Den dramatiske Journal. Register over anmeldte titler

De Tre Friere, 1:09, 1:19, 1:29, 2:15, 2:22

Acis og Galathea, 2:03
Det aftvungne Samtykke, 1:06, 2:11, 2:22
Den alt for lønlige Beiler, 1:19, 1:20
Det arabiske Pulver, 2:10

Barselstuen, 1:33
Den bedragede Gartner, 2:17
Beverley, 1:08, 1:09, 2:05, 2:15
Biergbøndernes Bortrejse og Hjemkomst, 1:39

Caliste, 1:14, 1:15
Clarisse, 1:28, 1:29
Krispin som Dokter, 2:22
Crispin som Fader, 1:20, 1:27, 2:13

Democrit, 2:13
Den dramatiske Journal, 1:17, 1:18
Deucalion og Pyrrha, 1:36, 1:38, 1:39
Diderik Menschenskræk, 1:13, 1:20, 2:07
Don Ranudo eller Hoffærdighed og Fattigdom, 2:12

Elmires og Tamires Kierlighed, 1:26
De engelske Matroser, 1:37

Florentineren, 1:06, 1:27, 1:34, 2:05, 2:22
Den forklædte Doktor, 2:18
Den forliebte Autor og Tiener, 1:36, 2:09
De Forliebtes Galenskaber, 2:14, 2:15
Den forlorne Søn, 1:22, 1:23, 1:29, 1:30
Franskmanden i Londen, 2:16

Gartnerballeten, 2:07
Det gavmilde Testamente, 2:15, 2:16
Den Gierige, 1:30
Den gifte Philosoph, 1:02, 2:08
Gnieren, 1:31, 2:05

Henrik den fierdes Jagt, 1:05, 1:27, 1:37, 2:07, 2:08, 2:11
Henrik og Pernille, 2:03
Den honette Ambition, 1:24, 2:01, 2:02, 2:22

Jeppe paa Bierget, 1:22, 1:34, 2:17
Julestuen, 1:23, 2:11

Cavaleren og Damen, 2:19
Den kierlige Forbitrelse, 1:25, 1:27, 2:17
Den kierlige Kone, 2:11
Den kierlige Mand, 1:26, 2:03
Kierlighed uden Strømper, 2:21, 2:22, 2:22
Cosakkerne og de ungerske Husarer, 1:20

Landsbyepoeten, 1:33, 1:34
De latterlige Pæne, 1:11, 2:06
Det lykkelige Skibbrud, 2:04

Maskeraden, 1:23, 2:17
Melampe, 2:18
Merope, 1:12
Minna af Barnhelm, 1:03, 1:04, 1:26
Mohren, 1:01
Myndlingen, 1:24, 2:19
Mændenes skole, 1:34, 1:39, 2:09, 2:10

Den nye Prøve, 1:11, 1:36

Den pandtsatte Bondedreng, 1:34
Parnassi Fest, 2:17
Pebersvendene, 2:20
Plutus og penia, 1:21, 1:31
Den politiske kandestøber, 1:13, 1:14, 2:11

Skapins Skalkestykker, 1:36, 2:12
Skibbruddet ved Cytherea, 1:03
Skotlenderinden eller Kaffehuset, 1:11, 1:30, 2:18
Soliman den anden, 1:06, 1:20, 1:27 a, 1:27 b
Stedmoderen, 1:07, 2:06
Den Stundesløse, 1:10, 1:37, 2:14

Tartuf, 1:21
De tre Friere, 1:09, 1:19, 1:29, 2:15, 2:22
Troe ingen for vel, 1:38, 1:39, 2:15
Tronfølgen i Sidon, 1:01, 1:16, 1:17, 2:22
Det tvungne Giftermaal, 1:35, 2:05

Den uformodentlige Hiemkomst, 1:08, 2:08, 2:19
Vielgeschrey eller den Stundesløse, 1:10, 1:37, 2:14
Viinhøsten, 2:11
Den Vægelsindede, 2:15

Zarine, 1:32, 1:35, 1:39, 2:17
Zayre, 2:13
Zeloide, 2:09, 2:22


Udarbejdet af Niels Jensen