske. 345.

Oversætter, fast lønnet. 201, 344.

Overtilsyns-Commission. 92, 120, 122, 157, 174, 256, 260; — ophævet. 266; — 270, 292.

Parket indrettet. 134; — 824.

Parterret; — Besøgende. 136; — 825-827.

Pensioner. 345; — Pensionskasse paatænkt. 447.

Personalet ved den danske Skueplads. 340; — eftergives sin Gjæld. 537, 624; — dets Gjæld fordres indbetalt. 727, 787, 804; — dets Tone og Forhold. 815-820.

Placatbærer. 345.

Placaten uden de Spillendes Navne. 136. — med dem. 397. — uden dem. 534; — betingelsesviis med dem. 624; — altid med dem. 636.

Poesien i 1772. 1-5;

Primadonna-Regimente. 221-227, 241-254, 260, 291.

Priser paa Fornødenheder. 17.

Prologer. 20, 303-306.

Prosceniets Overskrift. 52; — forandret. 729.

Prøver. 34, 40, 114.

Prøvetid for Debutanter. 17.

Regiecommission. 136, 147.

Regisseur. 39, 41, 113, 136, 344, 585.

Reglement (see Tjenestereglement).

Repertoire, for 1772-73. 18-20; — 1773-74. 43-46; — 1774-75. 56-60; — 1775-76. 66-70; — 1776-77. 78-82; — 1777-78. 91-96; — 1778-79. 127-132; — 1779-80. 153-157; — 1780-81. 216-220; — 1781-82. 237-241; — 1782-83. 256-260; — 1783-84. 262-266; — 1784-85. 293-298; — 1785-86. 307-312; — 1786-87. 331-335; — 1787-88. 375-379; — 1788-89. 393-397; — 1789-90. 416-421; — 1790-91. 453-456; — 1791-92. 482-486; — 1792-93. 523-527; — 1793-94. 572-575; — 1794-95. 602-606; — 1795-96. 630-634; — 1796-97. 663-667; — 1797-98. 692-697; — 1798-99. 711-715; — 1799-1800. 739-744; — 1800-01. 754-759.

[sideskift][side 855]

Repetiteurer. 340.

"Reservastykker". 534-537.

Revolutionen i Frankrig, dens Indflydelse paa Folkestemningen. 766-769.

"Rigsdalersedlens Hændelser", af P.A. Heiberg. 423.

Rolleskriver. 344.

Saisons-Douceur (see Douceurer).

Samfundstilstanden i 1772. 7.

Sang i Balletterne. 550.

Schweizer ved Theatret. 40, 344.

Secretair ved Theatret. 14, 340, 607.

Segl for Theatret. 125.

"Selskabet for de skjønne Videnskaber". 4.

Servering paa Scenen. 347.

Skandskrifter imod Eickstedt, Warnstedt og Jfr. Møller. 195, 221.

Skole for Skuespillet paatænkt. 471, 708-711.

Skriver ved Theatersecretariatet. 340, 607.

Skræder. 344.

Skuepladsen (see den danske Skueplads).

"Skuespillerbreve", af Rahbek. 105.

Skuespillere; — deres Lønninger. 16, 340-342; — Prøvetid. 17;  — skulle være Studenter. 32, 352; — deres sociale Stilling. 29, 39, 112, 132, 301, 353, 815-818; — Standsanskuelser.  62; — Uorden iblandt dem. 83, 113; — skulle alle være Sangere. 215; — dette ophæves. 613; — deres kunstneriske Charakteer i 1779, 209-213; — i 1800. 787-804; — tilstaaes Flidsbeneficer. 624; — tilstaaes Tjenestebeneficer. 677; — søges i Aviserne. 700; — deres Embedsstilling. 814

Smagen. 6.

Souffleur. 344.

Spillemaade. 205-213, 389, 432, 804-810.

Spillendes Navne udelades paa Placaten. 136; — anføres. 397; — udelades. 534, 538; — anføres betingelsesviis. 624; — anføres altid. 636.

Standsninger i Forestillingerne. 482, 572, 574, 604, 632, 664, 692, 758.

Statister. 346.

Statskalenderen. 814.

"Stemmedannernes" Anmasselser. 139, 232, 245-254.

"Svada", Theaterblad. 637.

Syngeskoler, 37, 51, 76.

"De syv vise Mestere" ie: Theaterdirectionen, 339.

"Thalia", Theaterblad. 636.

Theater i Odense. 708-711.

[sideskift][side 856]

Theater paa Fredensborg. 132, 179.

Theaterarchivets Brand. 608.

Theaterkassens Tilskud til Capellet. 323, 813.

Theatret paa Kongens Nytorv; — Mangler derved. 15; — Ombygning. 55.

Tid for at lære Roller. 584.

Tjenestebeneficer. 674-677.

Tjenestereglement. 39, 584.

Tilskud af Kongen (see Kongeligt Tilskud).

Tilskuerpladsen. 55, 134, 446, 486, 812.

Tragedie maa ikke spilles af visse Skuespillere. 140; — kan ikke spilles. 432; — dens Skjæbne ved Periodens Slutning. 766-778.

Tumulter. 597, 640.

Tydsk Theater paatænkt i Kjøbenhavn. 576; — oprettet i Odense. 708.

Udenlandsreiser. 85, 375, 392, 415, 565.

Udpibninger. 383, 597-602, 641, 827.

Vagt. 346.

"Venstre Side". 826.

Vogn for det qvindelige Personale. 347, 585.

Vognopraaber. 532.


Oprettet 2010. Opdateret af