Supplementsbind. Indhold

Peder Rosenstand-Goiske. Portræt efter C. A. Lorentzens Maleri. 
Carl Behrens: Peder Rosenstand-GoiskeI
Rose: Indlæg i »Kjøbenhavns Adresse-Comptoirs Efterretninger«1
Niels Krog Bredal: Den Dramatiske Journal, Et Efterstykke i een Handling3
Comoedien den dramatiske Krig i en Act39
Samtale mellem Fire gode Venner holden i Mandags Aftes, efter at Comoedien var forbi55
Den Dramatiske Speidere i Anledning af Mandags Aftenen63
En Samtale imellem en Bonde og en Borger angaaendes de krigerske Øvelser uden for Comoedie-Huset Mandagen d. 25. Novbr. 177171
Betænkninger over det Danske Drama79
Bernhard Henrich Beck: Aftvungen Svar til den Dramatiske Journal, i Andledning af No. 7. sidste Side87
—: Utvungne Erindringer til den Dramatiske Journal, i Anledning af No. 14 og 1591
—: Til et høy-gunstigt Publicum som en Retfærdiggiørelse imod den Dramatiske Recensent99
—: Æreminde over den Drammatiske Journal105
Pro og Contra eller upartisk Brevvexling imellem en tydsk Skuespiller og en Tilskuer, over det Dramatiske109
En sørgelig og sorrigfuld Vise117
H.J***.*) Kritiske Tanker over Syngestykket Tronfølgen i Sidon og Efterstykket den Dramatiske Journal123
Tanker, til hvilke den Dramatiske Journals Anden Aargang har givet Anledning**)161
Skrivelse til Forfatterne af den Dramatiske Journal, angaaende Deres udgivne No. 20 og 21 i Aaret 1773177
Den brave danske drammatiske Journalistes Eftermæle181
Tre Erklæringer af Schwarz, Ankell og Jfr. Böttger i »Kjøbenhavns Adresse-Comptoirs Efterretninger« 1773 No. 6, 8 & 51186
Under-Arkivar H. C. Roede: Register til »Den Dramatiske Journal« Aargang I og II187
BILAG:
Politiplakat af 30 November 1771. 
Facsimile af Efterstykket »Den Dramatiske Journal«. 


*) W. H. F. Abrahamson.
**) Forfatter: P.T. Wandall.